Iranian Pro League Stats: 2006-2007 Season
(C) IPLstats.com

11/26/2006 Att: 1000   HT: 1-1 Ref.: Moradi
Rahahan TEH 1 - 1 Foolad KHU
Davood Haghi (15) 1 - 0  
  1 - 1 Farhad AleKhamis (44)
Hamid Sarabadani   Seyed Mohamad Alavi
Ahmad Taghavi    
Davood Haghi    
     
Sabeti   Hoori
Sarabadani   Alavi
Habibi   Rahimi
Yahyanejad   Montazeri
Tartar   Kolahkaj
Taghavi   Zinatpour
Asghari   Hamidi
Haghi   AleKhamis
In <-- Sorori (89)   Chamanara
Out --> Torkashvand (89)   Out --> Khanifar (86)
In <-- Ghasemian (68)   In <-- Chaharmahali (86)
Out --> Jamshidian (68)   Out --> Solaymani (72)
In <-- Karimi (51)   In <-- Karami (72)
Out --> Ghasemzadeh (51)    
Created on 11/26/2006

(C) IPLstats.com