Iranian Pro League Stats: 2006-2007 Season
(C) IPLstats.com

Matches played

  Player Team Whole In Out
1 Asadi Morteza Saba TEH 29 0 1
2 Yahyanejad Ali Rahahan TEH 29 1 0
3 Fazli Fereydoon Esteghlal AHV 29 0 0
4 Heydari Sepehr Zobahan ESF 29 0 0
5 Stratolat Georg Zobahan ESF 28 0 0
6 Toolia Elmir Saba TEH 28 0 0
7 Rajab Zadeh Mehdi Zobahan ESF 27 0 3
8 Shiri Mojtaba Esteghlal AHV 27 0 3
9 Rahimi Abouzar Foolad KHU 27 0 2
10 Noori Pejman Perspolis TEH 27 0 1
11 Abolhail Abdolvahab Sepahan ESF 27 2 0
12 Kazemi Hossain Esteghlal TEH 27 0 0
13 Sadeghi Ebrahim Saipa KRJ 26 0 3
14 Aghili Hadi Sepahan ESF 26 1 0
15 Hossaini Seyed Jalal Saipa KRJ 26 0 0
16 Mohamadi Abbas Mes KRM 26 0 0
17 Talghini Hossain Mes KRM 26 0 0
18 Tartar Mehdi Rahahan TEH 25 0 2
19 Karimian Mehdi Bargh SHZ 25 1 1
20 Tahmasebi Mohamad Reza Paykan TEH 25 1 0
21 Kashi Morteza Saba TEH 25 0 0
22 Sadeghi Amir Hossain Esteghlal TEH 25 0 0
23 Taghavi Ahmad Rahahan TEH 24 0 4
24 Rafkhaei Seyed Jalal Malavan ANZ 24 1 3
25 Amiri Maysam Fajr SHZ 24 1 1
26 Babaei Hamid Reza Esteghlal AHV 24 0 0
27 Zare Maziar Malavan ANZ 24 0 0
28 Khodamoradi Amir Malavan ANZ 23 1 5
29 Rahmati Kianoosh Paas TEH 23 1 3
30 Ghorbani Pirooz Esteghlal TEH 23 0 3
31 Olrom Erfan Abumoslem MSH 23 4 2
32 Hossain Khani Farzad Mes KRM 23 3 1
33 Farzaneh Hamidreza Saipa KRJ 23 0 1
34 Taghipour Ebrahim Mes KRM 23 1 0
35 Bakhtiarizadeh Sohrab Saba TEH 23 0 0
36 Jamshidian Ahmad Rahahan TEH 22 0 4
37 Rezai Shays Perspolis TEH 22 0 3
38 Haghipour Mostafa Esteghlal AHV 22 0 2
39 Meamar Hossain Paykan TEH 22 0 2
40 Montazeri Pejman Foolad KHU 22 1 1
41 Niknazar Reza Malavan ANZ 22 1 1
42 Hajizadeh Abolfazl Perspolis TEH 22 1 0
43 Sasani Ehtesham Fajr SHZ 21 0 9
44 Ashobi Farzad Perspolis TEH 21 2 6
45 Mansori Mohammad Zobahan ESF 21 1 6
46 Mirtoroghi Seyed Rasool Mes KRM 21 2 2
47 Hossaini Seyed Mohammad Abumoslem MSH 21 1 2
48 Bagheri Ali Paykan TEH 21 3 1
49 Ansarian Ali Esteghlal TEH 21 1 1
50 Gholamalizad Masoud Malavan ANZ 21 0 1
51 Karimi Farsheed Perspolis TEH 21 0 0
52 Talebloo Vahid Esteghlal TEH 21 0 0
53 Bayatinia Mohsen Paykan TEH 20 0 7
54 Madanchi Mehrzad Perspolis TEH 20 0 7
55 Bayk Zadeh Hashem Fajr SHZ 20 1 3
56 Mohamad Alireza Rahahan TEH 20 1 3
57 Ashjari Hassan Zobahan ESF 20 4 2
58 Bengar Mohsen Sepahan ESF 20 0 2
59 Jafari Hadi Sepahan ESF 20 3 1
60 Chamanara Mehdi Foolad KHU 20 1 1
61 Atosoy Frank Abumoslem MSH 20 0 1
62 Baygi Saeed Saba TEH 19 1 4
63 Daei Ali Saipa KRJ 19 4 3
64 Asghari Hadi Rahahan TEH 19 1 3
65 Habibi Moharam Rahahan TEH 19 1 2
66 Tamini Hadi Malavan ANZ 19 3 1
67 Normohamadi Majid Abumoslem MSH 19 1 1
68 Sabri Mostafa Fajr SHZ 19 0 1
69 Ravankhah Omid Fajr SHZ 19 1 0
70 Ahmadi Rahman Saipa KRJ 19 0 0
71 Hail Miroslav Bargh SHZ 19 0 0
72 Sabeti Mehdi Rahahan TEH 19 0 0
73 Hasheminasab Mehdi Abumoslem MSH 18 3 4
74 Heydari Khosrow Paas TEH 18 3 4
75 Ashorizad Ali Saipa KRJ 18 3 3
76 Pourgholami Babak Fajr SHZ 18 2 3
77 Lavinian Ebrahim Sepahan ESF 18 1 3
78 Ramezani Saeed Esteghlal AHV 18 1 3
79 Akbarpour Siavash Esteghlal TEH 18 0 3
80 Amirabadi Mehdi Esteghlal TEH 18 1 2
81 Mohamadi Mehdi Paykan TEH 18 3 1
82 Fekri Mahmoud Esteghlal TEH 18 0 1
83 Hoori Hasan Foolad KHU 18 0 0
84 Makani Soosha Fajr SHZ 18 0 0
85 Zare Samad Bargh SHZ 18 0 0
86 Sharifinasab Omid Saipa KRJ 17 1 10
87 Shaverdi Karim Foolad KHU 17 1 7
88 Nasehi Mohammad Reza Abumoslem MSH 17 3 4
89 Asadi Ebrahim Perspolis TEH 17 2 4
90 Hamoodi Ali Esteghlal AHV 17 2 4
91 Kolahkaj Adel Foolad KHU 17 2 4
92 Noori Mehdi Paykan TEH 17 3 3
93 Petrosian Armenak Sepahan ESF 17 0 0
94 Badavi Ali Esteghlal AHV 16 1 8
95 Khani Saeed Abumoslem MSH 16 3 7
96 Sadeghi Ebrahim Malavan ANZ 16 3 7
97 Rezai Gholamreza Fajr SHZ 16 1 7
98 Alvez Adriano Mes KRM 16 6 6
99 Razzaghi Javad Abumoslem MSH 16 2 6
100 Bayat Mohsen Saba TEH 16 6 5
101 Saha Robert Perspolis TEH 16 4 5
102 Kazem Ahmad Paas TEH 16 1 4
103 Mojiri Jaba Sepahan ESF 16 1 3
104 Hashemi Mirhani Bargh SHZ 16 1 2
105 Tajik Mehdi Paykan TEH 16 1 2
106 Salarzade Saeed Malavan ANZ 16 4 1
107 AleKhamis Farhad Foolad KHU 16 1 1
108 Aoulang Aoulang Perspolis TEH 16 1 1
109 Dehghan Ali Mohamad Fajr SHZ 16 2 0
110 Kooshki Bijan Paas TEH 16 0 0
111 Mohamadi Mohamad Paykan TEH 16 0 0
112 Badamaki Hossian Perspolis TEH 15 2 11
113 Aghaei Abbas Paas TEH 15 4 9
114 Mohamadi Farhad Bargh SHZ 15 0 9
115 Mirghorbani Saber Mes KRM 15 4 6
116 Yazdani Dariush Saipa KRJ 15 7 5
117 Salsali Mohammad Zobahan ESF 15 4 5
118 Akbari Yadollah Saba TEH 15 3 5
119 Yousefzadeh Saeed Malavan ANZ 15 2 5
120 Kameli Mofrad Jalal Esteghlal AHV 15 5 4
121 Golmohamadi Yahya Saba TEH 15 0 3
122 Imani Hadi Bargh SHZ 15 7 2
123 Karimi Ebrahim Rahahan TEH 15 3 2
124 Ghobishavi Nader Abumoslem MSH 15 0 1
125 Jalali Sabet Reza Esteghlal AHV 15 5 0
126 Ghasemi Abbas Zobahan ESF 15 0 0
127 Roodbarian Hassan Paas TEH 15 0 0
128 Maydavoodi Milad Esteghlal AHV 14 3 9
129 Nikbakht Alireza Perspolis TEH 14 2 9
130 Karami Mohamad Sadegh Fajr SHZ 14 0 7
131 Maniei Maysam Paas TEH 14 3 6
132 Noori Mohamad Sepahan ESF 14 6 5
133 Aziz Zade Hamid Sepahan ESF 14 2 2
134 Khorej Omid Paas TEH 14 0 2
135 Alavi Seyed Mohamad Foolad KHU 14 1 1
136 Gordan Shahabeddin Abumoslem MSH 14 1 0
137 Shirzad Javad Paas TEH 14 0 0
138 Matori Mohamad Bargh SHZ 13 1 11
139 Yousefi Mohsen Esteghlal TEH 13 3 7
140 Zarei Mehdi Zobahan ESF 13 1 7
141 Yousefi Amir Hossain Saba TEH 13 1 4
142 Karimian Mehrdad Bargh SHZ 13 9 2
143 Noormohamadi Alireza Zobahan ESF 13 3 1
144 Eslami Hassan Paykan TEH 13 2 0
145 Ahmadi Mohamad Ali Zobahan ESF 13 0 0
146 Magrodichian Aghvan Bargh SHZ 13 0 0
147 Moradi Kourosh Paykan TEH 13 0 0
148 Nosrati Mohamad Paas TEH 13 0 0
149 Ghorbani Mojtaba Malavan ANZ 12 3 11
150 Ghorbani Ali Mes KRM 12 4 7
151 Khayri Shahin Mes KRM 12 4 5
152 Avich Alan Saba TEH 12 2 5
153 Zahedi Mohsen Mes KRM 12 2 5
154 Andovi Eisa Zobahan ESF 12 0 0
155 Naysani Mohsen Fajr SHZ 12 0 0
156 Shaytavi Khaled Foolad KHU 12 0 0
157 Markosi Robert Bargh SHZ 11 6 10
158 Hedayati Hamid Paas TEH 11 4 7
159 Aghamohamadi Mohamad Bargh SHZ 11 2 5
160 Moro Ednado Mes KRM 11 2 5
161 Shakori Hadi Paas TEH 11 2 2
162 Bagheri Karim Perspolis TEH 11 0 2
163 Arzani Mohsen Saipa KRJ 11 0 0
164 Haj Osboei Mohamad Reza Bargh SHZ 11 0 0
165 Omran Zadeh Hanif Paas TEH 11 0 0
166 Haghi Davood Rahahan TEH 10 3 11
167 Mansori Mohammad Abumoslem MSH 10 10 7
168 Ramezani Ali Malavan ANZ 10 1 6
169 Shakori Ebrahim Saipa KRJ 10 1 6
170 Jafari Mehran Malavan ANZ 10 5 5
171 Gholamzadeh Ghasem Bargh SHZ 10 2 3
172 Abedinejad Hemat Bargh SHZ 10 1 3
173 Mahdipour Aliakbar Foolad KHU 10 0 3
174 Mousavi Seyed Mohamad Fajr SHZ 10 2 1
175 Tatoosian Alexander Bargh SHZ 10 0 1
176 Ensafi Mostafa Bargh SHZ 10 6 0
177 Moslemzadeh Reza Abumoslem MSH 10 1 0
178 Janovaro Fabio Foolad KHU 10 0 0
179 Kasparov Georg Paas TEH 10 0 0
180 Petrovich Ivan Abumoslem MSH 9 3 13
181 Momenzadeh Ahmad Saipa KRJ 9 2 12
182 Akbari Jalal Sepahan ESF 9 4 10
183 Farhadi Esmail Zobahan ESF 9 7 8
184 Bahadorani Farshad Sepahan ESF 9 7 7
185 Rezapour Maysam Paykan TEH 9 2 7
186 Gholamnejad Majid Saipa KRJ 9 4 2
187 Alenameh Ahmad Esteghlal AHV 9 7 0
188 Biranvand Sajjad Fajr SHZ 9 0 0
189 Broumand Parviz Rahahan TEH 9 0 0
190 Homami Masoud Sepahan ESF 9 0 0
191 Rahmati Seyed Mehdi Esteghlal TEH 9 0 0
192 Alizade Ali Esteghlal TEH 8 10 10
193 Bargizar Morteza Abumoslem MSH 8 7 10
194 Seyed Salehi Seyed Mehdi Sepahan ESF 8 4 10
195 Khalatbari Mohamad Reza Zobahan ESF 8 1 10
196 Pashaei Hossain Paas TEH 8 6 8
197 Zadmahmoud Hojatollah Esteghlal AHV 8 5 8
198 Khalili Mohsen Saipa KRJ 8 8 7
199 Hamidi Mohsen Foolad KHU 8 8 4
200 Mehdizadeh Mostafa Saba TEH 8 5 4
201 Shokoh Moghadam Amjad Saba TEH 8 0 4
202 Borjlou Kazem Saipa KRJ 8 4 3
203 Majidi Farzad Esteghlal TEH 8 3 3
204 Goodarzi Shahram Bargh SHZ 8 12 2
205 Khosravi Maysam Paykan TEH 8 3 2
206 Bayat Saeed Sepahan ESF 8 1 2
207 Falahati Morteza Malavan ANZ 8 5 1
208 Hajian Maysam Mes KRM 8 1 1
209 Saadati Houshang Saipa KRJ 8 6 0
210 Ahmadi Nader Paas TEH 8 4 0
211 Gilaori Agustine Esteghlal TEH 8 1 0
212 Moghadasipour Ahmad Abumoslem MSH 7 2 10
213 Emad Reza Sepahan ESF 7 6 8
214 Giahi Mohsen Malavan ANZ 7 0 8
215 Ashtiani Mohamad Javad Saipa KRJ 7 13 7
216 Shiri Mehdi Saba TEH 7 6 6
217 Haajati Hamed Saba TEH 7 1 6
218 Sarabadani Hamid Rahahan TEH 7 1 4
219 Haydari Iman Paykan TEH 7 16 3
220 Haghdoost Ali Abumoslem MSH 7 3 3
221 Moradi Yousef Fajr SHZ 7 1 3
222 Shiri Hamed Fajr SHZ 7 5 2
223 Machich Mario Saba TEH 7 4 1
224 Hassani Sefat Seyed Ali Malavan ANZ 7 1 0
225 Ali Naser Mokhled Paykan TEH 7 0 0
226 Yousefi Ershad Saipa KRJ 7 0 0
227 Baoo Maysam Esteghlal TEH 6 1 16
228 Khalifeasl Amir Foolad KHU 6 6 8
229 Amrahee Vahid Zobahan ESF 6 4 8
230 Sharafi Hamid Reza Mes KRM 6 12 7
231 Noori Milad Paykan TEH 6 3 7
232 Daneshdoost Davood Abumoslem MSH 6 9 6
233 Khanifar Abdolhadi Foolad KHU 6 8 6
234 Fooladi Mehrdad Paykan TEH 6 6 6
235 Sajedi Kayvon Malavan ANZ 6 7 5
236 Sahand Razian Mohamad Reza Mes KRM 6 2 5
237 Yavarzadeh Behshad Esteghlal TEH 6 3 4
238 Zare Sattar Bargh SHZ 6 1 4
239 Omidian Jalal Paykan TEH 6 0 4
240 Zarei Masoud Perspolis TEH 6 5 3
241 Asgari Vahid Abumoslem MSH 6 5 1
242 Abidavi Ali Foolad KHU 6 3 1
243 Vaezi Mehdi Perspolis TEH 6 0 0
244 Torkashvand Amin Rahahan TEH 5 10 12
245 Aziz Mohamadi Morteza Paykan TEH 5 3 10
246 Pourasdollah Mohamad Mes KRM 5 2 10
247 Haddadi Ghasem Zobahan ESF 5 12 6
248 Mikhtarian Hamlet Paas TEH 5 6 6
249 Gholamalitabar Moreza Malavan ANZ 5 6 5
250 Diaz Peter Vera Foolad KHU 5 2 4
251 Shirkhanlo Hamed Rahahan TEH 5 11 3
252 Navazi Mohamad Esteghlal TEH 5 7 2
253 Rameshgar Asghar Foolad KHU 5 4 1
254 Mohamadi Ebrahim Zobahan ESF 5 0 1
255 Safa Saman Paas TEH 5 0 0
256 Tahmasebi Bahman Fajr SHZ 4 8 13
257 Taheri Reza Esteghlal AHV 4 6 12
258 Sarlak Siamak Foolad KHU 4 4 10
259 Khangoli Farhad Paykan TEH 4 3 10
260 Daghaghele Alireza Mes KRM 4 5 8
261 Abedi Farid Bargh SHZ 4 12 7
262 Komaei Afshin Esteghlal AHV 4 9 6
263 Abbasfard Alireza Saba TEH 4 12 5
264 Haji Najaf Payam Bargh SHZ 4 5 5
265 Seyedabbasi Davood Perspolis TEH 4 3 5
266 Mansori Mahmoud Sepahan ESF 4 4 4
267 Jamshidi Pejman Paas TEH 4 2 4
268 Ebrahim Khaldon Mes KRM 4 1 4
269 Bijani Mostafa Esteghlal AHV 4 1 2
270 Salehinejad Mostafa Zobahan ESF 4 0 2
271 Zinatpour Milad Foolad KHU 4 2 0
272 Ben Mohsen Ali Foolad KHU 4 1 0
273 Memarzadeh Meesagh Saipa KRJ 4 0 0
274 Mirzapour Ebrahim Esteghlal AHV 4 0 0
275 Noorsabri Abbas Mes KRM 4 0 0
276 Savari Mohamad Sepahan ESF 4 0 0
277 Talebnasab Asghar Esteghlal TEH 3 4 14
278 Salmani Ali Saba TEH 3 7 6
279 Entezari Sohrab Rahahan TEH 3 4 5
280 Solaymani Maysam Foolad KHU 3 3 5
281 Daghighi Saeed Saba TEH 3 8 4
282 Hatami Babak Mes KRM 3 4 4
283 Navidkia Moharam Sepahan ESF 3 2 4
284 Molaei Ali Mes KRM 3 15 3
285 Nazari Mohamad Esmaeel Paas TEH 3 8 2
286 Varnekash Mohamad Mehdi Rahahan TEH 3 2 2
287 Farsiat Aziz Abumoslem MSH 3 2 1
288 Mahini Hossain Esteghlal AHV 3 2 1
289 Papay Hossain Sepahan ESF 3 2 1
290 Razaghi Rad Iman Paas TEH 3 1 1
291 Lotfi Saeed Esteghlal TEH 3 5 0
292 Haghighi Alireza Perspolis TEH 3 1 0
293 Amin Sanaei Mohamad Reza Fajr SHZ 3 0 0
294 Carvalio Fabio Zobahan ESF 3 0 0
295 Gholamin Mohamad Paykan TEH 2 7 8
296 Zare Mojtaba Fajr SHZ 2 5 8
297 Ebrahimi Hamid Reza Bargh SHZ 2 2 7
298 Rezai Alireza Esteghlal AHV 2 14 6
299 Azari Ali Zobahan ESF 2 7 6
300 Ghasemzadeh Ali Rahahan TEH 2 4 6
301 Borhani Arash Paas TEH 2 3 6
302 Shafiei Hamid Sepahan ESF 2 2 6
303 Heydari Mohammad Malavan ANZ 2 16 5
304 Faraji Hassan Fajr SHZ 2 8 5
305 Nazarpak Hadi Foolad KHU 2 6 5
306 Karimi Ali Paas TEH 2 5 4
307 Jafari Jahanbakhsh Rahahan TEH 2 4 4
308 Ebrahimian Mohamad Ali Bargh SHZ 2 8 3
309 Rahimi Mohsen Rahahan TEH 2 8 3
310 Rezai Mehrzad Esteghlal AHV 2 6 3
311 Karami Abdolah Foolad KHU 2 5 3
312 Chatrabgoon Mostafa Paas TEH 2 4 3
313 Oladi Mehrdad Perspolis TEH 2 4 3
314 Ghasemian Ali Rahahan TEH 2 2 3
315 Abtahi Masoud Saba TEH 2 6 2
316 Bigdeli Rouholah Esteghlal AHV 2 5 2
317 Hajsafi Ehsan Sepahan ESF 2 4 2
318 Kwike Leonardo Esteghlal TEH 2 4 2
319 Traore Eisa Paas TEH 2 9 1
320 Ebrahimi Morteza Esteghlal TEH 2 8 1
321 Hossaini Seyad Mojtaba Saba TEH 2 5 1
322 Azhari Amir Rahahan TEH 2 2 1
323 Mohseni Esfandiar Foolad KHU 2 1 1
324 Farshbaf Mohamad Paykan TEH 2 7 0
325 Mahabadi Davood Rahahan TEH 2 5 0
326 Sadeghi Jasem Foolad KHU 2 1 0
327 Mehraban Shahram Rahahan TEH 2 0 0
328 Ramezani Hadi Fajr SHZ 2 0 0
329 Shams Dariush Saba TEH 2 0 0
330 Tabatbaei Farhad Fajr SHZ 2 0 0
331 Zahedi Behrouz Esteghlal AHV 2 0 0
332 Tajdiof Zayneddin Saba TEH 1 0 9
333 Khaleghifar Reza Fajr SHZ 1 10 8
334 Gholami Mohamad Paas TEH 1 6 8
335 Aidizadeh Gholamreza Esteghlal AHV 1 5 8
336 Hampel Fabio Foolad KHU 1 1 7
337 Zohani Hamid Reza Saba TEH 1 11 6
338 Khorsandi Ehsan Perspolis TEH 1 6 6
339 Hassan Ali Abdolzahra Mes KRM 1 5 5
340 Kaebi Hossain Perspolis TEH 1 0 5
341 Talebi Farsheed Zobahan ESF 1 6 4
342 Hashemizadeh Morteza Esteghlal TEH 1 5 4
343 Safari Mohsen Esteghlal AHV 1 4 4
344 Ghafouri Asl Amir Abbas Bargh SHZ 1 3 4
345 Beheshti Morteza Malavan ANZ 1 2 4
346 Gerayli Yunes Fajr SHZ 1 18 3
347 Hamrang Mohammad Zobahan ESF 1 15 3
348 Karimi Mahmoud Sepahan ESF 1 12 3
349 Azizi Reza Paykan TEH 1 9 3
350 Tahmasebi Ali Zobahan ESF 1 8 3
351 Khanzade Morteza Fajr SHZ 1 4 3
352 Ghorabi Vahid Foolad KHU 1 1 3
353 Sadeghi Ali Paykan TEH 1 1 3
354 Chaharmahali Hojat Foolad KHU 1 19 2
355 Aminifar Amir Abumoslem MSH 1 4 2
356 Shademani Saeed Esteghlal AHV 1 3 2
357 Alvandi Amir Reza Mes KRM 1 1 2
358 Mamani Mohamad Reza Perspolis TEH 1 10 1
359 Zarei Mohamad Javad Fajr SHZ 1 5 1
360 Mohamadzade Hami Zobahan ESF 1 2 1
361 Shojaei Mehdi Fajr SHZ 1 2 1
362 Mohamadpour Seyed Ahmad Sepahan ESF 1 8 0
363 Jaban Taregh Perspolis TEH 1 4 0
364 Mahdavikia Hadi Saipa KRJ 1 2 0
365 Mirabi Mohsen Paas TEH 1 2 0
366 Shafiei Shahin Rahahan TEH 1 2 0
367 Ashena Hossain Paykan TEH 1 0 0
368 Esfahani Saeed Esteghlal AHV 1 0 0
369 Hesami Hossain Paykan TEH 1 0 0
370 Kouhnavard Siamak Fajr SHZ 1 0 0
371 Rahim Zadeh Armin Malavan ANZ 1 0 0
372 Ramezani Mojtaba Bargh SHZ 1 0 0
373 Vaziri Amir Saipa KRJ 0 8 12
374 Maheri Javad Sepahan ESF 0 4 12
375 Rajabi Hamidreza Saipa KRJ 0 13 8
376 Da Silva Joelson Esteghlal TEH 0 4 7
377 Ghobakhlo Meghdad Malavan ANZ 0 7 6
378 Mansourian Alireza Esteghlal TEH 0 19 4
379 Shaboo Ziad Perspolis TEH 0 5 4
380 Aslanian Amir Hossain Paykan TEH 0 4 4
381 Hassan Salah Perspolis TEH 0 4 4
382 Hamidi Lefteh Paas TEH 0 7 3
383 Bajlan Majid Zobahan ESF 0 6 3
384 Noormohamad Hamed Rahahan TEH 0 2 3
385 Parvin Mohamad Perspolis TEH 0 10 2
386 Sorori Hassan Rahahan TEH 0 10 2
387 Rasooli Hamed Sepahan ESF 0 6 2
388 Karimi Hassan Saipa KRJ 0 3 2
389 Hossaini Seyed Hossain Rahahan TEH 0 1 2
390 Fatemi Faraz Perspolis TEH 0 12 1
391 Shahossaini Abdullah Abumoslem MSH 0 7 1
392 Sayyad Iman Malavan ANZ 0 5 1
393 Ahmadi Mohamad Bagher Esteghlal TEH 0 4 1
394 Mousavi Seyed Jamal Rahahan TEH 0 4 1
395 Mousavi Ali Abumoslem MSH 0 3 1
396 Shahraki Mostafa Abumoslem MSH 0 3 1
397 Manoochehri Hamid Saipa KRJ 0 2 1
398 Mardani Reza Foolad KHU 0 2 1
399 Jafarpour Mehdi Paas TEH 0 1 1
400 Khorsandnia Mohamd Reza Abumoslem MSH 0 1 1
401 Saedi Mojtaba Sepahan ESF 0 1 1
402 Ashori Siamak Mes KRM 0 0 1
403 Bakhshizadeh Neamat Mes KRM 0 0 1
404 Boostani Farhad Zobahan ESF 0 0 1
405 Echresh Zadeh Adnan Foolad KHU 0 0 1
406 Hazbaeipour Kareem Foolad KHU 0 0 1
407 Khaziravi Mojahed Foolad KHU 0 0 1
408 Razmi Ghasem Bargh SHZ 0 0 1
409 Selahshoor Yaghoub Esteghlal AHV 0 0 1
410 Sharifi Maki Foolad KHU 0 0 1
411 Khalili Pasha Mes KRM 0 5 0
412 Zafarani Zadeh Reza Mes KRM 0 5 0
413 Armian Maysam Saipa KRJ 0 4 0
414 Mirzaei Emad Malavan ANZ 0 4 0
415 Rezaian Dariush Perspolis TEH 0 4 0
416 Afand Mohamad Bargh SHZ 0 3 0
417 Afkari Ghader Sepahan ESF 0 3 0
418 Chahjoei Saeed Esteghlal AHV 0 3 0
419 Khodabandeh Majid Paykan TEH 0 3 0
420 Rajabzadeh Mohamad Abumoslem MSH 0 3 0
421 Rostami Mohamad Malavan ANZ 0 3 0
422 Afghani Hamed Mes KRM 0 2 0
423 Afra Vahid Saba TEH 0 2 0
424 Jabbari Mojtaba Esteghlal TEH 0 2 0
425 Kazemi Hamid Paykan TEH 0 2 0
426 Mirtorabi MIlad Paas TEH 0 2 0
427 Mohamadi Mahmoud Fajr SHZ 0 2 0
428 Savorjest Ivan Abumoslem MSH 0 2 0
429 Abdollahi Ehsan Sepahan ESF 0 1 0
430 Bahrami Asgari Rouholah Abumoslem MSH 0 1 0
431 Baygi Sajjad Malavan ANZ 0 1 0
432 Darvish Reza Foolad KHU 0 1 0
433 Delara Mohamad Abumoslem MSH 0 1 0
434 Ghavidel NIma Perspolis TEH 0 1 0
435 Khorshidi Farshad Saba TEH 0 1 0
436 Razavi Amin Esteghlal AHV 0 1 0
437 Safi Hadi Sepahan ESF 0 1 0
438 Sarasiabi Mojtaba Paykan TEH 0 1 0
439 Shahidi Mohamad Fajr SHZ 0 1 0
440 Simovich Edgardo Zobahan ESF 0 1 0
Created on 5/28/2007


Matches by round
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
League tables
Overall   Home   Away   Scorers   Offense   Defense   Scores 1st   Opp. scores 1st  
Match list
By round   By date   Latest  
Streaks
Overview   Winning   Unbeaten   Clean sheet   Losing   No win   No score  
Scoring
Records   Total goals   Scores   Times   For/Against   Clean sheets   No score   
Player stats
Appearances   Cards   All players   
 
Team pages
Abumoslem MSH    Matches    Squad
Bargh SHZ    Matches    Squad
Esteghlal AHV    Matches    Squad
Esteghlal TEH    Matches    Squad
Fajr SHZ    Matches    Squad
Foolad KHU    Matches    Squad
Malavan ANZ    Matches    Squad
Mes KRM    Matches    Squad
Paas TEH    Matches    Squad
Paykan TEH    Matches    Squad
Perspolis TEH    Matches    Squad
Rahahan TEH    Matches    Squad
Saba TEH    Matches    Squad
Saipa KRJ    Matches    Squad
Sepahan ESF    Matches    Squad
Zobahan ESF    Matches    Squad

(C) IPLstats.com