Iranian Pro League Stats: 2006-2007 Season
(C) IPLstats.com

Cards

  Player Team Y YY R Total
1 Bakhtiarizadeh Sohrab Saba TEH 9 1 2 12
2 Matori Mohamad Bargh SHZ 12 0 0 12
3 Mirghorbani Saber Mes KRM 10 0 0 10
4 Momenzadeh Ahmad Saipa KRJ 10 0 0 10
5 Nikbakht Alireza Perspolis TEH 9 1 0 10
6 Niknazar Reza Malavan ANZ 9 1 0 10
7 Bayat Mohsen Saba TEH 9 0 0 9
8 Normohamadi Majid Abumoslem MSH 8 0 1 9
9 Rezai Gholamreza Fajr SHZ 9 0 0 9
10 Zare Maziar Malavan ANZ 9 0 0 9
11 Ashorizad Ali Saipa KRJ 7 0 1 8
12 Sadeghi Amir Hossain Esteghlal TEH 5 2 1 8
13 Seyed Salehi Seyed Mehdi Sepahan ESF 6 0 2 8
14 Alizade Ali Esteghlal TEH 7 0 0 7
15 Bayatinia Mohsen Paykan TEH 6 0 1 7
16 Bayk Zadeh Hashem Fajr SHZ 7 0 0 7
17 Haghi Davood Rahahan TEH 7 0 0 7
18 Kashi Morteza Saba TEH 6 1 0 7
19 Kazemi Hossain Esteghlal TEH 7 0 0 7
20 Meamar Hossain Paykan TEH 7 0 0 7
21 Pashaei Hossain Paas TEH 7 0 0 7
22 Rahmati Kianoosh Paas TEH 6 1 0 7
23 Aoulang Aoulang Perspolis TEH 5 0 1 6
24 Baygi Saeed Saba TEH 4 0 2 6
25 Bengar Mohsen Sepahan ESF 6 0 0 6
26 Ensafi Mostafa Bargh SHZ 4 0 2 6
27 Farzaneh Hamidreza Saipa KRJ 6 0 0 6
28 Ghorbani Pirooz Esteghlal TEH 5 0 1 6
29 Haddadi Ghasem Zobahan ESF 6 0 0 6
30 Khani Saeed Abumoslem MSH 5 0 1 6
31 Kolahkaj Adel Foolad KHU 5 0 1 6
32 Kooshki Bijan Paas TEH 4 0 2 6
33 Moro Ednado Mes KRM 6 0 0 6
34 Noori Mohamad Sepahan ESF 6 0 0 6
35 Pourgholami Babak Fajr SHZ 5 0 1 6
36 Sabri Mostafa Fajr SHZ 6 0 0 6
37 Saha Robert Perspolis TEH 6 0 0 6
38 Sarlak Siamak Foolad KHU 6 0 0 6
39 Ahmadi Mohamad Ali Zobahan ESF 5 0 0 5
40 Ali Naser Mokhled Paykan TEH 5 0 0 5
41 Ansarian Ali Esteghlal TEH 5 0 0 5
42 Ashobi Farzad Perspolis TEH 5 0 0 5
43 Bagheri Ali Paykan TEH 5 0 0 5
44 Bargizar Morteza Abumoslem MSH 5 0 0 5
45 Daei Ali Saipa KRJ 5 0 0 5
46 Fekri Mahmoud Esteghlal TEH 5 0 0 5
47 Hasheminasab Mehdi Abumoslem MSH 5 0 0 5
48 Hossaini Seyed Jalal Saipa KRJ 5 0 0 5
49 Jafari Jahanbakhsh Rahahan TEH 4 1 0 5
50 Karami Mohamad Sadegh Fajr SHZ 4 0 1 5
51 Karimian Mehdi Bargh SHZ 5 0 0 5
52 Karimian Mehrdad Bargh SHZ 5 0 0 5
53 Khalatbari Mohamad Reza Zobahan ESF 4 1 0 5
54 Madanchi Mehrzad Perspolis TEH 5 0 0 5
55 Mansourian Alireza Esteghlal TEH 5 0 0 5
56 Noori Pejman Perspolis TEH 3 2 0 5
57 Nosrati Mohamad Paas TEH 5 0 0 5
58 Petrovich Ivan Abumoslem MSH 5 0 0 5
59 Rahimi Abouzar Foolad KHU 5 0 0 5
60 Rezai Shays Perspolis TEH 4 0 1 5
61 Rezapour Maysam Paykan TEH 4 0 1 5
62 Roodbarian Hassan Paas TEH 5 0 0 5
63 Sharifinasab Omid Saipa KRJ 5 0 0 5
64 Tahmasebi Mohamad Reza Paykan TEH 4 0 1 5
65 Tajik Mehdi Paykan TEH 5 0 0 5
66 Yazdani Dariush Saipa KRJ 5 0 0 5
67 Zahedi Mohsen Mes KRM 5 0 0 5
68 Zarei Mehdi Zobahan ESF 4 0 1 5
69 Abolhail Abdolvahab Sepahan ESF 4 0 0 4
70 Aghaei Abbas Paas TEH 3 0 1 4
71 Aghamohamadi Mohamad Bargh SHZ 3 0 1 4
72 Aghili Hadi Sepahan ESF 4 0 0 4
73 Ahmadi Nader Paas TEH 4 0 0 4
74 Akbari Jalal Sepahan ESF 4 0 0 4
75 Akbarpour Siavash Esteghlal TEH 2 0 2 4
76 Alvez Adriano Mes KRM 4 0 0 4
77 Amirabadi Mehdi Esteghlal TEH 4 0 0 4
78 Arzani Mohsen Saipa KRJ 2 0 2 4
79 Badamaki Hossian Perspolis TEH 4 0 0 4
80 Chamanara Mehdi Foolad KHU 4 0 0 4
81 Eslami Hassan Paykan TEH 3 0 1 4
82 Farhadi Esmail Zobahan ESF 4 0 0 4
83 Fazli Fereydoon Esteghlal AHV 4 0 0 4
84 Fooladi Mehrdad Paykan TEH 4 0 0 4
85 Ghorbani Mojtaba Malavan ANZ 4 0 0 4
86 Gordan Shahabeddin Abumoslem MSH 4 0 0 4
87 Haghdoost Ali Abumoslem MSH 4 0 0 4
88 Haghipour Mostafa Esteghlal AHV 4 0 0 4
89 Hajizadeh Abolfazl Perspolis TEH 4 0 0 4
90 Hossain Khani Farzad Mes KRM 4 0 0 4
91 Hossaini Seyed Mohammad Abumoslem MSH 4 0 0 4
92 Imani Hadi Bargh SHZ 4 0 0 4
93 Jamshidian Ahmad Rahahan TEH 4 0 0 4
94 Karami Abdolah Foolad KHU 4 0 0 4
95 Kazem Ahmad Paas TEH 4 0 0 4
96 Khodamoradi Amir Malavan ANZ 4 0 0 4
97 Maheri Javad Sepahan ESF 4 0 0 4
98 Majidi Farzad Esteghlal TEH 4 0 0 4
99 Maniei Maysam Paas TEH 4 0 0 4
100 Mansori Mohammad Zobahan ESF 4 0 0 4
101 Mansori Mohammad Abumoslem MSH 2 0 2 4
102 Mirtoroghi Seyed Rasool Mes KRM 4 0 0 4
103 Mohamadi Abbas Mes KRM 4 0 0 4
104 Mohamadi Mehdi Paykan TEH 4 0 0 4
105 Nasehi Mohammad Reza Abumoslem MSH 4 0 0 4
106 Noori Mehdi Paykan TEH 4 0 0 4
107 Olrom Erfan Abumoslem MSH 4 0 0 4
108 Omidian Jalal Paykan TEH 4 0 0 4
109 Pourasdollah Mohamad Mes KRM 4 0 0 4
110 Razzaghi Javad Abumoslem MSH 4 0 0 4
111 Shakori Ebrahim Saipa KRJ 3 0 1 4
112 Shaverdi Karim Foolad KHU 4 0 0 4
113 Shirkhanlo Hamed Rahahan TEH 4 0 0 4
114 Solaymani Maysam Foolad KHU 4 0 0 4
115 Stratolat Georg Zobahan ESF 3 0 1 4
116 Torkashvand Amin Rahahan TEH 3 0 1 4
117 Akbari Yadollah Saba TEH 3 0 0 3
118 Alavi Seyed Mohamad Foolad KHU 3 0 0 3
119 Asadi Ebrahim Perspolis TEH 3 0 0 3
120 Asadi Morteza Saba TEH 3 0 0 3
121 Asgari Vahid Abumoslem MSH 3 0 0 3
122 Ashjari Hassan Zobahan ESF 2 1 0 3
123 Ashtiani Mohamad Javad Saipa KRJ 2 1 0 3
124 Avich Alan Saba TEH 3 0 0 3
125 Badavi Ali Esteghlal AHV 2 0 1 3
126 Bahadorani Farshad Sepahan ESF 3 0 0 3
127 Borjlou Kazem Saipa KRJ 3 0 0 3
128 Daghaghele Alireza Mes KRM 3 0 0 3
129 Dehghan Ali Mohamad Fajr SHZ 3 0 0 3
130 Emad Reza Sepahan ESF 3 0 0 3
131 Faraji Hassan Fajr SHZ 3 0 0 3
132 Gholamalitabar Moreza Malavan ANZ 2 0 1 3
133 Gholamnejad Majid Saipa KRJ 2 1 0 3
134 Hail Miroslav Bargh SHZ 3 0 0 3
135 Haji Najaf Payam Bargh SHZ 2 0 1 3
136 Hamoodi Ali Esteghlal AHV 2 1 0 3
137 Haydari Iman Paykan TEH 3 0 0 3
138 Heydari Khosrow Paas TEH 3 0 0 3
139 Jafari Hadi Sepahan ESF 3 0 0 3
140 Janovaro Fabio Foolad KHU 2 1 0 3
141 Karimi Ebrahim Rahahan TEH 3 0 0 3
142 Kasparov Georg Paas TEH 3 0 0 3
143 Khangoli Farhad Paykan TEH 3 0 0 3
144 Khayri Shahin Mes KRM 3 0 0 3
145 Khorej Omid Paas TEH 2 0 1 3
146 Khorsandi Ehsan Perspolis TEH 3 0 0 3
147 Lavinian Ebrahim Sepahan ESF 3 0 0 3
148 Mahdipour Aliakbar Foolad KHU 3 0 0 3
149 Mamani Mohamad Reza Perspolis TEH 3 0 0 3
150 Maydavoodi Milad Esteghlal AHV 3 0 0 3
151 Mikhtarian Hamlet Paas TEH 3 0 0 3
152 Mohamad Alireza Rahahan TEH 3 0 0 3
153 Mohamadi Mohamad Paykan TEH 3 0 0 3
154 Montazeri Pejman Foolad KHU 2 0 1 3
155 Mousavi Seyed Mohamad Fajr SHZ 3 0 0 3
156 Rafkhaei Seyed Jalal Malavan ANZ 2 0 1 3
157 Rameshgar Asghar Foolad KHU 3 0 0 3
158 Ramezani Saeed Esteghlal AHV 3 0 0 3
159 Ravankhah Omid Fajr SHZ 3 0 0 3
160 Sadeghi Ebrahim Saipa KRJ 3 0 0 3
161 Salehinejad Mostafa Zobahan ESF 3 0 0 3
162 Salmani Ali Saba TEH 3 0 0 3
163 Sasani Ehtesham Fajr SHZ 3 0 0 3
164 Sayyad Iman Malavan ANZ 1 0 2 3
165 Seyedabbasi Davood Perspolis TEH 3 0 0 3
166 Taghavi Ahmad Rahahan TEH 3 0 0 3
167 Taghipour Ebrahim Mes KRM 3 0 0 3
168 Tahmasebi Ali Zobahan ESF 3 0 0 3
169 Talebloo Vahid Esteghlal TEH 3 0 0 3
170 Talebnasab Asghar Esteghlal TEH 3 0 0 3
171 Talghini Hossain Mes KRM 3 0 0 3
172 Tamini Hadi Malavan ANZ 1 0 2 3
173 Tartar Mehdi Rahahan TEH 3 0 0 3
174 Varnekash Mohamad Mehdi Rahahan TEH 2 0 1 3
175 Yavarzadeh Behshad Esteghlal TEH 3 0 0 3
176 Yousefzadeh Saeed Malavan ANZ 3 0 0 3
177 Zare Samad Bargh SHZ 2 1 0 3
178 Zare Sattar Bargh SHZ 2 1 0 3
179 Zarei Masoud Perspolis TEH 3 0 0 3
180 Abbasfard Alireza Saba TEH 2 0 0 2
181 Abedi Farid Bargh SHZ 2 0 0 2
182 Ahmadi Rahman Saipa KRJ 2 0 0 2
183 AleKhamis Farhad Foolad KHU 2 0 0 2
184 Amiri Maysam Fajr SHZ 1 0 1 2
185 Asghari Hadi Rahahan TEH 1 0 1 2
186 Aslanian Amir Hossain Paykan TEH 2 0 0 2
187 Aziz Mohamadi Morteza Paykan TEH 2 0 0 2
188 Bagheri Karim Perspolis TEH 2 0 0 2
189 Bayat Saeed Sepahan ESF 2 0 0 2
190 Borhani Arash Paas TEH 1 1 0 2
191 Chatrabgoon Mostafa Paas TEH 2 0 0 2
192 Diaz Peter Vera Foolad KHU 1 0 1 2
193 Ebrahimi Morteza Esteghlal TEH 2 0 0 2
194 Ebrahimian Mohamad Ali Bargh SHZ 2 0 0 2
195 Entezari Sohrab Rahahan TEH 1 0 1 2
196 Ghasemian Ali Rahahan TEH 2 0 0 2
197 Ghasemzadeh Ali Rahahan TEH 2 0 0 2
198 Ghobakhlo Meghdad Malavan ANZ 2 0 0 2
199 Gholamzadeh Ghasem Bargh SHZ 2 0 0 2
200 Ghorbani Ali Mes KRM 2 0 0 2
201 Golmohamadi Yahya Saba TEH 2 0 0 2
202 Goodarzi Shahram Bargh SHZ 2 0 0 2
203 Haajati Hamed Saba TEH 2 0 0 2
204 Habibi Moharam Rahahan TEH 1 0 1 2
205 Haj Osboei Mohamad Reza Bargh SHZ 2 0 0 2
206 Hamidi Mohsen Foolad KHU 2 0 0 2
207 Hampel Fabio Foolad KHU 2 0 0 2
208 Hashemizadeh Morteza Esteghlal TEH 2 0 0 2
209 Hassan Ali Abdolzahra Mes KRM 1 0 1 2
210 Hedayati Hamid Paas TEH 2 0 0 2
211 Heydari Sepehr Zobahan ESF 2 0 0 2
212 Homami Masoud Sepahan ESF 2 0 0 2
213 Jafari Mehran Malavan ANZ 2 0 0 2
214 Jalali Sabet Reza Esteghlal AHV 2 0 0 2
215 Jamshidi Pejman Paas TEH 1 0 1 2
216 Kaebi Hossain Perspolis TEH 2 0 0 2
217 Karimi Hassan Saipa KRJ 1 0 1 2
218 Khaleghifar Reza Fajr SHZ 2 0 0 2
219 Khanifar Abdolhadi Foolad KHU 2 0 0 2
220 Khanzade Morteza Fajr SHZ 2 0 0 2
221 Khosravi Maysam Paykan TEH 2 0 0 2
222 Komaei Afshin Esteghlal AHV 2 0 0 2
223 Magrodichian Aghvan Bargh SHZ 2 0 0 2
224 Moghadasipour Ahmad Abumoslem MSH 2 0 0 2
225 Mohamadi Farhad Bargh SHZ 2 0 0 2
226 Mohamadpour Seyed Ahmad Sepahan ESF 2 0 0 2
227 Moradi Kourosh Paykan TEH 2 0 0 2
228 Moradi Yousef Fajr SHZ 2 0 0 2
229 Mousavi Seyed Jamal Rahahan TEH 2 0 0 2
230 Noori Milad Paykan TEH 2 0 0 2
231 Noormohamadi Alireza Zobahan ESF 2 0 0 2
232 Oladi Mehrdad Perspolis TEH 2 0 0 2
233 Omran Zadeh Hanif Paas TEH 1 0 1 2
234 Saadati Houshang Saipa KRJ 1 0 1 2
235 Sahand Razian Mohamad Reza Mes KRM 2 0 0 2
236 Salarzade Saeed Malavan ANZ 2 0 0 2
237 Salsali Mohammad Zobahan ESF 2 0 0 2
238 Sarabadani Hamid Rahahan TEH 1 0 1 2
239 Shafiei Hamid Sepahan ESF 2 0 0 2
240 Shakori Hadi Paas TEH 2 0 0 2
241 Sharafi Hamid Reza Mes KRM 2 0 0 2
242 Shiri Mehdi Saba TEH 2 0 0 2
243 Yousefi Mohsen Esteghlal TEH 2 0 0 2
244 Zohani Hamid Reza Saba TEH 2 0 0 2
245 Abdollahi Ehsan Sepahan ESF 1 0 0 1
246 Abidavi Ali Foolad KHU 1 0 0 1
247 Abtahi Masoud Saba TEH 1 0 0 1
248 Afkari Ghader Sepahan ESF 1 0 0 1
249 Alvandi Amir Reza Mes KRM 1 0 0 1
250 Aminifar Amir Abumoslem MSH 0 0 1 1
251 Atosoy Frank Abumoslem MSH 1 0 0 1
252 Aziz Zade Hamid Sepahan ESF 1 0 0 1
253 Azizi Reza Paykan TEH 1 0 0 1
254 Babaei Hamid Reza Esteghlal AHV 1 0 0 1
255 Baoo Maysam Esteghlal TEH 1 0 0 1
256 Beheshti Morteza Malavan ANZ 1 0 0 1
257 Ben Mohsen Ali Foolad KHU 1 0 0 1
258 Bigdeli Rouholah Esteghlal AHV 1 0 0 1
259 Bijani Mostafa Esteghlal AHV 1 0 0 1
260 Broumand Parviz Rahahan TEH 1 0 0 1
261 Da Silva Joelson Esteghlal TEH 1 0 0 1
262 Daghighi Saeed Saba TEH 1 0 0 1
263 Daneshdoost Davood Abumoslem MSH 1 0 0 1
264 Ebrahim Khaldon Mes KRM 1 0 0 1
265 Echresh Zadeh Adnan Foolad KHU 1 0 0 1
266 Falahati Morteza Malavan ANZ 1 0 0 1
267 Farsiat Aziz Abumoslem MSH 1 0 0 1
268 Gerayli Yunes Fajr SHZ 1 0 0 1
269 Ghobishavi Nader Abumoslem MSH 1 0 0 1
270 Gholami Mohamad Paas TEH 1 0 0 1
271 Ghorabi Vahid Foolad KHU 1 0 0 1
272 Giahi Mohsen Malavan ANZ 0 1 0 1
273 Gilaori Agustine Esteghlal TEH 0 0 1 1
274 Hajian Maysam Mes KRM 0 0 1 1
275 Hamrang Mohammad Zobahan ESF 1 0 0 1
276 Hashemi Mirhani Bargh SHZ 1 0 0 1
277 Hassan Salah Perspolis TEH 1 0 0 1
278 Hatami Babak Mes KRM 1 0 0 1
279 Heydari Mohammad Malavan ANZ 0 0 1 1
280 Hoori Hasan Foolad KHU 1 0 0 1
281 Jaban Taregh Perspolis TEH 1 0 0 1
282 Kameli Mofrad Jalal Esteghlal AHV 1 0 0 1
283 Karimi Farsheed Perspolis TEH 0 0 1 1
284 Karimi Mahmoud Sepahan ESF 1 0 0 1
285 Khalifeasl Amir Foolad KHU 1 0 0 1
286 Khalili Mohsen Saipa KRJ 1 0 0 1
287 Kwike Leonardo Esteghlal TEH 1 0 0 1
288 Lotfi Saeed Esteghlal TEH 1 0 0 1
289 Machich Mario Saba TEH 1 0 0 1
290 Mahabadi Davood Rahahan TEH 1 0 0 1
291 Mahini Hossain Esteghlal AHV 0 0 1 1
292 Mansori Mahmoud Sepahan ESF 1 0 0 1
293 Markosi Robert Bargh SHZ 1 0 0 1
294 Mehdizadeh Mostafa Saba TEH 0 0 1 1
295 Mirabi Mohsen Paas TEH 1 0 0 1
296 Mohamadi Ebrahim Zobahan ESF 1 0 0 1
297 Mohamadzade Hami Zobahan ESF 1 0 0 1
298 Mohamdloo Vahid Abumoslem MSH 1 0 0 1
299 Mohseni Esfandiar Foolad KHU 1 0 0 1
300 Mojiri Jaba Sepahan ESF 1 0 0 1
301 Molaei Ali Mes KRM 1 0 0 1
302 Moslemzadeh Reza Abumoslem MSH 0 0 1 1
303 Navazi Mohamad Esteghlal TEH 1 0 0 1
304 Nazari Mohamad Esmaeel Paas TEH 1 0 0 1
305 Noormohamad Hamed Rahahan TEH 1 0 0 1
306 Parvin Mohamad Perspolis TEH 1 0 0 1
307 Rahimi Mohsen Rahahan TEH 1 0 0 1
308 Rahmati Seyed Mehdi Esteghlal TEH 1 0 0 1
309 Rajab Zadeh Mehdi Zobahan ESF 1 0 0 1
310 Rajabi Hamidreza Saipa KRJ 1 0 0 1
311 Rajabzadeh Mohamad Abumoslem MSH 0 0 1 1
312 Ramezani Ali Malavan ANZ 1 0 0 1
313 Ramezani Hadi Fajr SHZ 1 0 0 1
314 Rasooli Hamed Sepahan ESF 1 0 0 1
315 Rezai Alireza Esteghlal AHV 1 0 0 1
316 Sabeti Mehdi Rahahan TEH 1 0 0 1
317 Sadeghi Ebrahim Malavan ANZ 1 0 0 1
318 Selahshoor Yaghoub Esteghlal AHV 1 0 0 1
319 Shaboo Ziad Perspolis TEH 1 0 0 1
320 Shiri Hamed Fajr SHZ 1 0 0 1
321 Shiri Mojtaba Esteghlal AHV 1 0 0 1
322 Shojaei Mehdi Fajr SHZ 1 0 0 1
323 Shokoh Moghadam Amjad Saba TEH 1 0 0 1
324 Taheri Reza Esteghlal AHV 1 0 0 1
325 Tajdiof Zayneddin Saba TEH 1 0 0 1
326 Talebi Farsheed Zobahan ESF 1 0 0 1
327 Toolia Elmir Saba TEH 1 0 0 1
328 Vaziri Amir Saipa KRJ 1 0 0 1
329 Yousefi Amir Hossain Saba TEH 0 0 1 1
330 Yousefi Ershad Saipa KRJ 0 0 1 1
Created on 5/28/2007


Matches by round
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
League tables
Overall   Home   Away   Scorers   Offense   Defense   Scores 1st   Opp. scores 1st  
Match list
By round   By date   Latest  
Streaks
Overview   Winning   Unbeaten   Clean sheet   Losing   No win   No score  
Scoring
Records   Total goals   Scores   Times   For/Against   Clean sheets   No score   
Player stats
Appearances   Cards   All players   
 
Team pages
Abumoslem MSH    Matches    Squad
Bargh SHZ    Matches    Squad
Esteghlal AHV    Matches    Squad
Esteghlal TEH    Matches    Squad
Fajr SHZ    Matches    Squad
Foolad KHU    Matches    Squad
Malavan ANZ    Matches    Squad
Mes KRM    Matches    Squad
Paas TEH    Matches    Squad
Paykan TEH    Matches    Squad
Perspolis TEH    Matches    Squad
Rahahan TEH    Matches    Squad
Saba TEH    Matches    Squad
Saipa KRJ    Matches    Squad
Sepahan ESF    Matches    Squad
Zobahan ESF    Matches    Squad

(C) IPLstats.com