Iranian Div I Stats: 2007-2008 Season
(C) IPLstats.com

Scorers

  Player Team Goals Home Away Pen.
1 Mohamad Parvin Estil Azeen TEH 14 9 (64%) 5 (35%) 0
2 Behnam Biranvand Tarbiat YZD 12 10 (83%) 2 (16%) 0
3 Mohamad Pourmand Mersad SHZ 11 6 (54%) 5 (45%) 3
4 Hadi Noorozi Damash TEH 10 8 (80%) 2 (20%) 0
5 Ghassem Salmani Shahin AHV 9 7 (77%) 2 (22%) 2
6 Abbas Asadi Shahrdari BAN 9 6 (66%) 3 (33%) 0
7 Jahangeer Asgari NirooZamini TEH 8 4 (50%) 4 (50%) 1
8 Mohamad Azizi Mes RSJ 8 4 (50%) 4 (50%) 0
9 Ali Karimi DelvarAfzar TEH 8 5 (62%) 3 (37%) 0
10 Mobin Derakhshan Etka TEH 8 4 (50%) 4 (50%) 1
11 Asghar Rameshgar Teraktor TBZ 7 6 (85%) 1 (14%) 0
12 Esmaeel Ali Shirazi Etka TEH 7 5 (71%) 2 (28%) 0
13 Eman Razaghirad Estil Azeen TEH 7 4 (57%) 3 (42%) 0
14 Mohamad Ali Hamzaei Novin ESF 7 6 (85%) 1 (14%) 0
15 Hadi Khodadadi Nassaji MAZ 7 7 (100%) 0 (0%) 1
16 Milad Davoodi Mes RSJ 6 3 (50%) 3 (50%) 0
17 Mohamad Ghazi Foolad KHU 6 5 (83%) 1 (16%) 0
18 Abbas Pour Khosrovani Golgohar SRJ 6 2 (33%) 4 (66%) 0
19 Younes Gerayli Damash TEH 6 3 (50%) 3 (50%) 1
20 Mohamad Sahimi Payam KHO 6 1 (16%) 5 (83%) 2
21 Ali Zaadali Payam KHO 6 3 (50%) 3 (50%) 0
22 Jacque Kwike Estil Azeen TEH 6 4 (66%) 2 (33%) 0
23 Alireza Bayk Zavieh Tarbiat YZD 5 3 (60%) 2 (40%) 0
24 Mohamad Hamrang Estil Azeen TEH 5 2 (40%) 3 (60%) 0
25 Abdollah Karami Shahin BSH 5 3 (60%) 2 (40%) 0
26 Masoud Nazarzadeh Mes RSJ 5 4 (80%) 1 (20%) 0
27 Ghassem Dehnavi Mes RSJ 5 4 (80%) 1 (20%) 1
28 Farshid Ziatabar Nassaji MAZ 5 3 (60%) 2 (40%) 0
29 Behzad Bayrami Machine TBZ 5 4 (80%) 1 (20%) 1
30 Morteza Hajizadeh Etka TEH 5 4 (80%) 1 (20%) 4
31 Behnam Taherzadeh Kosar TEH 5 2 (40%) 3 (60%) 0
32 Ruhollah Soltani Payam KHO 4 3 (75%) 1 (25%) 0
33 Moslem Firoozadbadi Golgohar SRJ 4 4 (100%) 0 (0%) 0
34 Ali Sadeghi Kaveh ZNJ 4 3 (75%) 1 (25%) 0
35 Mohamad Gharib Shamooshak NSH 4 2 (50%) 2 (50%) 1
36 Hamid Hatami Golgohar SRJ 4 2 (50%) 2 (50%) 0
37 Mostafa Shojaei Novin ESF 4 3 (75%) 1 (25%) 1
38 Fabio Janavario Foolad KHU 4 3 (75%) 1 (25%) 2
39 Asghar Rahimi Kaveh ZNJ 4 2 (50%) 2 (50%) 0
40 Samad Akbari Golgohar SRJ 4 4 (100%) 0 (0%) 0
41 Ehsan Abdollahi Novin ESF 4 2 (50%) 2 (50%) 1
42 Hamid Sharafi Sanayeh ARK 4 2 (50%) 2 (50%) 1
43 Ghasem Akbari Payam KHO 4 4 (100%) 0 (0%) 0
44 Ahmad Kia Shamooshak NSH 4 3 (75%) 1 (25%) 0
45 Farhad Boostani Machine TBZ 4 2 (50%) 2 (50%) 2
46 Ahmad Alenaeme Foolad KHU 4 1 (25%) 3 (75%) 0
47 Nabi Saki Tarbiat YZD 4 4 (100%) 0 (0%) 0
48 Amir Hossain Salamibakhsh Homa TEH 4 3 (75%) 1 (25%) 1
49 Ali Solaymani Homa TEH 4 2 (50%) 2 (50%) 0
50 Lateef Jenami Shahin BSH 4 1 (25%) 3 (75%) 0
51 Ghader Afkari Novin ESF 3 2 (66%) 1 (33%) 0
52 Lefteh Hamidi Foolad KHU 3 2 (66%) 1 (33%) 1
53 Morteza Molaian Homa TEH 3 1 (33%) 2 (66%) 0
54 Saeed Taheri Damash TEH 3 2 (66%) 1 (33%) 0
55 Mohsen Pourhaji Nassaji MAZ 3 2 (66%) 1 (33%) 0
56 Dariush Ayoubi Tarbiat YZD 3 1 (33%) 2 (66%) 0
57 Hossain Abdi Sanayeh ARK 3 3 (100%) 0 (0%) 0
58 Moslem Mohamadnejad Tarbiat YZD 3 2 (66%) 1 (33%) 0
59 Alireza Afzali NirooZamini TEH 3 1 (33%) 2 (66%) 0
60 Hamid Reza Khedmatkari Shahrdari BAN 3 3 (100%) 0 (0%) 0
61 Majid Heydari Kaveh ZNJ 3 2 (66%) 1 (33%) 0
62 Mohsen Azmoodeh Tarbiat YZD 3 2 (66%) 1 (33%) 0
63 Abdollah Shah Hossaini Shahrdari BAN 3 3 (100%) 0 (0%) 0
64 Reza Afiat Talab Payam KHO 3 1 (33%) 2 (66%) 0
65 Mohamad Ghazi Najafabadi Foolad KHU 3 2 (66%) 1 (33%) 0
66 Masoud Abtahi Shahin BSH 3 2 (66%) 1 (33%) 0
67 Hamed Kiani NirooZamini TEH 3 3 (100%) 0 (0%) 0
68 Morteza Izadi Shahrdari BAN 3 2 (66%) 1 (33%) 1
69 Ahmad Momenzadeh Foolad KHU 3 3 (100%) 0 (0%) 1
70 Reza Jabbari Estil Azeen TEH 3 1 (33%) 2 (66%) 0
71 Mohamad Sadegh Ahmadi Mersad SHZ 3 2 (66%) 1 (33%) 0
72 Amir Mohebi Sanayeh ARK 3 2 (66%) 1 (33%) 1
73 Ali Hassan Kosar TEH 2 2 (100%) 0 (0%) 0
74 Alireza Mehrabi DelvarAfzar TEH 2 1 (50%) 1 (50%) 0
75 Rasool Elahi Moghadam Mes RSJ 2 0 (0%) 2 (100%) 0
76 Javad Maheri Novin ESF 2 0 (0%) 2 (100%) 0
77 Ahmad Saeidi Teraktor TBZ 2 2 (100%) 0 (0%) 0
78 Ali Ghafouri Etka TEH 2 1 (50%) 1 (50%) 0
79 Javad Shahdaei Mersad SHZ 2 1 (50%) 1 (50%) 1
80 Meghdad Ghobakhloo Kaveh ZNJ 2 1 (50%) 1 (50%) 0
81 Mohamad Iranianpour Mersad SHZ 2 2 (100%) 0 (0%) 0
82 Mohsen Hanifi Teraktor TBZ 2 1 (50%) 1 (50%) 0
83 Ali Ansarian Estil Azeen TEH 2 0 (0%) 2 (100%) 0
84 Geroge Monteskava Shahrdari TBZ 2 2 (100%) 0 (0%) 0
85 Habib Gordani Shahrdari TBZ 2 1 (50%) 1 (50%) 0
86 Bakhtiarr Rahmani Foolad KHU 2 1 (50%) 1 (50%) 0
87 Mohamad Varkesh DelvarAfzar TEH 2 1 (50%) 1 (50%) 0
88 Ali Agha Bozorgnejad Nassaji MAZ 2 1 (50%) 1 (50%) 1
89 Hossain Khosravi Shamooshak NSH 2 0 (0%) 2 (100%) 0
90 Farid Yaghoubnia Nassaji MAZ 2 1 (50%) 1 (50%) 0
91 Hamid Fathi Mes RSJ 2 2 (100%) 0 (0%) 0
92 Amir Hossain Mohamadi Mes RSJ 2 1 (50%) 1 (50%) 0
93 Ghassem Pourasdollah Kosar TEH 2 2 (100%) 0 (0%) 0
94 Hessam Haji Akhondi Kosar TEH 2 1 (50%) 1 (50%) 0
95 Abbas Kazemian Kosar TEH 2 2 (100%) 0 (0%) 0
96 Akbar Faghiri NirooZamini TEH 2 2 (100%) 0 (0%) 0
97 Hossain Chareem Shahin AHV 2 1 (50%) 1 (50%) 1
98 Esmaeel Gharavi Shamooshak NSH 2 1 (50%) 1 (50%) 0
99 Mostafa Noori Nassaji MAZ 2 2 (100%) 0 (0%) 0
100 Reza Haddadi Moghadam Shahrdari TBZ 2 1 (50%) 1 (50%) 0
101 Sandro Da Silva Foolad KHU 2 2 (100%) 0 (0%) 1
102 Hamed Basiri Sanayeh ARK 2 2 (100%) 0 (0%) 0
103 Yaghoub Selahshoor Shahin AHV 2 1 (50%) 1 (50%) 1
104 Shahram Harati Damash TEH 2 0 (0%) 2 (100%) 0
105 Ali Latifi Sanayeh ARK 2 2 (100%) 0 (0%) 1
106 Milad Mahmoudi Shamooshak NSH 2 1 (50%) 1 (50%) 0
107 Mehdi Hatami Machine TBZ 2 2 (100%) 0 (0%) 0
108 Asghar Mohamad Sadeghi Etka TEH 2 0 (0%) 2 (100%) 0
109 Hossain Dashti Shahin BSH 2 0 (0%) 2 (100%) 0
110 Farzad Majidi Estil Azeen TEH 2 1 (50%) 1 (50%) 0
111 Bahman Daastani DelvarAfzar TEH 2 2 (100%) 0 (0%) 0
112 Shahryar Moradbaygi NirooZamini TEH 2 2 (100%) 0 (0%) 0
113 Ali Parheezkar Mersad SHZ 2 2 (100%) 0 (0%) 0
114 Mohsen Razmpoosh Mersad SHZ 2 1 (50%) 1 (50%) 0
115 Hadi Khanifar Shahin BSH 2 1 (50%) 1 (50%) 0
116 Nader Ahmadi Foolad KHU 2 1 (50%) 1 (50%) 0
117 Matin Bigdeli Teraktor TBZ 2 2 (100%) 0 (0%) 1
118 Ebrahim Farsi Shahrdari TBZ 2 1 (50%) 1 (50%) 0
119 Mohamad Araamtan Kosar TEH 2 0 (0%) 2 (100%) 0
120 Reza Yaghoubi NirooZamini TEH 2 0 (0%) 2 (100%) 0
121 Iman Nematpour Payam KHO 2 0 (0%) 2 (100%) 0
122 Taher Jadimi Mes RSJ 2 0 (0%) 2 (100%) 0
123 Esmaeel Helali Shahin BSH 2 2 (100%) 0 (0%) 0
124 Majid Mirmorseli Teraktor TBZ 2 1 (50%) 1 (50%) 0
125 Farhad Bahadorani Novin ESF 2 1 (50%) 1 (50%) 0
126 Maysam Hossaini Shamooshak NSH 2 0 (0%) 2 (100%) 0
127 Babak Hatami Shahrdari TBZ 2 2 (100%) 0 (0%) 0
128 Ali Alizadeh Payam KHO 2 2 (100%) 0 (0%) 1
129 Mohsen Ghaedpouri Golgohar SRJ 2 2 (100%) 0 (0%) 0
130 Mohsen Mousavi Novin ESF 2 1 (50%) 1 (50%) 0
131 Rezvan Gordaan Nassaji MAZ 1 1 (100%) 0 (0%) 0
132 Saeed Vosoogh Shahrdari BAN 1 1 (100%) 0 (0%) 0
133 Sohail Abdolahi NirooZamini TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0
134 Sajjad Shaykhi Etka TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 0
135 Ramin Moharramnejad Homa TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 0
136 Mohamad Amin Bagheri Teraktor TBZ 1 1 (100%) 0 (0%) 0
137 Carlos Santos DelvarAfzar TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0
138 Rasool Alizadeh Machine TBZ 1 1 (100%) 0 (0%) 1
139 Mehrdad Kashfgari Damash TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0
140 Bagher Alizadeh Kosar TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0
141 Mohsen Forghani Kaveh ZNJ 1 1 (100%) 0 (0%) 0
142 Behnam Bakhshi Kosar TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 0
143 Ali Ebadi Foolad KHU 1 1 (100%) 0 (0%) 0
144 Mehdi Mohamadzadeh Homa TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 0
145 Bahram Rezalou Sanayeh ARK 1 1 (100%) 0 (0%) 1
146 Ali Nikbakht Nassaji MAZ 1 0 (0%) 1 (100%) 0
147 Bahman Esfandiari Kaveh ZNJ 1 1 (100%) 0 (0%) 1
148 Mohsen Abbaspour Shahin AHV 1 1 (100%) 0 (0%) 0
149 Hossain Saedi Machine TBZ 1 1 (100%) 0 (0%) 0
150 Abolfazl Gordaan Shahrdari BAN 1 1 (100%) 0 (0%) 0
151 Amin Jafari Shahin AHV 1 0 (0%) 1 (100%) 0
152 Masoud Haghjoo Shamooshak NSH 1 1 (100%) 0 (0%) 0
153 Esmaeel Sharafi NirooZamini TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0
154 Rambod Alikhani NirooZamini TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 1
155 Mohsen Iran Nejad Golgohar SRJ 1 1 (100%) 0 (0%) 0
156 Alireza Ebadi Machine TBZ 1 1 (100%) 0 (0%) 0
157 Ehsan Raasti Mersad SHZ 1 0 (0%) 1 (100%) 0
158 Saeed Kouzegar Shahrdari TBZ 1 0 (0%) 1 (100%) 0
159 Saeed Abarghouie Shahrdari TBZ 1 0 (0%) 1 (100%) 0
160 Naser Shirdel DelvarAfzar TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0
161 Alireza Jadidi Kosar TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0
162 Ali Shafiain Sanayeh ARK 1 0 (0%) 1 (100%) 0
163 Mohsen Soltani Teraktor TBZ 1 0 (0%) 1 (100%) 0
164 Ehsan Naysi Shahin AHV 1 0 (0%) 1 (100%) 0
165 Amir Rafati Golgohar SRJ 1 1 (100%) 0 (0%) 0
166 Reza Ahadi Shahrdari TBZ 1 1 (100%) 0 (0%) 0
167 Mohsen Rahimi Nassaji MAZ 1 1 (100%) 0 (0%) 0
168 Hooshang Kia Tarbiat YZD 1 1 (100%) 0 (0%) 0
169 Farid Goodarzi Shahrdari BAN 1 1 (100%) 0 (0%) 0
170 Reza Noorolahi Sanayeh ARK 1 1 (100%) 0 (0%) 0
171 Vahid Ahmadi NirooZamini TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 0
172 Alireza Khalili Payam KHO 1 0 (0%) 1 (100%) 0
173 Abraham Adival Damash TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 0
174 Santos Diego Teraktor TBZ 1 1 (100%) 0 (0%) 0
175 Habib Ashobi Golgohar SRJ 1 0 (0%) 1 (100%) 0
176 Dariush Rezaian Shahin AHV 1 0 (0%) 1 (100%) 0
177 Esmaeel Bali Shamooshak NSH 1 1 (100%) 0 (0%) 0
178 Davood Dashtpoor Mes RSJ 1 0 (0%) 1 (100%) 0
179 Ayat Tabarestani Shamooshak NSH 1 0 (0%) 1 (100%) 0
180 Boris Rastovich Teraktor TBZ 1 0 (0%) 1 (100%) 0
181 Mohamad Kamel Kosar TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0
182 Reza Maghouli NirooZamini TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 0
183 Mahmoud Hassanzadeh Nassaji MAZ 1 0 (0%) 1 (100%) 0
184 Mahmoud Tighnavard Kosar TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 0
185 Robert Saha Shahin BSH 1 1 (100%) 0 (0%) 0
186 Ebrahim Mohamadi Shahrdari BAN 1 1 (100%) 0 (0%) 0
187 Georghe Stratolat Shahrdari BAN 1 1 (100%) 0 (0%) 0
188 Aboulfazl Barzegar Mes RSJ 1 1 (100%) 0 (0%) 0
189 Saeed Baraghjam Shahrdari TBZ 1 0 (0%) 1 (100%) 0
190 Amir Abbas Ghafouri Asl DelvarAfzar TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0
191 Mohamad Saadaatzadeh Tarbiat YZD 1 1 (100%) 0 (0%) 0
192 Mehdi Aghamohamadi Homa TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 1
193 Ghadeer Ghafari Golgohar SRJ 1 1 (100%) 0 (0%) 1
194 Reza Nazarzadeh Shahin BSH 1 0 (0%) 1 (100%) 0
195 Hossain Mahmoudian Shahin AHV 1 1 (100%) 0 (0%) 0
196 Masoud Yahyaei Homa TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 0
197 Esmaeel Karimi Novin ESF 1 1 (100%) 0 (0%) 0
198 Hamzeh Malekinia Tarbiat YZD 1 0 (0%) 1 (100%) 0
199 Hamid Hedayati Payam KHO 1 0 (0%) 1 (100%) 0
200 Mohamad Reza Zare Novin ESF 1 0 (0%) 1 (100%) 0
201 Majid Rezaei Shahrdari TBZ 1 1 (100%) 0 (0%) 0
202 Jasem Sadeghi Shahin AHV 1 1 (100%) 0 (0%) 0
203 Mohamad Khodabandelo Kosar TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0
204 Shahram Rahimi Etka TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0
205 Masoud Rajabnia Shahin BSH 1 1 (100%) 0 (0%) 0
206 Ali Azari Estil Azeen TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 0
207 Asghar Talebnasab Shahrdari BAN 1 1 (100%) 0 (0%) 0
208 Farsheed Yadegari Kaveh ZNJ 1 0 (0%) 1 (100%) 0
209 Mohamad Jabarpour Shahrdari BAN 1 0 (0%) 1 (100%) 0
210 Ali Abedi Nassaji MAZ 1 1 (100%) 0 (0%) 0
211 Mojahed Yefali Shahin AHV 1 1 (100%) 0 (0%) 0
212 Reza Jalili Sanayeh ARK 1 1 (100%) 0 (0%) 0
213 Esmaeel Sharifat Foolad KHU 1 0 (0%) 1 (100%) 0
214 Morteza Kashinejad Shahin BSH 1 1 (100%) 0 (0%) 0
215 Shahab Shahdadznejad Golgohar SRJ 1 0 (0%) 1 (100%) 0
216 Javad Yadegari Homa TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 0
217 Milan Stanowski Shahrdari BAN 1 1 (100%) 0 (0%) 0
218 Masoud Ebrahimzadeh Teraktor TBZ 1 1 (100%) 0 (0%) 0
219 Gholamreza Dadovandi Machine TBZ 1 0 (0%) 1 (100%) 0
220 Amir Housahng Saadati Damash TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0
221 Maehrdad Ebtedaei Golgohar SRJ 1 1 (100%) 0 (0%) 0
222 Ali Mirsharifian Sanayeh ARK 1 0 (0%) 1 (100%) 0
223 Rasool Beravesh Kaveh ZNJ 1 1 (100%) 0 (0%) 0
224 Behshad Yavarzadeh Estil Azeen TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 0
225 Seyed Mohamad Hossaini DelvarAfzar TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0
226 Hassan Baghifar Homa TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0
227 Reza Jalali Foolad KHU 1 0 (0%) 1 (100%) 0
228 Vali Khorsandi Tarbiat YZD 1 0 (0%) 1 (100%) 0
229 Mostafa Babazadeh Shahrdari TBZ 1 1 (100%) 0 (0%) 0
230 Mohamad Gholam Etka TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0
231 Yasser Mirfendereski Novin ESF 1 1 (100%) 0 (0%) 0
232 Hamid Mohamadi Shahin BSH 0 0 (- ) 0 (- ) 0
233 Adel Tajdini Kosar TEH 0 0 (- ) 0 (- ) 0
234 Mohamad Moela Nassaji MAZ 0 0 (- ) 0 (- ) 0
235 Younes Mohamadi Payam KHO 0 0 (- ) 0 (- ) 0
236 Rouhollah Bahrami Payam KHO 0 0 (- ) 0 (- ) 0
237 Nicolich Boban Shahin BSH 0 0 (- ) 0 (- ) 0
Created on 5/16/2008


Matches by round
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
League tables
GroupA   GroupB   Scorers   Offense   Defense   Scores 1st   Opp. scores 1st  
Match list
By round   By date   Latest  
Streaks
Overview   Winning   Unbeaten   Clean sheet   Losing   No win   No score  
Scoring
Records   Total goals   Scores   Times   For/Against   Clean sheets   No score   
 
Team pages
Damash TEH    Matches
DelvarAfzar TEH    Matches
Estil Azeen TEH    Matches
Etka TEH    Matches
Foolad KHU    Matches
Golgohar SRJ    Matches
Homa TEH    Matches
Kaveh ZNJ    Matches
Kosar TEH    Matches
Machine TBZ    Matches
Mersad SHZ    Matches
Mes RSJ    Matches
Nassaji MAZ    Matches
NirooZamini TEH    Matches
Novin ESF    Matches
Payam KHO    Matches
Sanayeh ARK    Matches
Shahin AHV    Matches
Shahin BSH    Matches
Shahrdari BAN    Matches
Shahrdari TBZ    Matches
Shamooshak NSH    Matches
Tarbiat YZD    Matches
Teraktor TBZ    Matches

(C) IPLstats.com