Iranian Premier League Stats: 2007-2008 Season
(C) IPLstats.com

Cards

  Player Team Y YY R Total
1 Pashaei Hossain Rahahan TEH 13 0 0 13
2 Haghdoost Ali Abumoslem MSH 10 2 0 12
3 Jaikiteh Bedra ShirinFaraz KER 11 1 0 12
4 Bengar Mohsen Sepahan ESF 11 0 0 11
5 Kashi Morteza Saba TEH 10 1 0 11
6 Mirghorbani Saber Sanat Naft ABD 11 0 0 11
7 Rahimi Abouzar Rahahan TEH 10 1 0 11
8 Meamar Hossain Paykan TEH 9 0 1 10
9 Omranzadeh Haneef Paas HMD 9 0 0 9
10 Petrovich Ivan Abumoslem MSH 8 0 1 9
11 Pooladi Mehrdad Esteghlal TEH 8 1 0 9
12 Ahmadi Mohamad Ali Zobahan ESF 7 0 1 8
13 Bagheri Karim Perspolis TEH 7 1 0 8
14 Bayat Saeed Sepahan ESF 8 0 0 8
15 Golmohamadi Yahya Saba TEH 8 0 0 8
16 Mohamadi Mahmoud Fajr SHZ 6 2 0 8
17 Mokhtari Mohamad Pegah RST 6 0 2 8
18 Sadeghi Ebrahim Saipa KRJ 7 1 0 8
19 Aghamohamadi Mohamad ShirinFaraz KER 7 0 0 7
20 Ayoubi Majid Saipa KRJ 6 1 0 7
21 Aziz Mohamadi Morteza Paykan TEH 7 0 0 7
22 Baygi Saeed Saba TEH 7 0 0 7
23 Borjlou Kazem Saipa KRJ 6 1 0 7
24 Deragovich Ivan ShirinFaraz KER 6 1 0 7
25 Gholamnejad Majid Saipa KRJ 7 0 0 7
26 Hasheminasab Mehdi Abumoslem MSH 7 0 0 7
27 Khani Saeed Abumoslem MSH 6 0 1 7
28 Khorej Omid Paas HMD 7 0 0 7
29 Khosravi Maysam Paykan TEH 6 1 0 7
30 Mohamadi Abbas Sepahan ESF 6 0 1 7
31 Mohamadi Mehdi Paykan TEH 6 1 0 7
32 Noori Mohamad Saba TEH 6 1 0 7
33 Noormohamadi Majid Rahahan TEH 6 1 0 7
34 Sabri Mostafa Fajr SHZ 6 0 1 7
35 Tabrizi Majid ShirinFaraz KER 6 1 0 7
36 Tajik Mehdi Paykan TEH 6 0 1 7
37 Tore Ebrahim Paykan TEH 5 1 1 7
38 Vahedi Nikbakht Alireza Perspolis TEH 7 0 0 7
39 Zaferani Mohamad Bagher ShirinFaraz KER 7 0 0 7
40 Zare Maziar Malavan ANZ 6 0 1 7
41 Zare Sattar Bargh SHZ 6 1 0 7
42 Abolhail Abdolvahab Sepahan ESF 6 0 0 6
43 Asgari Vahid Abumoslem MSH 6 0 0 6
44 Bajlan Majid Zobahan ESF 6 0 0 6
45 Bayat Mohsen Saba TEH 6 0 0 6
46 Dehghan Ali Mohamad Fajr SHZ 6 0 0 6
47 Ebrahimi Morteza Mes KRM 6 0 0 6
48 Hajsafi Ehsan Sepahan ESF 6 0 0 6
49 Kabi Hossain Perspolis TEH 4 1 1 6
50 Kazemi Hossain Sepahan ESF 5 0 1 6
51 Khalatbari Mohamad Reza Zobahan ESF 6 0 0 6
52 Mahini Hossain Esteghlal AHV 6 0 0 6
53 Majidi Farhad Esteghlal TEH 5 1 0 6
54 Mansori Mohammad Abumoslem MSH 4 2 0 6
55 Matori Mohamad Sanat Naft ABD 6 0 0 6
56 Molaei Ali Mes KRM 6 0 0 6
57 Morales Gerardo Mes KRM 6 0 0 6
58 Mousavi Seyed Mohamad Fajr SHZ 6 0 0 6
59 Namazi Atabak ShirinFaraz KER 6 0 0 6
60 Nazifkar Alireza Pegah RST 6 0 0 6
61 Noori Mehdi Pegah RST 6 0 0 6
62 Nosrati Mohamad Perspolis TEH 4 0 2 6
63 Omidian Jalal Mes KRM 6 0 0 6
64 Pirsarandeeb Saeed Pegah RST 6 0 0 6
65 Rahmati Seyed Mehdi Mes KRM 6 0 0 6
66 Rajabi Hamid Reza Mes KRM 4 1 1 6
67 Raoul Martin Bargh SHZ 6 0 0 6
68 Rezai Gholamreza Saba TEH 5 1 0 6
69 Rezai Shays Perspolis TEH 5 1 0 6
70 Rezapour Maysam Paykan TEH 6 0 0 6
71 Sadeghi Amir Hossain Esteghlal TEH 5 1 0 6
72 Salehinejad Mostafa Zobahan ESF 5 1 0 6
73 Samieinia Siavash Sanat Naft ABD 5 0 1 6
74 Sharifinasab Omid Saipa KRJ 6 0 0 6
75 Ahmadipouri Mohamad ShirinFaraz KER 4 1 0 5
76 Alavi Seyed Mohamad Paas HMD 3 0 2 5
77 Alvez Adriano Saipa KRJ 5 0 0 5
78 Ashtiani Mohamad Javad Saipa KRJ 5 0 0 5
79 Badamaki Hossian Perspolis TEH 5 0 0 5
80 Bagheri Ali Paykan TEH 4 0 1 5
81 Borhani Arash Esteghlal TEH 5 0 0 5
82 Goodarzi Shahram Bargh SHZ 4 1 0 5
83 Hajizadeh Abolfazl Saba TEH 4 0 1 5
84 Heydari Sepehr Perspolis TEH 5 0 0 5
85 Hossain Khani Farzad Mes KRM 5 0 0 5
86 Jalali Sabet Reza Esteghlal AHV 4 0 1 5
87 Karami Mohamad Sadegh Fajr SHZ 5 0 0 5
88 Karimian Mehrdad Bargh SHZ 5 0 0 5
89 Khangoli Farhad Paykan TEH 5 0 0 5
90 Kiani Mehdi Mes KRM 5 0 0 5
91 Kolahkaj Adel Saba TEH 4 0 1 5
92 Koohnavard Siamak Fajr SHZ 5 0 0 5
93 Lovinian Ebrahim Sepahan ESF 5 0 0 5
94 Mirtoroghi Rasool Mes KRM 5 0 0 5
95 Mohamad Alireza Rahahan TEH 5 0 0 5
96 Mohamadi Farhad Bargh SHZ 5 0 0 5
97 Mohamadpour Ramin ShirinFaraz KER 4 1 0 5
98 Mohamadpour Seyed Ahmad Zobahan ESF 5 0 0 5
99 Montazeri Pejman Esteghlal TEH 4 1 0 5
100 Nasehi Mohammad Reza Abumoslem MSH 5 0 0 5
101 Navazi Mohamad Esteghlal TEH 5 0 0 5
102 Omidi Sajjad ShirinFaraz KER 5 0 0 5
103 Pourgholami Babak Malavan ANZ 4 0 1 5
104 Rahmati Kianoosh Saipa KRJ 5 0 0 5
105 Rios Renato Sanat Naft ABD 5 0 0 5
106 Salami Hossain Sanat Naft ABD 5 0 0 5
107 Talebi Farsheed Zobahan ESF 5 0 0 5
108 Tartar Mehdi Rahahan TEH 4 0 1 5
109 Abbasfard Alireza Saba TEH 4 0 0 4
110 Aghili Hadi Sepahan ESF 4 0 0 4
111 Akbari Yadollah Paas HMD 4 0 0 4
112 Alidoost Roozbeh Saipa KRJ 3 1 0 4
113 Amiri Maysam Fajr SHZ 4 0 0 4
114 Ashjari Hassan Zobahan ESF 3 1 0 4
115 Azhari Amir Rahahan TEH 2 1 1 4
116 Bayk Zadeh Hashem Fajr SHZ 4 0 0 4
117 Farahani Siamak Pegah RST 3 0 1 4
118 Farhadi Esmail Zobahan ESF 4 0 0 4
119 Fazli Fereydoon Saba TEH 4 0 0 4
120 Gholamzadeh Ghasem Bargh SHZ 3 1 0 4
121 Gilaori Augustine Pegah RST 4 0 0 4
122 Haddadifar Ghasem Zobahan ESF 4 0 0 4
123 Haghi Davood Esteghlal AHV 3 0 1 4
124 Haghipour Mostafa Esteghlal AHV 3 0 1 4
125 Hashemi Mirhani Bargh SHZ 4 0 0 4
126 Hossaini Seyed Mohammad Abumoslem MSH 3 0 1 4
127 Iheruome Uche Mes KRM 3 1 0 4
128 Kasparov Georg Rahahan TEH 3 1 0 4
129 Khodamoradi Amir Malavan ANZ 3 0 1 4
130 Mahdavi Mohamad Reza Pegah RST 3 0 1 4
131 Mamani Mohamad Reza Perspolis TEH 4 0 0 4
132 Mansori Mohammad Zobahan ESF 4 0 0 4
133 Mehdizadeh Mostafa Paykan TEH 4 0 0 4
134 Mikhitarian Hamlet Rahahan TEH 4 0 0 4
135 Naysani Mohsen Fajr SHZ 4 0 0 4
136 Niknazar Reza Malavan ANZ 3 0 1 4
137 Noori Pejman Perspolis TEH 4 0 0 4
138 Noormohamadi Alireza Rahahan TEH 3 0 1 4
139 Ravankhah Omid Reza Esteghlal TEH 4 0 0 4
140 Sabeti Mehdi Rahahan TEH 3 1 0 4
141 Safei Mostafa Esteghlal AHV 4 0 0 4
142 Salsali Mohammad Zobahan ESF 4 0 0 4
143 Sohrabi Hadi Pegah RST 3 0 1 4
144 Taghavi Ahmad Rahahan TEH 4 0 0 4
145 Tamini Hadi Malavan ANZ 4 0 0 4
146 Tomich Sandro Paas HMD 4 0 0 4
147 Yousefi Amir Hossain Sanat Naft ABD 4 0 0 4
148 Zaltron Paolo Roberto Mes KRM 4 0 0 4
149 Afand Mohamad Bargh SHZ 3 0 0 3
150 Amirabadi Mehdi Esteghlal TEH 3 0 0 3
151 Arzi Naser Sanat Naft ABD 3 0 0 3
152 Asadi Morteza Saba TEH 3 0 0 3
153 Ashena Hossain Paykan TEH 3 0 0 3
154 Bahadorani Farshad Sepahan ESF 3 0 0 3
155 Bigdeli Rouhollah Esteghlal AHV 3 0 0 3
156 Chahjoei Saeed Abumoslem MSH 3 0 0 3
157 Daghighi Saeed Paas HMD 3 0 0 3
158 Ekrami Mostafa Esteghlal AHV 2 1 0 3
159 Ensafi Mojtaba ShirinFaraz KER 3 0 0 3
160 Entezari Sohrab Rahahan TEH 3 0 0 3
161 Farzaneh Hamid Saba TEH 3 0 0 3
162 Fekri Mahmoud ShirinFaraz KER 2 1 0 3
163 Ghafoori Verya Paas HMD 3 0 0 3
164 Ghanizadeh Hamid Reza Mes KRM 3 0 0 3
165 Gholamalizad Masoud Malavan ANZ 3 0 0 3
166 Ghorbani Pirooz Esteghlal TEH 3 0 0 3
167 Gordan Shahabeddin Abumoslem MSH 3 0 0 3
168 Hajati Mostafa Pegah RST 3 0 0 3
169 Haydari Iman Paykan TEH 3 0 0 3
170 Haydari Khosrow Paas HMD 2 0 1 3
171 Hazbavipour Hakim Sanat Naft ABD 3 0 0 3
172 Imani Hadi Bargh SHZ 3 0 0 3
173 Jafarpour Mehdi Paas HMD 3 0 0 3
174 Jamshidian Ahmad Rahahan TEH 2 0 1 3
175 Kazemi Hamid ShirinFaraz KER 3 0 0 3
176 Khalili Pasha Mes KRM 3 0 0 3
177 Khayri Shahin Mes KRM 3 0 0 3
178 Khodabandelo Majid Mes KRM 3 0 0 3
179 Khorsandi Ehsan Perspolis TEH 3 0 0 3
180 Kooshki Bijan Esteghlal TEH 2 1 0 3
181 Machich Marinko Saba TEH 3 0 0 3
182 Mansourian Alireza Esteghlal TEH 3 0 0 3
183 Matori Ali Sanat Naft ABD 3 0 0 3
184 Mejoo Kendo Paykan TEH 3 0 0 3
185 Memarzadeh Meesagh Saipa KRJ 3 0 0 3
186 Mohamadian Mohamad ShirinFaraz KER 2 1 0 3
187 Mosalman Mohsen Zobahan ESF 3 0 0 3
188 Nazari Esmaeel Paas HMD 3 0 0 3
189 Obocha Emir Paas HMD 3 0 0 3
190 Olerom Erfan Abumoslem MSH 3 0 0 3
191 Peementa Leonardo Sanat Naft ABD 2 0 1 3
192 Poshtareh Iman Sanat Naft ABD 3 0 0 3
193 Rafkhaei Seyed Jalal Malavan ANZ 3 0 0 3
194 Razzaghi Javad Abumoslem MSH 3 0 0 3
195 Safe Panahi Pooriya ShirinFaraz KER 3 0 0 3
196 Sarasiabi Mojtaba Paykan TEH 2 1 0 3
197 Sasani Ehtesham Bargh SHZ 3 0 0 3
198 Seyed Salehi Seyed Mehdi Sepahan ESF 3 0 0 3
199 Shakroon Mohamad Nasser Bargh SHZ 3 0 0 3
200 Shiri Mehdi Bargh SHZ 3 0 0 3
201 Shirmardi Ehsan Sanat Naft ABD 3 0 0 3
202 Shokoh Mogham Amjad Saba TEH 3 0 0 3
203 Tahmasebi Ali Malavan ANZ 3 0 0 3
204 Tahmasebi Mohamad Reza Paykan TEH 3 0 0 3
205 Yazdani Darioush Paykan TEH 3 0 0 3
206 Yousefi Ershad ShirinFaraz KER 2 0 1 3
207 Yousefi Mohsen Esteghlal TEH 1 0 2 3
208 Zare Samad Bargh SHZ 3 0 0 3
209 Zarei Masoud Perspolis TEH 2 0 1 3
210 Abbasi Jamal Fajr SHZ 2 0 0 2
211 Abdi Bahador Perspolis TEH 2 0 0 2
212 Abolhasani Amir Zobahan ESF 2 0 0 2
213 Aghamohamadi Reza Rahahan TEH 2 0 0 2
214 Akbari Jalal Sepahan ESF 2 0 0 2
215 Amraei Vahid Zobahan ESF 2 0 0 2
216 Andovi Eisa Zobahan ESF 2 0 0 2
217 Ashobi Farzad Perspolis TEH 2 0 0 2
218 Ashorizad Mohamad Ali Saipa KRJ 2 0 0 2
219 Ataei Rouhollah ShirinFaraz KER 1 1 0 2
220 Baghlani Fouad Sanat Naft ABD 2 0 0 2
221 Chatrabgoon Mostafa Paas HMD 2 0 0 2
222 Chavoshi Afshin Pegah RST 2 0 0 2
223 Da Silva Fabio Zobahan ESF 2 0 0 2
224 Esenjo William Pegah RST 2 0 0 2
225 Eshil Martin Pegah RST 2 0 0 2
226 Fatemi Faraz Perspolis TEH 2 0 0 2
227 Gholami Majid Esteghlal AHV 2 0 0 2
228 Gholami Mohamad Paas HMD 2 0 0 2
229 Giahi Mohsen Malavan ANZ 2 0 0 2
230 Haajati Hamed Saba TEH 2 0 0 2
231 Habibi Moharam Rahahan TEH 2 0 0 2
232 Hallafi Saeed Sanat Naft ABD 2 0 0 2
233 Hamidi Lefteh Paas HMD 2 0 0 2
234 Hatami Babak Saba TEH 2 0 0 2
235 Homami Masoud Sepahan ESF 2 0 0 2
236 Hoori Hassan Sanat Naft ABD 2 0 0 2
237 Hossaini Seyed Jalal Saipa KRJ 2 0 0 2
238 Jabbari Mojtaba Esteghlal TEH 2 0 0 2
239 Jafari Hadi Sepahan ESF 2 0 0 2
240 Jafari Mehran Malavan ANZ 2 0 0 2
241 Jafari Saeed Fajr SHZ 2 0 0 2
242 Karimi Hossain Abumoslem MSH 2 0 0 2
243 Karimian Mehdi Bargh SHZ 2 0 0 2
244 Khaleghifar Reza Fajr SHZ 2 0 0 2
245 Kockel Ronny Paykan TEH 2 0 0 2
246 Maleki Hossain Pegah RST 2 0 0 2
247 Maniei Maysam Esteghlal TEH 2 0 0 2
248 Mensa Martin Mohamad Zobahan ESF 1 0 1 2
249 Mikaeili Dariush ShirinFaraz KER 2 0 0 2
250 Motevasel Zadeh Amin Pegah RST 2 0 0 2
251 Navidkia Rasool Mes KRM 2 0 0 2
252 Neesi Ali Pegah RST 2 0 0 2
253 Orsovich Sanjan Esteghlal TEH 2 0 0 2
254 Parvaz Hamid Zobahan ESF 1 0 1 2
255 Pourasdollah Mahmoud Sanat Naft ABD 2 0 0 2
256 Ramezani Hadi Fajr SHZ 2 0 0 2
257 Razi Babak ShirinFaraz KER 2 0 0 2
258 Redha Emad Mohamad Sepahan ESF 2 0 0 2
259 Rezapour Hamed ShirinFaraz KER 2 0 0 2
260 Roodbarian Hassan Perspolis TEH 2 0 0 2
261 Sadeghi Mohamad Bagher Zobahan ESF 2 0 0 2
262 Salari Nasser Esteghlal AHV 2 0 0 2
263 Shiri Mojtaba Esteghlal AHV 2 0 0 2
264 Shirzad Javad Paas HMD 2 0 0 2
265 Siah Mohamad ShirinFaraz KER 2 0 0 2
266 Taghipour Ebrahim Pegah RST 2 0 0 2
267 Taheri Reza Esteghlal AHV 2 0 0 2
268 Tahmasebi Bahman Fajr SHZ 2 0 0 2
269 Teixeira Rodrigo Abumoslem MSH 2 0 0 2
270 Tigranian Armen Zobahan ESF 2 0 0 2
271 Traore Aloo Saipa KRJ 2 0 0 2
272 Traore Eisa Saipa KRJ 2 0 0 2
273 Yahyanejad Ali Saba TEH 2 0 0 2
274 Zahedi Mohsen Sanat Naft ABD 2 0 0 2
275 Zare Mojtaba Fajr SHZ 2 0 0 2
276 Zaynadpour Milad Saipa KRJ 1 0 1 2
277 Abdollahi Ruhollah Saba TEH 1 0 0 1
278 Abedi Farid Bargh SHZ 1 0 0 1
279 Abedinejad Hemat Bargh SHZ 1 0 0 1
280 Ahmadi Bagher Abumoslem MSH 0 0 1 1
281 Ahmadi Jalil ShirinFaraz KER 1 0 0 1
282 Ahmadzadeh Mansour Paas HMD 1 0 0 1
283 Ali Mohamadi Jalal Sepahan ESF 1 0 0 1
284 Amin Sanaei Mohamad Reza Fajr SHZ 1 0 0 1
285 Ansarifard Karim Saipa KRJ 1 0 0 1
286 Aoulang Aoulang Perspolis TEH 1 0 0 1
287 Armian Maysam Saipa KRJ 1 0 0 1
288 Asghari Hadi Rahahan TEH 1 0 0 1
289 Atosoy Frank Abumoslem MSH 0 0 1 1
290 Aziz Zade Hamid Sepahan ESF 1 0 0 1
291 Babaei Hamid Reza Esteghlal AHV 1 0 0 1
292 Bagheriha Nabiollah Perspolis TEH 1 0 0 1
293 Baoo Maysam Rahahan TEH 1 0 0 1
294 Bargizar Morteza Abumoslem MSH 1 0 0 1
295 Bigdeli Matin Saipa KRJ 1 0 0 1
296 Chamandoost Mohamad Malavan ANZ 1 0 0 1
297 Daneshdoost Davood Abumoslem MSH 1 0 0 1
298 De Souza Marcelo Sanat Naft ABD 1 0 0 1
299 Ebrahimi Hossain Pegah RST 0 0 1 1
300 Ekhtiarovich Faroogh Paas HMD 1 0 0 1
301 Feshangchi Amir Hossain Saba TEH 1 0 0 1
302 Fofona Seko Mes KRM 1 0 0 1
303 Foroghi Rasool Pegah RST 1 0 0 1
304 Ghanemianpour Mohamad Sanat Naft ABD 1 0 0 1
305 Ghanizadeh Reza Mes KRM 1 0 0 1
306 Gholamalitabar Moreza Malavan ANZ 1 0 0 1
307 Gholizad Arash Malavan ANZ 1 0 0 1
308 Ghorbani Ali Paykan TEH 0 0 1 1
309 Haghighi Mohamad Reza Pegah RST 1 0 0 1
310 Hamidi Mohsen Sepahan ESF 1 0 0 1
311 Hamoodi Ali Esteghlal AHV 1 0 0 1
312 Hassani Sefat Seyed Ali Malavan ANZ 1 0 0 1
313 Hatami Farzad Rahahan TEH 1 0 0 1
314 Heydari Mohammad Samad Malavan ANZ 1 0 0 1
315 Hooshyar Habib Saipa KRJ 1 0 0 1
316 Ilich Sasha Pegah RST 1 0 0 1
317 Jafari Hamid Bargh SHZ 1 0 0 1
318 Jokar Payman ShirinFaraz KER 0 0 1 1
319 Kaamyabi Kamal Mes KRM 1 0 0 1
320 Khaziravi Ahmad Esteghlal TEH 1 0 0 1
321 Komaei Afshin Esteghlal AHV 1 0 0 1
322 Kooshki Hossain Esteghlal TEH 0 0 1 1
323 Kordjahan Ovais Paas HMD 1 0 0 1
324 Makani Soosha Fajr SHZ 1 0 0 1
325 Maydavoodi Milad Esteghlal AHV 1 0 0 1
326 Mirabi Hossain Paas HMD 1 0 0 1
327 Mojiri Jaba Sepahan ESF 1 0 0 1
328 Molaania Mohamad Abumoslem MSH 1 0 0 1
329 Moradi Hassan Paykan TEH 0 0 1 1
330 Moradi Yousef Abumoslem MSH 1 0 0 1
331 Naadali Asghar Esteghlal TEH 1 0 0 1
332 Najafian Sina Mes KRM 1 0 0 1
333 Navidkia Moharam Sepahan ESF 1 0 0 1
334 Nazar Mohamadi Ali Pegah RST 1 0 0 1
335 Noorozi Reza Bargh SHZ 1 0 0 1
336 Papi Hossain Sepahan ESF 1 0 0 1
337 Pouryaghoubi Hossain Pegah RST 1 0 0 1
338 Rasooli Mohsen Mes KRM 1 0 0 1
339 Rezai Mehrzad Esteghlal AHV 1 0 0 1
340 Rezai Rouhollah Mes KRM 1 0 0 1
341 Sadeghi Ebrahim Malavan ANZ 1 0 0 1
342 Safarzadeh Safar Malavan ANZ 1 0 0 1
343 Salarzade Saeed Malavan ANZ 1 0 0 1
344 Salmani Ali Paykan TEH 1 0 0 1
345 Sarabadani Hamid Esteghlal AHV 1 0 0 1
346 Savari Mohamad Sepahan ESF 1 0 0 1
347 Shafiei Hamid Esteghlal TEH 1 0 0 1
348 Shiri Hamed Fajr SHZ 1 0 0 1
349 Shoja Akbar Zobahan ESF 1 0 0 1
350 Stoikovich Nenad ShirinFaraz KER 1 0 0 1
351 Tabatbaei Farhad Fajr SHZ 1 0 0 1
352 Talebnasab Asghar Paas HMD 1 0 0 1
353 Talghini Hossain Pegah RST 1 0 0 1
354 Tanna Necho Paykan TEH 1 0 0 1
355 Toolia Elmir Saba TEH 1 0 0 1
356 Toranho Luciano Mes KRM 1 0 0 1
357 Torkashvand Amin Rahahan TEH 1 0 0 1
358 Torshizi Mojtaba Esteghlal AHV 1 0 0 1
359 Zelaki Alireza Sanat Naft ABD 1 0 0 1
Created on 5/17/2008


Matches by round
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
League tables
Overall   Home   Away   Scorers   Offense   Defense   Scores 1st   Opp. scores 1st  
Match list
By round   By date   Latest  
Streaks
Overview   Winning   Unbeaten   Clean sheet   Losing   No win   No score  
Scoring
Records   Total goals   Scores   Times   For/Against   Clean sheets   No score   
Player stats
Appearances   Cards   All players   
 
Team pages
Abumoslem MSH    Matches    Squad
Bargh SHZ    Matches    Squad
Esteghlal AHV    Matches    Squad
Esteghlal TEH    Matches    Squad
Fajr SHZ    Matches    Squad
Malavan ANZ    Matches    Squad
Mes KRM    Matches    Squad
Paas HMD    Matches    Squad
Paykan TEH    Matches    Squad
Pegah RST    Matches    Squad
Perspolis TEH    Matches    Squad
Rahahan TEH    Matches    Squad
Saba TEH    Matches    Squad
Saipa KRJ    Matches    Squad
Sanat Naft ABD    Matches    Squad
Sepahan ESF    Matches    Squad
ShirinFaraz KER    Matches    Squad
Zobahan ESF    Matches    Squad

(C) IPLstats.com