Iranian Premier League Stats: 2007-2008 Season
(C) IPLstats.com

Scorers

  Player Team Goals Home Away Pen. Assists
1 Mohsen Khalili Perspolis TEH 18 10 (55%) 8 (44%) 0 1
2 Hadi Asghari Rahahan TEH 18 10 (55%) 8 (44%) 2 3
3 Ebrahim Tore Paykan TEH 13 6 (46%) 7 (53%) 0 4
4 Fereydoon Fazli Saba TEH 12 6 (50%) 6 (50%) 3 4
5 Leonardo Peementa Sanat Naft ABD 12 9 (75%) 3 (25%) 4 4
6 Rouhollah Bigdeli Esteghlal AHV 12 7 (58%) 5 (41%) 1 4
7 Milad Maydavoodi Esteghlal AHV 10 6 (60%) 4 (40%) 0 4
8 Davood Haghi Esteghlal AHV 10 5 (50%) 5 (50%) 2 8
9 Saber Mirghorbani Sanat Naft ABD 9 4 (44%) 5 (55%) 1 2
10 Seyed Mohammad Hossaini Abumoslem MSH 9 8 (88%) 1 (11%) 3 0
11 Mahmoud Karimi Sepahan ESF 9 5 (55%) 4 (44%) 0 2
12 Bahman Tahmasebi Fajr SHZ 9 5 (55%) 4 (44%) 0 0
13 Mohamad Nasser Shakroon Bargh SHZ 9 2 (22%) 7 (77%) 0 3
14 Esmail Farhadi Zobahan ESF 9 4 (44%) 5 (55%) 0 3
15 Alireza Vahedi Nikbakht Perspolis TEH 9 3 (33%) 6 (66%) 3 7
16 Paolo Roberto Zaltron Mes KRM 9 4 (44%) 5 (55%) 1 0
17 Emir Obocha Paas HMD 8 6 (75%) 2 (25%) 0 1
18 Mohamad Gholami Paas HMD 8 6 (75%) 2 (25%) 0 1
19 Seyed Jalal Rafkhaei Malavan ANZ 8 7 (87%) 1 (12%) 1 1
20 Mehdi Karimian Bargh SHZ 8 4 (50%) 4 (50%) 0 3
21 Arash Borhani Esteghlal TEH 8 5 (62%) 3 (37%) 2 2
22 Emad Mohamad Redha Sepahan ESF 8 4 (50%) 4 (50%) 0 1
23 Abbas Aghaei Perspolis TEH 7 5 (71%) 2 (28%) 0 6
24 Mohamad Reza Khalatbari Zobahan ESF 7 3 (42%) 4 (57%) 0 4
25 Vahid Amraei Zobahan ESF 7 6 (85%) 1 (14%) 0 5
26 Farhad Majidi Esteghlal TEH 7 6 (85%) 1 (14%) 1 2
27 Gholamreza Rezai Saba TEH 7 6 (85%) 1 (14%) 0 5
28 Ivan Petrovich Abumoslem MSH 7 1 (14%) 6 (85%) 0 2
29 Reza Taheri Esteghlal AHV 7 4 (57%) 3 (42%) 0 0
30 Omid Reza Ravankhah Esteghlal TEH 6 3 (50%) 3 (50%) 0 1
31 Ehsan Hajsafi Sepahan ESF 6 2 (33%) 4 (66%) 0 6
32 Ahmad Taghavi Rahahan TEH 6 5 (83%) 1 (16%) 0 6
33 Hashem Bayk Zadeh Fajr SHZ 6 4 (66%) 2 (33%) 0 3
34 Mahmoud Mohamadi Fajr SHZ 6 4 (66%) 2 (33%) 4 1
35 Mohamad Noori Saba TEH 5 2 (40%) 3 (60%) 0 1
36 Sohrab Entezari Rahahan TEH 5 4 (80%) 1 (20%) 0 1
37 Farid Abedi Bargh SHZ 5 2 (40%) 3 (60%) 0 0
38 Adriano Alvez Saipa KRJ 5 1 (20%) 4 (80%) 0 2
39 Amir Hossain Yousefi Sanat Naft ABD 5 4 (80%) 1 (20%) 3 3
40 Mohsen Mosalman Zobahan ESF 5 1 (20%) 4 (80%) 1 3
41 Mehdi Shiri Bargh SHZ 5 1 (20%) 4 (80%) 2 7
42 Mohamad Bagher Zaferani ShirinFaraz KER 5 3 (60%) 2 (40%) 4 3
43 Rouhollah Ataei ShirinFaraz KER 5 1 (20%) 4 (80%) 0 2
44 Erfan Olerom Abumoslem MSH 5 4 (80%) 1 (20%) 0 3
45 Hossain Ebrahimi Pegah RST 5 2 (40%) 3 (60%) 0 1
46 Abdolvahab Abolhail Sepahan ESF 5 3 (60%) 2 (40%) 0 2
47 Alireza Ramezani Malavan ANZ 5 2 (40%) 3 (60%) 0 3
48 Mehdi Kiani Mes KRM 5 3 (60%) 2 (40%) 0 2
49 Reza Khaleghifar Fajr SHZ 5 4 (80%) 1 (20%) 0 3
50 Hojatolah Zadmahmoud Sepahan ESF 5 3 (60%) 2 (40%) 0 0
51 Seyed Mohamad Alavi Paas HMD 4 3 (75%) 1 (25%) 2 2
52 Maysam Maniei Esteghlal TEH 4 2 (50%) 2 (50%) 0 3
53 Seyed Mehdi Seyed Salehi Sepahan ESF 4 4 (100%) 0 (0%) 0 0
54 Mojtaba Shiri Esteghlal AHV 4 1 (25%) 3 (75%) 0 1
55 Mohamad Javad Ashtiani Saipa KRJ 4 2 (50%) 2 (50%) 0 1
56 Shahram Goodarzi Bargh SHZ 4 3 (75%) 1 (25%) 0 3
57 Saeed Pirsarandeeb Pegah RST 4 0 (0%) 4 (100%) 0 0
58 Yadollah Akbari Paas HMD 4 2 (50%) 2 (50%) 2 4
59 Mostafa Chatrabgoon Paas HMD 4 3 (75%) 1 (25%) 0 1
60 Maziar Zare Malavan ANZ 4 1 (25%) 3 (75%) 4 4
61 Mohamad Reza Mahdavi Pegah RST 4 1 (25%) 3 (75%) 1 4
62 Kendo Mejoo Paykan TEH 4 2 (50%) 2 (50%) 0 0
63 Uche Iheruome Mes KRM 4 0 (0%) 4 (100%) 0 1
64 Mohamad Reza Tahmasebi Paykan TEH 3 2 (66%) 1 (33%) 0 3
65 Sepehr Heydari Perspolis TEH 3 3 (100%) 0 (0%) 0 2
66 Amir Abolhasani Zobahan ESF 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
67 Ali Molaei Mes KRM 3 2 (66%) 1 (33%) 0 1
68 Amin Motevasel Zadeh Pegah RST 3 1 (33%) 2 (66%) 0 1
69 Omid Sharifinasab Saipa KRJ 3 3 (100%) 0 (0%) 0 2
70 Amir Khodamoradi Malavan ANZ 3 1 (33%) 2 (66%) 0 4
71 Hadi Tamini Malavan ANZ 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
72 Saeed Hallafi Sanat Naft ABD 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
73 Milad Zaynadpour Saipa KRJ 3 1 (33%) 2 (66%) 0 1
74 Ehtesham Sasani Bargh SHZ 3 1 (33%) 2 (66%) 2 3
75 Matheu Dragejovic Perspolis TEH 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
76 Adel Kolahkaj Saba TEH 3 1 (33%) 2 (66%) 0 4
77 Renato Rios Sanat Naft ABD 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
78 Karim Bagheri Perspolis TEH 3 2 (66%) 1 (33%) 0 5
79 Mohamad Mohamadian ShirinFaraz KER 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
80 Hossian Badamaki Perspolis TEH 3 2 (66%) 1 (33%) 0 5
81 Gerardo Morales Mes KRM 3 3 (100%) 0 (0%) 1 0
82 Farzad Ashobi Perspolis TEH 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
83 Majid Khodabandelo Mes KRM 3 1 (33%) 2 (66%) 0 1
84 Ahmad Jamshidian Rahahan TEH 3 2 (66%) 1 (33%) 0 5
85 Alireza Mohamad Rahahan TEH 3 1 (33%) 2 (66%) 0 3
86 Amin Torkashvand Rahahan TEH 3 1 (33%) 2 (66%) 1 3
87 Mohamad Faeal Esteghlal AHV 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
88 Alireza Abbasfard Saba TEH 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
89 Ali Tahmasebi Malavan ANZ 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
90 Ebrahim Sadeghi Saipa KRJ 3 2 (66%) 1 (33%) 0 3
91 Maysam Rezapour Paykan TEH 3 3 (100%) 0 (0%) 0 4
92 Afshin Chavoshi Pegah RST 3 1 (33%) 2 (66%) 0 2
93 Saeed Ramezani Esteghlal AHV 3 3 (100%) 0 (0%) 1 2
94 Babak Razi ShirinFaraz KER 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
95 Mostafa Shahraki Abumoslem MSH 3 3 (100%) 0 (0%) 0 2
96 Rodrigo Teixeira Abumoslem MSH 3 2 (66%) 1 (33%) 0 1
97 Verya Ghafoori Paas HMD 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
98 Maysam Khosravi Paykan TEH 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
99 Iman Haydari Paykan TEH 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
100 Darioush Yazdani Paykan TEH 2 1 (50%) 1 (50%) 0 3
101 Kianoosh Rahmati Saipa KRJ 2 2 (100%) 0 (0%) 1 0
102 Mohamad Siah ShirinFaraz KER 2 2 (100%) 0 (0%) 0 3
103 Reza Noorozi Bargh SHZ 2 1 (50%) 1 (50%) 0 1
104 Mehdi Mohamadi Paykan TEH 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
105 Pejman Montazeri Esteghlal TEH 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
106 Farhad Khangoli Paykan TEH 2 1 (50%) 1 (50%) 0 4
107 Morteza Aziz Mohamadi Paykan TEH 2 0 (0%) 2 (100%) 0 4
108 Afshin Komaei Esteghlal AHV 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
109 Sattar Zare Bargh SHZ 2 2 (100%) 0 (0%) 0 2
110 Hossain Maleki Pegah RST 2 1 (50%) 1 (50%) 0 1
111 Hakim Hazbavipour Sanat Naft ABD 2 2 (100%) 0 (0%) 0 2
112 Morteza Ebrahimi Mes KRM 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
113 Majid Noormohamadi Rahahan TEH 2 1 (50%) 1 (50%) 0 1
114 Mohammad Mansori Zobahan ESF 2 0 (0%) 2 (100%) 1 2
115 Carlos Soto Esteghlal AHV 2 1 (50%) 1 (50%) 0 1
116 Hamed Haajati Saba TEH 2 1 (50%) 1 (50%) 0 2
117 Saeed Khani Abumoslem MSH 2 2 (100%) 0 (0%) 0 1
118 Alan Advich Saba TEH 2 1 (50%) 1 (50%) 0 1
119 Kamal Kaamyabi Mes KRM 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
120 Mohammad Mansori Abumoslem MSH 2 2 (100%) 0 (0%) 0 4
121 Kazem Borjlou Saipa KRJ 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
122 Hadi Aghili Sepahan ESF 2 1 (50%) 1 (50%) 1 1
123 Amir Vaziri Saipa KRJ 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
124 Mohamad Ahmadipouri ShirinFaraz KER 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
125 Reza Niknazar Malavan ANZ 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
126 Eisa Traore Saipa KRJ 2 1 (50%) 1 (50%) 0 1
127 Pirooz Ghorbani Esteghlal TEH 2 0 (0%) 2 (100%) 0 1
128 Alireza Mansourian Esteghlal TEH 2 2 (100%) 0 (0%) 0 2
129 Haneef Omranzadeh Paas HMD 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
130 Ali Mohamad Dehghan Fajr SHZ 2 1 (50%) 1 (50%) 0 2
131 Saeed Yousefzadeh Malavan ANZ 2 2 (100%) 0 (0%) 0 1
132 Mojtaba Zare Fajr SHZ 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
133 Mehdi Hasheminasab Abumoslem MSH 2 1 (50%) 1 (50%) 0 1
134 Ali Alizade Esteghlal TEH 2 0 (0%) 2 (100%) 0 4
135 Jamal Abbasi Fajr SHZ 2 0 (0%) 2 (100%) 0 1
136 Babak Hatami Saba TEH 2 0 (0%) 2 (100%) 0 1
137 Mohsen Bengar Sepahan ESF 2 1 (50%) 1 (50%) 0 1
138 Ali Hamoodi Esteghlal AHV 2 2 (100%) 0 (0%) 0 4
139 Mohsen Hamidi Sepahan ESF 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
140 Jalal Omidian Mes KRM 2 1 (50%) 1 (50%) 0 4
141 Morteza Asadi Saba TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 1 1
142 Majid Gholamnejad Saipa KRJ 1 0 (0%) 1 (100%) 0 5
143 Mehdi Tartar Rahahan TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 1 0
144 Mohsen Naysani Fajr SHZ 1 1 (100%) 0 (0%) 1 0
145 Hamid Zohani Saipa KRJ 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
146 Mojtaba Jabbari Esteghlal TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 0 8
147 Mohsen Yousefi Esteghlal TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0 2
148 Seyed Jalal Hossaini Saipa KRJ 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
149 Mehdi Amirabadi Esteghlal TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
150 Mehdi Khayri Paas HMD 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
151 Amjad Shokoh Mogham Saba TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 0 2
152 Mohamad Navazi Esteghlal TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 0 6
153 Mohammad Reza Nasehi Abumoslem MSH 1 0 (0%) 1 (100%) 0 6
154 Karim Ansarifard Saipa KRJ 1 1 (100%) 0 (0%) 0 3
155 Hossain Mahini Esteghlal AHV 1 1 (100%) 0 (0%) 0 1
156 Ali Salmani Paykan TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
157 Mohsen Giahi Malavan ANZ 1 1 (100%) 0 (0%) 0 1
158 Mostafa Haghipour Esteghlal AHV 1 0 (0%) 1 (100%) 0 2
159 Mehrzad Rezai Esteghlal AHV 1 0 (0%) 1 (100%) 0 3
160 Mehdi Tajik Paykan TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
161 Amir Hossain Sadeghi Esteghlal TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
162 Mohamad Afand Bargh SHZ 1 1 (100%) 0 (0%) 0 1
163 Ehsan Khorsandi Perspolis TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0 1
164 Hadi Ramezani Fajr SHZ 1 0 (0%) 1 (100%) 0 2
165 Davood Daneshdoost Abumoslem MSH 1 1 (100%) 0 (0%) 0 1
166 Maysam Baoo Rahahan TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0 1
167 Ghasem Gholamzadeh Bargh SHZ 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
168 Soosha Makani Fajr SHZ 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
169 Faraz Fatemi Perspolis TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
170 Mostafa Bijani Esteghlal AHV 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
171 Pejman Noori Perspolis TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 0 3
172 Mehrdad Karimian Bargh SHZ 1 0 (0%) 1 (100%) 0 2
173 Vahid Asgari Abumoslem MSH 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
174 Vicenta Edinho Mes KRM 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
175 Ali Neesi Pegah RST 1 0 (0%) 1 (100%) 0 1
176 Frank Atosoy Abumoslem MSH 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
177 Mostafa Hajati Pegah RST 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
178 Mostafa Mehdizadeh Paykan TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0 3
179 Robert Markosi Paykan TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 0 2
180 Ali Ghorbani Paykan TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 0 1
181 Alireza Noormohamadi Rahahan TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0 1
182 Moharam Navidkia Sepahan ESF 1 1 (100%) 0 (0%) 0 2
183 Alireza Nazifkar Pegah RST 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
184 Farhad Khayrkhah Perspolis TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0 3
185 Ahmad Khaziravi Esteghlal TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
186 Mehrdad Pooladi Esteghlal TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 0 1
187 Mojtaba Ensafi ShirinFaraz KER 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
188 Pooriya Safe Panahi ShirinFaraz KER 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
189 Mohamad Nosrati Perspolis TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
190 Rouhollah Arab Sanat Naft ABD 1 1 (100%) 0 (0%) 0 1
191 Hossain Pashaei Rahahan TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
192 Saeed Jafari Fajr SHZ 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
193 Marcelo De Souza Sanat Naft ABD 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
194 Omid Khorej Paas HMD 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
195 Dariush Mikaeili ShirinFaraz KER 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
196 Mohamad Aghamohamadi ShirinFaraz KER 1 0 (0%) 1 (100%) 0 1
197 Mohamad Chamandoost Malavan ANZ 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
198 Hamlet Mikhitarian Rahahan TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 0 3
199 Lefteh Hamidi Paas HMD 1 1 (100%) 0 (0%) 0 1
200 Saeed Bayat Motlagh Esteghlal TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
201 Roozbeh Alidoost Saipa KRJ 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
202 Hamid Shafiei Esteghlal TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0 1
203 Mohamad Mokhtari Pegah RST 1 0 (0%) 1 (100%) 0 1
204 Sanjan Orsovich Esteghlal TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
205 Mahmoud Pourasdollah Sanat Naft ABD 1 0 (0%) 1 (100%) 0 2
206 Maysam Armian Saipa KRJ 1 1 (100%) 0 (0%) 0 1
207 Hossain Kazemi Sepahan ESF 1 1 (100%) 0 (0%) 0 4
208 Abolfazl Hajizadeh Saba TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
209 Kabeer Prince Bello Sepahan ESF 1 0 (0%) 1 (100%) 0 1
210 Hamid Jafari Bargh SHZ 1 1 (100%) 0 (0%) 0 1
211 Mohsen Rasooli Mes KRM 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
212 Mostafa Safei Esteghlal AHV 1 0 (0%) 1 (100%) 0 1
213 Hossain Papi Sepahan ESF 1 0 (0%) 1 (100%) 0 2
214 Amir Hossain Feshangchi Saba TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
215 Mohammad Salsali Zobahan ESF 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
216 Mostafa Salehinejad Zobahan ESF 1 1 (100%) 0 (0%) 0 1
217 Ali Mombini Mes KRM 1 1 (100%) 0 (0%) 1 1
218 Ivan Deragovich ShirinFaraz KER 1 1 (100%) 0 (0%) 0 1
219 Meesagh Memarzadeh Saipa KRJ 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
220 Ebrahim Karimi Rahahan TEH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
221 Behnam Afsheh Pegah RST 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
222 Hadi Jafari Sepahan ESF 0 0 (- ) 0 (- ) 0 2
223 Farshad Bahadorani Sepahan ESF 0 0 (- ) 0 (- ) 0 2
224 Ouche Meninho Mes KRM 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
225 Saeed Daghighi Paas HMD 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
226 William Esenjo Pegah RST 0 0 (- ) 0 (- ) 0 2
227 Shahin Khayri Mes KRM 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
228 Augustine Gilaori Pegah RST 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
229 Hamid Reza Babaei Esteghlal AHV 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
230 Hadi Imani Bargh SHZ 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
231 Jaba Mojiri Sepahan ESF 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
232 Fouad Baghlani Sanat Naft ABD 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
233 Javad Shirzad Paas HMD 0 0 (- ) 0 (- ) 0 2
234 Toufigh Khaziravi Sanat Naft ABD 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
235 Hadi Shakori Zobahan ESF 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
236 Jalil Ahmadi ShirinFaraz KER 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
237 Bedra Jaikiteh ShirinFaraz KER 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
238 Jalal Akbari Sepahan ESF 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
239 Mirhani Hashemi Bargh SHZ 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
240 Hossain Kabi Perspolis TEH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
241 Khosrow Haydari Paas HMD 0 0 (- ) 0 (- ) 0 7
242 Ramin Mohamadpour ShirinFaraz KER 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
243 Mohsen Bayat Saba TEH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
244 Joel Armel Negala Pegah RST 0 0 (- ) 0 (- ) 0 2
245 Fabio Da Silva Zobahan ESF 0 0 (- ) 0 (- ) 0 2
246 Abbas Mohamadi Sepahan ESF 0 0 (- ) 0 (- ) 0 2
247 Mohsen Zahedi Sanat Naft ABD 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
248 Farhad Tabatbaei Fajr SHZ 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
249 Babak Pourgholami Malavan ANZ 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
250 Farzad Hossain Khani Mes KRM 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
251 Rouhollah Rezai Mes KRM 0 0 (- ) 0 (- ) 0 2
252 Rasool Navidkia Mes KRM 0 0 (- ) 0 (- ) 0 4
253 Mojtaba Torshizi Esteghlal AHV 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
254 Saeed Bayat Sepahan ESF 0 0 (- ) 0 (- ) 0 2
255 Hossain Meamar Paykan TEH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
256 Mehdi Daghaghele Esteghlal AHV 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
257 Alireza Rezaei Abumoslem MSH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
258 Mohamad Matori Sanat Naft ABD 0 0 (- ) 0 (- ) 0 3
259 Masoud Zarei Perspolis TEH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 3
260 Hitham Kazem Sepahan ESF 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
261 Shays Rezai Perspolis TEH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 2
262 Alireza Ghadiri Saba TEH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
263 Saeed Baygi Saba TEH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
264 Ehsan Shirmardi Sanat Naft ABD 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
265 Farsheed Talebi Zobahan ESF 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
266 Ahmad Sameri Sanat Naft ABD 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
267 Yahya Golmohamadi Saba TEH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
268 Morteza Falahati Malavan ANZ 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
269 Saeed Chahjoei Abumoslem MSH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
270 Ebrahim Lovinian Sepahan ESF 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
271 Hossain Talghini Pegah RST 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
272 Maysam Amiri Fajr SHZ 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
273 Seyed Ahmad Mohamadpour Zobahan ESF 0 0 (- ) 0 (- ) 0 2
274 Hassan Ashjari Zobahan ESF 0 0 (- ) 0 (- ) 0 3
275 Reza Esfahani Zobahan ESF 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
276 Bagher Ahmadi Abumoslem MSH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 2
277 Amir Azhari Rahahan TEH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
Created on 5/17/2008


Matches by round
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
League tables
Overall   Home   Away   Scorers   Offense   Defense   Scores 1st   Opp. scores 1st  
Match list
By round   By date   Latest  
Streaks
Overview   Winning   Unbeaten   Clean sheet   Losing   No win   No score  
Scoring
Records   Total goals   Scores   Times   For/Against   Clean sheets   No score   
Player stats
Appearances   Cards   All players   
 
Team pages
Abumoslem MSH    Matches    Squad
Bargh SHZ    Matches    Squad
Esteghlal AHV    Matches    Squad
Esteghlal TEH    Matches    Squad
Fajr SHZ    Matches    Squad
Malavan ANZ    Matches    Squad
Mes KRM    Matches    Squad
Paas HMD    Matches    Squad
Paykan TEH    Matches    Squad
Pegah RST    Matches    Squad
Perspolis TEH    Matches    Squad
Rahahan TEH    Matches    Squad
Saba TEH    Matches    Squad
Saipa KRJ    Matches    Squad
Sanat Naft ABD    Matches    Squad
Sepahan ESF    Matches    Squad
ShirinFaraz KER    Matches    Squad
Zobahan ESF    Matches    Squad

(C) IPLstats.com