Iranian Premier League Stats: 2015-2016 Season
(C) IPLstats.com


Matches played

  Player Team Whole In Out
1 Akhbari Mohamad Reza Teraktor TBZ 12 0 0
2 Asadi Morteza Gostaresh TBZ 12 0 0
3 Chago Mathias Foolad KHU 12 0 0
4 Hossaini Maysam SiahJamegan MSH 12 0 0
5 Kanaani Hossain Malavan ANZ 12 0 0
6 Lak Hamed Saba QOM 12 0 0
7 Machado Filipe Saba QOM 12 0 0
8 Mazaheri Mohamad Rasheed Zobahan ESF 12 0 0
9 Mesaric Leonard Foolad KHU 12 0 0
10 Nezamipour Omid Gostaresh TBZ 12 0 0
11 Rahmati Seyed Mahdi Esteghlal TEH 12 0 0
12 Riberio Fernando Jesus Esteghlal KHU 12 0 0
13 Tayyebi Mohamad Esteghlal KHU 12 0 0
14 Cardoso Carlos Alexandre Teraktor TBZ 11 0 1
15 Doraghi Maysam Esteghlal KHU 11 0 1
16 Ebrahimi Abolfazl Saba QOM 11 0 1
17 Kamyabinia Kamal Perspolis TEH 11 0 1
18 Karimi Ali Sepahan ESF 11 0 1
19 Karimi Ebrahim Rahahan TEH 11 0 1
20 Mahini Hossain Malavan ANZ 11 0 1
21 Mohamadi Mehrdad Rahahan TEH 11 0 1
22 Rezaeian Ramin Perspolis TEH 11 0 1
23 Aghili Hadi Sepahan ESF 11 0 0
24 Batista Da Silva Magno Gostaresh TBZ 11 0 0
25 Coulibaly Mousa Salif Esteghlal KHU 11 0 0
26 Ebrahimi Mohamad Gostaresh TBZ 11 0 0
27 Ebrahimi Omid Esteghlal TEH 11 0 0
28 Ghazi Mohamad Saba QOM 11 0 0
29 Gordan Shahabeddin Sepahan ESF 11 0 0
30 Karami Abdollah Sepahan ESF 11 0 0
31 Karimi Parviz Esteghlal AHV 11 0 0
32 Nenezic Igor Rahahan TEH 11 0 0
33 Sadeghi Amir Hossain Saba QOM 11 0 0
34 Salimi Alireza Foolad KHU 11 0 0
35 Ebrahimi Hossain Foolad KHU 10 0 2
36 Mohamadi Milad Rahahan TEH 10 0 2
37 Shah Alidoost Roozbeh Saipa ALB 10 0 2
38 Sharifi Mahdi Sepahan ESF 10 0 2
39 Ekrami Mostafa Gostaresh TBZ 10 0 1
40 Gordani Habib Sepahan ESF 10 0 1
41 Hammam Ali Zobahan ESF 10 0 1
42 Majidi Maysam Esteghlal TEH 10 0 1
43 Naghizadeh Maysam Padideh MSH 10 0 1
44 Noori Pejman Malavan ANZ 10 0 1
45 Afshar Behrouz SiahJamegan MSH 10 1 0
46 Amiri Vahid Naft TEH 10 1 0
47 Cheshmi Roosbeh Esteghlal TEH 10 1 0
48 Dos Santos Augusto Cesar Teraktor TBZ 10 1 0
49 Moradmand Mohamad Hossain Padideh MSH 10 1 0
50 Forozan Mohsen SiahJamegan MSH 10 0 0
51 Georgiev Georgi Gostaresh TBZ 10 0 0
52 Hamdinejad Vahid Naft TEH 10 0 0
53 Kabi Aghil Esteghlal KHU 10 0 0
54 Roshangar Mojtaba Padideh MSH 10 0 0
55 Alimohamadi Jallaledin Saba QOM 9 0 3
56 Enayati Gholamreza SiahJamegan MSH 9 0 3
57 Rezaei Gholamreza Saipa ALB 9 0 3
58 Maeboudi Aziz Malavan ANZ 9 1 2
59 Sadeghi Akbar Zobahan ESF 9 1 2
60 Aghaei Saeed Teraktor TBZ 9 0 2
61 Kiani Mahdi Gostaresh TBZ 9 0 2
62 Shakeri Younes Padideh MSH 9 0 2
63 Aramtabe Mohamad Amin Saba QOM 9 2 1
64 Jafari Abolhassan Padideh MSH 9 0 1
65 Nasehi Mohamad Reza Padideh MSH 9 0 1
66 Nejad Mehdi Mohamad Zobahan ESF 9 0 1
67 Taremi Mahdi Perspolis TEH 9 0 1
68 Prahic Igor Padideh MSH 9 2 0
69 Shiri Mehdi Naft TEH 9 1 0
70 Bengar Mohsen Perspolis TEH 9 0 0
71 Hossaini Seyed Jalal Naft TEH 9 0 0
72 Iran Pourian Mohamad Teraktor TBZ 9 0 0
73 Khalil Zadeh Shoja Teraktor TBZ 9 0 0
74 Mohamadi Hadi Zobahan ESF 9 0 0
75 Naghizadeh Alireza SiahJamegan MSH 9 0 0
76 Nazari Mohamad Esmaeel Esteghlal AHV 9 0 0
77 Salarzadeh Saeed Esteghlal AHV 9 0 0
78 Zare Maziar Malavan ANZ 9 0 0
79 Abdi Bahador Rahahan TEH 8 0 3
80 Khaledi Omid Foolad KHU 8 0 3
81 Ahmadi Karim Padideh MSH 8 2 2
82 Ansari Jaber Esteghlal TEH 8 2 2
83 Nosrati Mohamad Gostaresh TBZ 8 0 2
84 Sadeghi Ebrahim Saipa ALB 8 3 1
85 Deevsalar Hamid Rahahan TEH 8 2 1
86 Pahlevan Ehsan Zobahan ESF 8 2 1
87 Fakhredini Milad Esteghlal TEH 8 0 1
88 Moshkelpour Sajjad Saipa ALB 8 0 1
89 Reekani Taleb Esteghlal AHV 8 0 1
90 Shakoori Ebrahim Saipa ALB 8 0 1
91 Sharbati Reza SiahJamegan MSH 8 0 1
92 Nekonam Javad Saipa ALB 8 2 0
93 Shiri Hamed Saipa ALB 8 2 0
94 Haj Mohamadi Amin Esteghlal TEH 8 1 0
95 Abdi Jalal Esteghlal KHU 8 0 0
96 Fallahzadeh Hamed Saipa ALB 8 0 0
97 Ghafoori Voorya Sepahan ESF 8 0 0
98 Hahgjoo Masoud Saba QOM 8 0 0
99 Makani Sosha Perspolis TEH 8 0 0
100 Pascenco Serghei Malavan ANZ 8 0 0
101 Pourghaz Ezzaotollah Malavan ANZ 8 0 0
102 Ansari Sasan Foolad KHU 7 0 5
103 Badamaki Hossain Padideh MSH 7 0 5
104 Bait Saeed Hassan Esteghlal KHU 7 0 5
105 Shojaeian Dariush Gostaresh TBZ 7 0 5
106 Khalatbari Mohamad Reza Sepahan ESF 7 0 4
107 Nassari Hakeem Esteghlal KHU 7 0 4
108 Musayev Fozil Sepahan ESF 7 1 3
109 Hamidi Mohsen Esteghlal AHV 7 0 3
110 Abtahi Milad Rahahan TEH 7 1 2
111 Kamel Bahman Foolad KHU 7 0 2
112 Nooroullahi Ahmad Perspolis TEH 7 0 2
113 Hatami Farzad Malavan ANZ 7 2 1
114 Afrasiabi Salar SiahJamegan MSH 7 1 1
115 Mkoyan Hrayr Esteghlal TEH 7 1 1
116 Omranzadeh Haneef Esteghlal TEH 7 1 0
117 Iran Nejad Mohsen Rahahan TEH 7 0 0
118 Sheikh Vaysi Vahid Naft TEH 7 0 0
119 Khayri Mehdi Padideh MSH 6 1 5
120 Younes Hamza Teraktor TBZ 6 3 3
121 Ashobi Farzad Esteghlal AHV 6 1 3
122 Dehnavi Ghasem Saba QOM 6 0 3
123 Shahbaz Zadeh Sajjad Esteghlal TEH 6 0 3
124 Baderloo Mahdi Foolad KHU 6 3 2
125 Rezaei Kaveh Zobahan ESF 6 3 2
126 Bouhamdan Hamid Naft TEH 6 0 2
127 Santos Carlos Naft TEH 6 0 2
128 Mahdipour Mahdi Zobahan ESF 6 3 1
129 Bahrami Hossain Esteghlal AHV 6 1 1
130 Ismail Walid Zobahan ESF 6 0 1
131 Kolahkaj Adel Esteghlal AHV 6 0 1
132 Kouroshi Siamak Naft TEH 6 0 1
133 Bagheri Farshid Saba QOM 6 5 0
134 Ansari Mohamad Perspolis TEH 6 2 0
135 Ayoubi Majid Saipa ALB 6 1 0
136 Noormohamadi Alireza Perspolis TEH 6 0 0
137 Tizrow Amir SiahJamegan MSH 6 0 0
138 Rajabzadeh Mehdi Zobahan ESF 5 1 6
139 Zahivi Raheem Esteghlal KHU 5 1 6
140 Kamdar Ahmad SiahJamegan MSH 5 1 5
141 Navidkia Rasool Sepahan ESF 5 3 4
142 Mehdizadeh Ahmad Rahahan TEH 5 2 4
143 Rafiei Soroush Teraktor TBZ 5 1 4
144 Rahmani Bakhtiar Teraktor TBZ 5 4 3
145 Ebrahimzadeh Masoud Saipa ALB 5 2 3
146 Sharifat Esmaeel Foolad KHU 5 2 3
147 Ashori Sina Teraktor TBZ 5 1 2
148 Bayk Zadeh Hashem Saba QOM 5 1 2
149 Ahi Ahmad Malavan ANZ 5 3 1
150 Ghezel Saeed Esteghlal AHV 5 1 1
151 Lotfi Saeed Naft TEH 5 1 1
152 Ghanbari Mehrdad Zobahan ESF 5 1 0
153 Haghverdi Hojjat Zobahan ESF 5 1 0
154 Hatami Babak Perspolis TEH 5 1 0
155 Hajsafi Ehsan Sepahan ESF 5 0 0
156 Khanzadeh Mohamad Reza Foolad KHU 5 0 0
157 Mahdipour Saeed SiahJamegan MSH 5 0 0
158 Maric Luca Perspolis TEH 5 0 0
159 Vakia Yousef Foolad KHU 5 0 0
160 Yousefzadeh Saeed Malavan ANZ 4 0 5
161 Koohnavard Siamak Rahahan TEH 4 3 4
162 Haydari Khosrow Esteghlal TEH 4 0 4
163 Zaynali Ali Saipa ALB 4 5 3
164 Tabrizi Morteza Zobahan ESF 4 4 3
165 Zamehran Hossain SiahJamegan MSH 4 3 3
166 Esmaeel Baygi Vahid Saipa ALB 4 0 3
167 Haddadifar Ghasem Zobahan ESF 4 1 2
168 Jafarpour Mehdi Rahahan TEH 4 0 2
169 Mansouri Morteza Esteghlal AHV 4 0 2
170 Mir Doroghi Mobin Esteghlal AHV 4 0 2
171 Ramsay Iain Teraktor TBZ 4 3 1
172 Khamisi Mahmoud Padideh MSH 4 2 1
173 Mahini Danial Esteghlal KHU 4 1 1
174 Khayri Hossain Rahahan TEH 4 0 1
175 Nourozi Hadi Perspolis TEH 4 0 1
176 Karami Shahab Malavan ANZ 4 5 0
177 Daneshgar Mohamd Naft TEH 4 1 0
178 Hossaini Seyed Ali Esteghlal AHV 4 1 0
179 Umana Corrales Michael Perspolis TEH 4 1 0
180 Bayranvand Alireza Naft TEH 4 0 0
181 Dujkovic Ratko Saipa ALB 4 0 0
182 Ezzat Keramat Alireza Naft TEH 4 0 0
183 Hossaini Seyed Hossain Malavan ANZ 4 0 0
184 Roshandel Mohamad Sepahan ESF 4 0 0
185 Sadeghi Iman Perspolis TEH 4 0 0
186 Ahmadzadeh Farshad Perspolis TEH 3 0 8
187 Allishah Omid Perspolis TEH 3 0 7
188 Yousefi Mohsen Padideh MSH 3 2 6
189 Afshin Arash Malavan ANZ 3 0 5
190 Daleer Mohsen SiahJamegan MSH 3 4 3
191 Khorsandnia Mohamad Reza Esteghlal TEH 3 3 3
192 Gholami Mohamad Esteghlal AHV 3 1 3
193 Karimi Yaghoub Esteghlal TEH 3 1 3
194 Strandvall Sebastian Rahahan TEH 3 0 3
195 Abdollahzadeh Ahmad Teraktor TBZ 3 5 2
196 Sayfollahi Rouhollah Esteghlal KHU 3 5 2
197 Behzadi Karimi Farid Teraktor TBZ 3 2 2
198 Moharrami Sadegh Malavan ANZ 3 1 2
199 Abshak Mohamad Malavan ANZ 3 2 1
200 Ferreira Eduardo Soares Esteghlal KHU 3 2 1
201 Ahle Shakheh Mohamad Foolad KHU 3 1 1
202 Sedghi Ami Hossain SiahJamegan MSH 3 0 1
203 Hamoodi Ali Teraktor TBZ 3 3 0
204 Mobali Iman Naft TEH 3 1 0
205 Shirzadi Paymon Esteghlal KHU 3 1 0
206 Mohamad Zadeh Vahid Saipa ALB 3 0 0
207 Nazarzadeh Masoud Padideh MSH 3 0 0
208 Manouchehri Amin Rahahan TEH 2 2 7
209 Torabi Mahdi Saipa ALB 2 3 5
210 Norouzi Reza Saipa ALB 2 2 5
211 Saghebi Shahin Teraktor TBZ 2 2 5
212 Ahmadi Mostafa SiahJamegan MSH 2 2 4
213 Haghighi Reza Saba QOM 2 0 4
214 Nong Aloys Naft TEH 2 2 3
215 Kalantari Ayoub Gostaresh TBZ 2 1 3
216 Papi Hossain Sepahan ESF 2 8 2
217 Karimi Amir Hossain Gostaresh TBZ 2 7 2
218 Majidi Shahin Esteghlal AHV 2 4 2
219 Jamaati Mehrdad Foolad KHU 2 1 2
220 Jovanovic Milan SiahJamegan MSH 2 0 2
221 Khaziravi Hamzeh Esteghlal AHV 2 5 1
222 Mosalman Mohsen Perspolis TEH 2 2 1
223 Hossaini Seyed Mohsen Gostaresh TBZ 2 6 0
224 Abbasian Moein Padideh MSH 2 4 0
225 Imani Akbar Foolad KHU 2 3 0
226 Eslami Mehdi Esteghlal AHV 2 1 0
227 Kafshgari Mehrdad Perspolis TEH 2 1 0
228 Ein Afshar Mohamad Hassan SiahJamegan MSH 2 0 0
229 Ghaedifar Saeed Sepahan ESF 2 0 0
230 Haydari Alireza Padideh MSH 2 0 0
231 Nooshi Sofyani Davood Gostaresh TBZ 2 0 0
232 Shafiei Khaled Teraktor TBZ 2 0 0
233 Goodarzi Shahram Gostaresh TBZ 1 1 8
234 Ousani Mohamad Saba QOM 1 4 7
235 Sadeghian Payam Naft TEH 1 2 6
236 Esmaeelfar Danial Zobahan ESF 1 1 6
237 Daghagheleh Mehdi Foolad KHU 1 6 5
238 Gharibi Milad Padideh MSH 1 4 5
239 Eslami Abdolkarim Saba QOM 1 5 4
240 Sarlak Milad Sepahan ESF 1 5 4
241 Bahmaei Reza Esteghlal AHV 1 1 4
242 Aghazamani Saman Saba QOM 1 6 3
243 Khaleghifar Reza Perspolis TEH 1 3 3
244 Mottahari Amir Arsalan Naft TEH 1 3 3
245 Razipour Mohamad Malavan ANZ 1 1 3
246 Alipour Ali Perspolis TEH 1 9 2
247 Habibi Nejad Hadi Foolad KHU 1 6 2
248 Sink Omid SiahJamegan MSH 1 6 2
249 Miri Seyed Payman SiahJamegan MSH 1 5 2
250 Salarvand Farshad Esteghlal KHU 1 4 2
251 Maydavoodi Milad Saipa ALB 1 3 2
252 Zobaydi Mahdi Esteghlal KHU 1 1 2
253 Bigdeli Ali Esteghlal AHV 1 6 1
254 Karimi Amir Hossain Rahahan TEH 1 6 1
255 Bengston Jerry Perspolis TEH 1 5 1
256 Pejic Pero Esteghlal TEH 1 5 1
257 Latifi Alireza Gostaresh TBZ 1 4 1
258 Bouazar Abbas Naft TEH 1 4 0
259 Faraji Farshad Rahahan TEH 1 3 0
260 Hashemi Mir Hani Teraktor TBZ 1 3 0
261 Jafari Milad Esteghlal AHV 1 2 0
262 Ghorbani Ali Naft TEH 1 1 0
263 Ramezanian Mohamad Ali Rahahan TEH 1 1 0
264 Ahmadi Rahman Sepahan ESF 1 0 0
265 Beshagerdi Mehrdad Foolad KHU 1 0 0
266 Rahmani Sohail Malavan ANZ 1 0 0
267 Daghighi Saeed Gostaresh TBZ 0 1 7
268 Momeni Mehdi Naft TEH 0 1 7
269 Nozhati Pooya Malavan ANZ 0 4 6
270 Feshangchi Amir Hossain Foolad KHU 0 2 6
271 Borhani Arash Esteghlal TEH 0 0 6
272 Jaanfaza Farshad Esteghlal KHU 0 5 4
273 Rezavand Arash Naft TEH 0 5 4
274 Bayrami Mehrdad Teraktor TBZ 0 3 4
275 Karimi Mohsen Esteghlal TEH 0 7 3
276 Hossaini Mohamad Reza Zobahan ESF 0 5 3
277 Karrar Jassim Esteghlal TEH 0 4 3
278 Paak Parvar Milad Esteghlal AHV 0 4 3
279 Hassan Zadeh Masoud Zobahan ESF 0 3 3
280 Nariman Jahan Saman Teraktor TBZ 0 3 3
281 Ramezani Mojtaba Saipa ALB 0 3 3
282 Silva Renan SiahJamegan MSH 0 3 3
283 Rafkhaei Seyed Jalal Malavan ANZ 0 6 2
284 Khanifar Abdolhadi Esteghlal KHU 0 5 2
285 Barzaei Behnam Esteghlal TEH 0 4 2
286 Darvishi Mohamad Amin Gostaresh TBZ 0 4 2
287 Darvishi Reza Malavan ANZ 0 4 2
288 Ebdam Hamdollah Esteghlal KHU 0 4 2
289 Ale Kaseer Eissa Naft TEH 0 3 2
290 Ashouri Ali Asghar Esteghlal KHU 0 3 2
291 Fazeli Hossain Sepahan ESF 0 3 2
292 Navidkia Moharam Sepahan ESF 0 2 2
293 Alinejad Mohamad Saipa ALB 0 1 2
294 Mir Doroghi Armin Esteghlal AHV 0 0 2
295 Maleki Hossain Foolad KHU 0 7 1
296 Kamadani Milad Perspolis TEH 0 6 1
297 Mohamad Alireza Rahahan TEH 0 4 1
298 Vassei Saeed SiahJamegan MSH 0 4 1
299 Mardani Mohamad Ali Padideh MSH 0 3 1
300 Rahbar Sajjad SiahJamegan MSH 0 3 1
301 Barbosa Rivaldo Esteghlal TEH 0 2 1
302 Esmaeeli Farshid Esteghlal TEH 0 2 1
303 Ghasemi Mehran Rahahan TEH 0 2 1
304 Jahan Alian Amin Sepahan ESF 0 2 1
305 Borjlo Kazem Rahahan TEH 0 1 1
306 Mohebi Saed Zobahan ESF 0 1 1
307 Safaei Milad SiahJamegan MSH 0 1 1
308 Haydarieh Vahid Perspolis TEH 0 0 1
309 Moradi Babak SiahJamegan MSH 0 0 1
310 Rezaei Mehrdad Padideh MSH 0 6 0
311 Seyedi Yousef Gostaresh TBZ 0 6 0
312 Shekari Reza Zobahan ESF 0 4 0
313 Aliyari Reza Naft TEH 0 3 0
314 Gholizadeh Ali Saipa ALB 0 3 0
315 Rahmani Mahan Saipa ALB 0 3 0
316 Taji Milad Rahahan TEH 0 3 0
317 Tarshiz Mojtaba Gostaresh TBZ 0 3 0
318 Abbasi Mohamad Reza Zobahan ESF 0 2 0
319 Ali Asgari Hamid Reza Rahahan TEH 0 2 0
320 Chakhvashvili Ioseb Saba QOM 0 2 0
321 Jahantigh Bahman Foolad KHU 0 2 0
322 Mehraban Hossein Padideh MSH 0 2 0
323 Najafi Vahid Sepahan ESF 0 2 0
324 Nasr Azadani Amir Reza Rahahan TEH 0 2 0
325 Babagoli Mohamad Hossain Rahahan TEH 0 1 0
326 Ghanbari Zadeh Mostafa Esteghlal KHU 0 1 0
327 Ghomi Saeed Saba QOM 0 1 0
328 Ghorbani Omid Saba QOM 0 1 0
329 Hagh Nazari Siavash Malavan ANZ 0 1 0
330 Haghdoost Mojtaba Naft TEH 0 1 0
331 Hashemi Bagher Esteghlal KHU 0 1 0
332 Helichi Ali Esteghlal AHV 0 1 0
333 Hossaini Seyed Mehdi Saba QOM 0 1 0
334 Jafari Farzad Malavan ANZ 0 1 0
335 Motlagh Zadeh Mahmoud Foolad KHU 0 1 0
336 Nademi Ali Padideh MSH 0 1 0
337 Ramezani Alireza Esteghlal TEH 0 1 0
338 Saaki Hossain Esteghlal AHV 0 1 0
339 Sabouri Azad Alireza Naft TEH 0 1 0
340 Shenaei Hossain Malavan ANZ 0 1 0
341 Shojaei Ali Saipa ALB 0 1 0
Created on 11/27/2015


Matches by round
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
League tables
Overall   Home   Away   Scorers   Offense   Defense   Scores 1st   Opp. scores 1st  
Match list
By round   By date   Latest  
Streaks
Overview   Winning   Unbeaten   Clean sheet   Losing   No win   No score  
Scoring
Records   Total goals   Scores   Times   For/Against   Clean sheets   No score   
Player stats
Appearances   Cards   All players   
 
Team pages
Esteghlal AHV    Matches    Squad
Esteghlal KHU    Matches    Squad
Esteghlal TEH    Matches    Squad
Foolad KHU    Matches    Squad
Gostaresh TBZ    Matches    Squad
Malavan ANZ    Matches    Squad
Naft TEH    Matches    Squad
Padideh MSH    Matches    Squad
Perspolis TEH    Matches    Squad
Rahahan TEH    Matches    Squad
Saba QOM    Matches    Squad
Saipa ALB    Matches    Squad
Sepahan ESF    Matches    Squad
SiahJamegan MSH    Matches    Squad
Teraktor TBZ    Matches    Squad
Zobahan ESF    Matches    Squad

(C) IPLstats.com