Iranian Premier League Stats: 2013-2014 Season
(C) IPLstats.com


Matches played

  Player Team Whole In Out
1 Ayoubi Majid Saipa ALB 29 0 0
2 Ghafoori Voorya Naft TEH 29 0 0
3 Nilson Correa Junior Perspolis TEH 29 0 0
4 Rahmati Seyed Mehdi Esteghlal TEH 29 0 0
5 Tahmasbi Mehrdad Saba QOM 28 0 1
6 Sadeghi Mohamad Bagher Saipa ALB 28 0 0
7 Bengar Mohsen Perspolis TEH 27 0 1
8 Sadeghi Amir Hossain Esteghlal TEH 27 1 0
9 Ahmadi Rahman Sepahan ESF 27 0 0
10 Nazeefkar Alireza Damash GLN 27 0 0
11 Ahi Ahmad Malavan ANZ 26 0 2
12 Hajsafi Ehsan Sepahan ESF 26 0 2
13 Shiri Hamed Saipa ALB 26 0 2
14 Naghizadeh Maysam Gostaresh TBZ 26 2 1
15 Ebrahimi Omid Sepahan ESF 26 0 1
16 Haddadifar Ghasem Zobahan ESF 26 0 1
17 Alnemae Ahmad Naft TEH 26 0 0
18 Forozan Mohsen Gostaresh TBZ 26 0 0
19 Hossaini Seyed Jalal Perspolis TEH 26 0 0
20 Enayati Gholam Reza Saba QOM 25 0 3
21 Hamdinejad Vahid Naft TEH 25 0 3
22 Hossain Khani Farzad Mes KRM 25 0 2
23 Shakoori Ebrahim Saipa ALB 25 0 1
24 Karami Abdollah Foolad KHU 25 0 0
25 Khalil Zadeh Shoja Sepahan ESF 25 0 0
26 Kiani Mahdi Teraktor TBZ 25 0 0
27 Hatami Babak Saipa ALB 24 1 2
28 Aghili Hadi Sepahan ESF 24 0 2
29 Salaripour Farhad Mes KRM 24 0 2
30 Zare Maziar Malavan ANZ 24 0 2
31 Tayyebi Mohamad Esteghlal KHU 24 1 1
32 Lak Hamed Teraktor TBZ 24 0 1
33 Jamaati Mehrdad Foolad KHU 24 2 0
34 Fallahzadeh Hamed Rahahan RAY 24 0 0
35 Bayrami Mehrdad Gostaresh TBZ 23 0 5
36 Hamoodi Ali Sepahan ESF 23 0 4
37 Ansarifard Karim Teraktor TBZ 23 2 2
38 Ebrahimi Abolfazl Saba QOM 23 1 2
39 Jalili Alireza Fajr Sepasi SHZ 23 3 1
40 Moshkelpour Sajjad Saipa ALB 23 1 1
41 Asadi Morteza Teraktor TBZ 23 1 0
42 Nosrati Mohamad Teraktor TBZ 23 1 0
43 Ghezelgachi Saeed Fajr Sepasi SHZ 23 0 0
44 Papi Hossain Sepahan ESF 22 0 7
45 Rahmani Bakhtiar Foolad KHU 22 0 6
46 Noori Pejman Esteghlal TEH 22 2 4
47 Ashobi Farzad Rahahan RAY 22 0 4
48 Mohamadi Hadi Damash GLN 22 0 3
49 Mobali Iman Esteghlal KHU 22 1 2
50 Rezaian Ramin Rahahan RAY 22 3 1
51 Omranzadeh Haneef Esteghlal TEH 22 2 1
52 Ghazi Mohamad Esteghlal TEH 22 1 1
53 Mahini Hossain Perspolis TEH 22 1 1
54 Haj Mohamadi Mohamad Amin Naft TEH 22 2 0
55 Khaledi Omid Foolad KHU 22 2 0
56 Tamini Hadi Mes KRM 22 2 0
57 Bayranvand Alireza Naft TEH 22 0 0
58 Yousefzadeh Saeed Malavan ANZ 21 0 7
59 Abdi Bahador Rahahan RAY 21 0 6
60 Bulku Ervin Sepahan ESF 21 1 3
61 Salsali Mohamad Zobahan ESF 21 0 3
62 Hossaini Maysam Perspolis TEH 21 1 2
63 Shafiei Khaled Gostaresh TBZ 21 0 2
64 Karimi Ebrahim Rahahan RAY 21 0 1
65 Karimi Maysam Parviz Esteghlal KHU 21 0 0
66 Makani Sosha Foolad KHU 21 0 0
67 Mijatovic Milan Zobahan ESF 21 0 0
68 Shahbaz Zadeh Sajjad Saipa ALB 20 0 9
69 Edinho Luciano Mes KRM 20 1 6
70 Shah Alidoost Roozbeh Saipa ALB 20 2 5
71 Haghighi Reza Perspolis TEH 20 1 3
72 Solayman Zadeh Ramtin Fajr Sepasi SHZ 20 0 3
73 Mehdizadeh Seyed Ahmad Malavan ANZ 20 1 2
74 Kouroshi Siamak Malavan ANZ 20 0 2
75 Rahimi Abouzar Damash GLN 20 1 1
76 Samuel Jlloyd Esteghlal TEH 20 1 0
77 Farahani Milad Damash GLN 20 0 0
78 Maydavoodi Milad Esteghlal KHU 19 3 6
79 Joekar Hamid Reza Fajr Sepasi SHZ 19 0 5
80 Mokhtari Mohamad Damash GLN 19 0 3
81 Taymorian Andranik Esteghlal TEH 19 2 1
82 Ghorbani Pirooz Rahahan RAY 19 1 1
83 Maeboudi Aziz Malavan ANZ 19 1 1
84 Khalil Azad Mohamad Saleh Fajr Sepasi SHZ 19 0 0
85 Montazeri Pejman Esteghlal TEH 19 0 0
86 Ansari Jaber Gostaresh TBZ 18 0 10
87 Cheshmi Roosbeh Saba QOM 18 1 5
88 Nezamipour Omid Gostaresh TBZ 18 4 3
89 Gordani Habib Teraktor TBZ 18 2 3
90 Ashori Sina Zobahan ESF 18 2 0
91 Sharifat Esmaeel Foolad KHU 17 1 9
92 Khanifar Abdolhadi Esteghlal KHU 17 3 5
93 Imani Hadi Fajr Sepasi SHZ 17 5 2
94 Ebrahimi Alireza Mes KRM 17 1 2
95 Khanzadeh Mohamad Reza Zobahan ESF 17 1 0
96 Amiri Vahid Naft TEH 16 1 9
97 Traore Idrissa Esteghlal KHU 16 2 6
98 Feshangchi Amir Hossain Malavan ANZ 16 2 5
99 Mousavi Iman Gostaresh TBZ 16 2 5
100 Sayfollahi Rouhollah Damash GLN 16 4 4
101 Ekrami Mostafa Gostaresh TBZ 16 2 2
102 Nekounam Javad Esteghlal TEH 16 0 1
103 Rezaei Kaveh Saipa ALB 15 0 10
104 Sadeghi Akbar Saba QOM 15 3 9
105 Seyed Salehi Seyed Mehdi Perspolis TEH 15 3 8
106 Tighnavard Mahmoud Esteghlal KHU 15 2 7
107 Shiri Mehdi Malavan ANZ 15 1 5
108 Ezzat Keramat Alireza Naft TEH 15 2 4
109 Heydari Sepehr Zobahan ESF 15 2 2
110 Mahdipour Saeed Gostaresh TBZ 15 2 2
111 Fakhreddini Milad Teraktor TBZ 15 2 1
112 Bakhtiari Zadeh Sohrab Esteghlal KHU 15 0 1
113 Pascenco Sergiu Malavan ANZ 15 0 0
114 Vali Ayoub Foolad KHU 15 0 0
115 Kamyabinia Kamal Naft TEH 14 4 8
116 Rajabzadeh Mehdi Zobahan ESF 14 4 6
117 Koohnavard Siamak Fajr Sepasi SHZ 14 3 5
118 Mahdavi Mohamad Reza Damash GLN 14 3 3
119 Hahgjoo Masoud Saba QOM 14 2 1
120 Roodbarian Hassan Mes KRM 14 0 1
121 Pour Ali Ganji Morteza Naft TEH 14 6 0
122 Talebi Farsheed Teraktor TBZ 14 3 0
123 Shahdadnejad Arman Mes KRM 14 1 0
124 Santos de Jesus Carlos Zobahan ESF 14 0 0
125 Mendez Luciano Pereira Foolad KHU 13 1 10
126 Hajati Mostafa Damash GLN 13 4 9
127 Momeni Mohamad Saba QOM 13 6 8
128 Mosalman Mohsen Perspolis TEH 13 4 8
129 Hajizadeh Abolfazl Damash GLN 13 0 6
130 Hootan Majid Saba QOM 13 7 4
131 Karimi Ali Teraktor TBZ 13 6 4
132 Baderlo Mahdi Foolad KHU 13 5 4
133 Dehnavi Abolghasem Perspolis TEH 13 3 4
134 Haydari Khosrow Esteghlal TEH 13 1 3
135 Ansari Mohamad Fajr Sepasi SHZ 13 3 2
136 Coulibaly Mousa Salif Esteghlal KHU 13 0 2
137 Sadeghi Ebrahim Saipa ALB 12 3 12
138 Nariman Jahan Saman Gostaresh TBZ 12 2 9
139 Khaleghifar Reza Rahahan RAY 12 8 7
140 Karimian Mahdi Teraktor TBZ 12 5 5
141 Imani Akbar Zobahan ESF 12 4 5
142 Eslami Abdolkarim Mes KRM 12 6 4
143 Kaebi Hossain Esteghlal KHU 12 3 4
144 Noori Mohamad Perspolis TEH 12 9 3
145 Alimohamadi Jallaledin Fajr Sepasi SHZ 12 8 3
146 Ahmadi Mohamad Ali Sepahan ESF 12 5 3
147 Bayk Zadeh Hashem Esteghlal TEH 12 2 3
148 Noormohamadi Hamed Rahahan RAY 12 0 3
149 Haydari Majid Saba QOM 12 2 2
150 Mohamadi Mehdi Saba QOM 12 2 1
151 Bayat Mohsen Saba QOM 12 1 1
152 Jafari Abolhassan Foolad KHU 12 0 1
153 Kashi Morteza Saba QOM 12 0 0
154 Sadeghi Iman Malavan ANZ 12 0 0
155 Tabrizi Morteza Zobahan ESF 11 4 10
156 Navidkia Rasool Naft TEH 11 6 9
157 Zamani Hamed Rahahan RAY 11 4 9
158 Saghebi Shahin Malavan ANZ 11 7 8
159 Shojaei Mostafa Mes KRM 11 5 8
160 Kardoost Reza Damash GLN 11 3 8
161 Heydari Mohamad Fajr Sepasi SHZ 11 4 7
162 Akbarpour Siavash Esteghlal TEH 11 5 6
163 Kolahkaj Adel Esteghlal KHU 11 3 5
164 Tarshiz Mojtaba Mes KRM 11 2 5
165 Farhadi Esmaeel Zobahan ESF 11 8 4
166 Iran Nejad Mohsen Zobahan ESF 11 3 4
167 Khosravi Mohamad Ebrahim Esteghlal KHU 11 0 0
168 Behzadi Karimi Fareed Saba QOM 10 1 14
169 Rafkhaei Seyed Jalal Malavan ANZ 10 1 12
170 Bekric Samir Fajr Sepasi SHZ 10 6 9
171 Noori Mehdi Foolad KHU 10 0 6
172 Abshak Mohamad Mes KRM 10 3 5
173 Iran Pourian Mohamad Teraktor TBZ 10 0 2
174 Hossaini Seyed Mohsen Gostaresh TBZ 10 7 1
175 Fyfe Iain Mes KRM 10 3 1
176 Daneshgar Mohamad Fajr Sepasi SHZ 10 1 1
177 Shakoori Hadi Saba QOM 10 0 1
178 Ghasemi Arman Rahahan RAY 10 0 0
179 Salarzadeh Saeed Foolad KHU 10 0 0
180 Norouzi Reza Naft TEH 9 3 13
181 Sadeghian Payam Perspolis TEH 9 3 13
182 Daghighi Saeed Teraktor TBZ 9 4 10
183 Khalatbari Mohamad Reza Perspolis TEH 9 2 8
184 Khamisi Mahmoud Gostaresh TBZ 9 4 3
185 Zendehrouh Ahmad Mes KRM 9 6 1
186 Zarei Mehdi Rahahan RAY 9 1 1
187 Sharifi Mahdi Sepahan ESF 9 9 0
188 Da Costa Sergio Rafael Foolad KHU 9 0 0
189 Zaynali Ali Saipa ALB 8 2 15
190 Manoochehri Amin Rahahan RAY 8 5 13
191 Hassan Zadeh Masoud Damash GLN 8 7 12
192 Karami Shahab Foolad KHU 8 3 9
193 Hassan Zadeh Ahmad Mes KRM 8 4 6
194 Kafshgari Mehrdad Perspolis TEH 8 5 5
195 Alizadeh Rasool Gostaresh TBZ 8 5 4
196 Shafiei Mahmoud Saba QOM 8 3 3
197 Aramtabe Mohamad Saba QOM 8 1 1
198 Kamel Bahman Naft TEH 8 1 1
199 Siah Mohamad Damash GLN 8 1 1
200 Yousefi Mohsen Malavan ANZ 7 5 14
201 Gholami Mohamad Sepahan ESF 7 8 10
202 Bayatinia Mohsen Zobahan ESF 7 3 10
203 Karimian Mehrdad Fajr Sepasi SHZ 7 3 8
204 Esmaeel Baygi Mohamad Vahid Mes KRM 7 6 6
205 Allishah Omid Perspolis TEH 7 4 6
206 Jahani Milad Mes KRM 7 4 6
207 Aghazamani Saman Rahahan RAY 7 2 5
208 Carvalho Fabio Esteghlal KHU 7 0 1
209 Shirazi Iman Rahahan RAY 7 4 0
210 Zare Samad Fajr Sepasi SHZ 7 1 0
211 Shaikh Vaysee Vahid Fajr Sepasi SHZ 7 0 0
212 Yousefi Ershad Foolad KHU 7 0 0
213 Amir Kamdar Ahmad Gostaresh TBZ 6 6 7
214 Ebrahimzadeh Masoud Teraktor TBZ 6 7 6
215 Dalovic Radomir Sepahan ESF 6 2 5
216 Rafiei Soroush Foolad KHU 6 18 4
217 Sohrabi Hadi Damash GLN 6 15 4
218 Dadashvand Behnam Gostaresh TBZ 6 0 4
219 Ali Asgari Hamid Reza Perspolis TEH 6 8 3
220 Alizadeh Mohamad Solaymon Rahahan RAY 6 4 2
221 Rahmati Kianoosh Mes KRM 6 5 1
222 Hossieni Ali Rahahan RAY 6 3 0
223 Dehghani Habib Damash GLN 6 0 0
224 Kasparov Gevorg Zobahan ESF 6 0 0
225 Ahmadzadeh Farshad Teraktor TBZ 5 5 14
226 Rezaei Gholamreza Foolad KHU 5 4 13
227 Ebrahimi Hossain Naft TEH 5 9 12
228 Naghizadeh Alireza Gostaresh TBZ 5 10 10
229 Gharibi Milad Zobahan ESF 5 2 7
230 Motevasselzadeh Amin Damash GLN 5 14 6
231 Daghagheleh Mehdi Malavan ANZ 5 11 6
232 Soroushnia Rassol Damash GLN 5 3 3
233 Ghorbani Ali Naft TEH 5 17 2
234 Shaverdi Karim Esteghlal KHU 5 1 2
235 Ali Shirazi Esmaeel Mes KRM 5 0 1
236 Qoreyshi Mehdi Gostaresh TBZ 5 0 1
237 Khalafzadeh Seyyed Ala Esteghlal KHU 5 2 0
238 Ebrahimi Morteza Damash GLN 5 1 0
239 Noori Milad Rahahan RAY 5 0 0
240 Salimi Alireza Foolad KHU 5 0 0
241 Talebloo Vahid Rahahan RAY 5 0 0
242 Nozhati Mohamad Fajr Sepasi SHZ 4 8 13
243 Nourozi Hadi Naft TEH 4 7 10
244 Rigi Masoud Fajr Sepasi SHZ 4 8 6
245 Mohamad Alireza Zobahan ESF 4 1 5
246 Goudarzi Shahram Mes KRM 4 7 4
247 Gholamnejad Majid Esteghlal TEH 4 7 3
248 Nikbakht Vahedi Alireza Esteghlal TEH 4 6 3
249 Ramezani Arman Fajr Sepasi SHZ 4 6 2
250 Khodabandelo Hamid Damash GLN 4 2 2
251 Kordjahan Oveis Zobahan ESF 4 1 2
252 Pour Rahmatollah Mohamad Malavan ANZ 4 8 1
253 Bohamdan Hamid Naft TEH 4 6 1
254 Noormohamadi Alireza Perspolis TEH 4 2 1
255 Afand Mohamad Fajr Sepasi SHZ 4 1 1
256 Jafari Farzad Esteghlal KHU 4 1 1
257 Jabbari Mojtaba Sepahan ESF 4 0 1
258 Nooshi Sofyani Davood Teraktor TBZ 4 1 0
259 Mahmoudi Hamed Esteghlal KHU 4 0 0
260 Mazaheri Mohamad Rasheed Zobahan ESF 4 0 0
261 Nazari Mohamad Mahdi Esteghlal TEH 3 6 14
262 Borhani Arash Esteghlal TEH 3 6 11
263 Rahmani Sohail Malavan ANZ 3 6 10
264 Karimi Ali Sepahan ESF 3 5 9
265 Kazemian Javad Teraktor TBZ 3 12 8
266 Badamaki Hossain Saba QOM 3 1 8
267 Alipour Ali Rahahan RAY 3 8 6
268 Wirikom David Tahnya Rahahan RAY 3 2 6
269 Maleki Bahman Fajr Sepasi SHZ 3 2 5
270 Nasehi Mohamad Reza Saipa ALB 3 10 4
271 Madanchi Mehrzad Fajr Sepasi SHZ 3 6 4
272 Tizrow Amir Gostaresh TBZ 3 1 3
273 Ghobakhlo Meghdad Saipa ALB 3 10 2
274 Jamshidian Ahmad Esteghlal TEH 3 4 2
275 Zeynal Khayri Mohamad Reza Saipa ALB 3 3 1
276 Sabri Mostafa Fajr Sepasi SHZ 3 1 1
277 Asgharkhani Behnam Fajr Sepasi SHZ 3 0 1
278 Hossaini Seyed Mehdi Saba QOM 3 7 0
279 Abarghoui Ebrahim Mes KRM 3 2 0
280 Nazari Mahdi Esteghlal KHU 3 1 0
281 Eslami Mehdi Gostaresh TBZ 3 0 0
282 Khazaeifard Mohamad Reza Fajr Sepasi SHZ 3 0 0
283 Layeghifar Behnam Damash GLN 3 0 0
284 Padovani Leandro Foolad KHU 3 0 0
285 Pooladi Mehrdad Perspolis TEH 3 0 0
286 Afshin Arash Foolad KHU 2 12 10
287 Baoo Maysam Teraktor TBZ 2 5 9
288 Abedini Fardin Gostaresh TBZ 2 7 8
289 Karimi Yaghoub Sepahan ESF 2 7 8
290 Oladi Mehrdad Esteghlal TEH 2 9 7
291 Ebrahimi Mohamad Teraktor TBZ 2 6 7
292 Kalantari Ayoub Foolad KHU 2 11 5
293 Arab Rouhollah Zobahan ESF 2 5 5
294 Khodashenas Maysam Fajr Sepasi SHZ 2 3 5
295 Jafarpour Mehdi Saipa ALB 2 12 4
296 Rabiekhah Mohsen Teraktor TBZ 2 1 4
297 Shams Shahrokh Esteghlal KHU 2 12 3
298 Abbaszadeh Mohamad Perspolis TEH 2 6 3
299 Kebe Boubacar Esteghlal TEH 2 6 3
300 Ousani Mohamad Esteghlal KHU 2 3 3
301 Rezaei Shays Mes KRM 2 3 3
302 Sobhani Eshagh Saipa ALB 2 6 2
303 Chahjewi Saeed Esteghlal KHU 2 0 2
304 Mehrazma Mohamad Hossain Teraktor TBZ 2 5 1
305 Mahdipour Mahdi Rahahan RAY 2 2 1
306 Moradmand Mohamad Hassain Sepahan ESF 2 4 0
307 Navidkia Moharam Sepahan ESF 2 2 0
308 Gordan Shahabeddin Sepahan ESF 2 0 0
309 Rahimzadeh Mahdi Malavan ANZ 2 0 0
310 Khayri Mehdi Esteghlal KHU 1 10 12
311 Amraei Kayvon Saba QOM 1 5 11
312 Salehi Ebrahim Esteghlal KHU 1 7 10
313 Barzaei Behnam Rahahan RAY 1 12 6
314 Hatami Farzad Perspolis TEH 1 10 5
315 Jahan Aalian Amin Sepahan ESF 1 9 5
316 Younesi Ali Saipa ALB 1 5 5
317 Safepanahi Pooya Mes KRM 1 1 5
318 Chavoshi Afshin Damash GLN 1 6 4
319 Van Dijk Sergio Sepahan ESF 1 1 4
320 Mahfouzi Morteza Gostaresh TBZ 1 8 3
321 Majidi Farhad Esteghlal TEH 1 6 3
322 Tradeli Jose Junior Mes KRM 1 5 3
323 Bahadorani Farshad Zobahan ESF 1 5 2
324 Arzani Mohsen Saipa ALB 1 7 1
325 Mohamadpour Mahdi Gostaresh TBZ 1 6 1
326 Mazloum Amir Mohamad Damash GLN 1 4 1
327 Roshanipour Arash Mes KRM 1 3 1
328 Hakhamaneshi Vafa Foolad KHU 1 0 1
329 Ghermezi Pejman Zobahan ESF 1 8 0
330 Pahlevan Ehsan Sepahan ESF 1 6 0
331 Lotfi Saeed Saba QOM 1 2 0
332 Bonfim Marcos Da Silva Rahahan RAY 1 0 0
333 Epoko David Mes KRM 1 0 0
334 Haghjoo Rasool Saba QOM 1 0 0
335 Hemami Masoud Zobahan ESF 1 0 0
336 Khosh Hava Naveed Teraktor TBZ 1 0 0
337 Sabeti Mehdi Malavan ANZ 1 0 0
338 Scepanovic Marko Perspolis TEH 1 0 0
339 Shirvand Shahryar Teraktor TBZ 1 0 0
340 Ghadami Saeed Damash GLN 0 3 7
341 Chahkootah Zadeh Mahdi Esteghlal KHU 0 5 6
342 Pirzadeh Rasool Gostaresh TBZ 0 10 5
343 Znayadpour Milad Malavan ANZ 0 8 5
344 Chaves Rodriguez Leonardo Foolad KHU 0 15 4
345 Carvalho Antonio de Moura Esteghlal TEH 0 4 4
346 Samadi Esmaeel Malavan ANZ 0 12 3
347 Shiri Mojtaba Naft TEH 0 10 3
348 Moaavi Mohamad Esteghlal KHU 0 9 3
349 Chavarri Rodriguez Diego Ivan Gostaresh TBZ 0 3 3
350 Basafa Iman Esteghlal TEH 0 2 3
351 Aghaeei Saeed Teraktor TBZ 0 5 2
352 Hossainpour Mohamad Rahahan RAY 0 3 2
353 Karimi Amir Hossain Sepahan ESF 0 3 2
354 Pashaei Hossain Rahahan RAY 0 3 2
355 Pimpao Rodrigo Teraktor TBZ 0 3 2
356 Esmaeeli Farsheed Fajr Sepasi SHZ 0 2 2
357 Mohamad Rezaei Abbas Foolad KHU 0 2 2
358 Noaami Mansour Esteghlal KHU 0 2 2
359 Aleksanyan Valeri Rahahan RAY 0 0 2
360 Aliabadi Vahid Zobahan ESF 0 0 2
361 Pouromrani Hamed Saba QOM 0 14 1
362 Azimi Alireza Rahahan RAY 0 7 1
363 Almaas Khaleh Reza Damash GLN 0 6 1
364 Rezavand Arash Naft TEH 0 5 1
365 Shakeri Younes Perspolis TEH 0 4 1
366 Solayman Fallah Milad Saba QOM 0 4 1
367 Sukaj Xhevahir Sepahan ESF 0 4 1
368 Aghaei Foad Fajr Sepasi SHZ 0 3 1
369 Ghasemi Mehran Zobahan ESF 0 3 1
370 Zarei Abdolreza Fajr Sepasi SHZ 0 3 1
371 Alavan Zadeh Ehsan Esteghlal KHU 0 2 1
372 Hossaini Mohamad Reza Fajr Sepasi SHZ 0 2 1
373 Asgari Jahangir Damash GLN 0 1 1
374 Hallafi Saeed Damash GLN 0 1 1
375 Lovre Goran Esteghlal TEH 0 1 1
376 Ashjari Hassan Malavan ANZ 0 0 1
377 Moaavi Hassan Esteghlal KHU 0 0 1
378 Mohamadzadeh Farshad Teraktor TBZ 0 0 1
379 Bigdeli Ali Esteghlal KHU 0 12 0
380 Ansari Sasan Foolad KHU 0 11 0
381 Pakizeh Hamid Reza Saba QOM 0 9 0
382 Ezatollahi Saeed Malavan ANZ 0 8 0
383 Shojaeian Amin Fajr Sepasi SHZ 0 7 0
384 Weitzer Ivor Malavan ANZ 0 7 0
385 Saghiri Akbar Rahahan RAY 0 5 0
386 Basara Marko Teraktor TBZ 0 4 0
387 Zarei Mojtaba Fajr Sepasi SHZ 0 4 0
388 Abdollahpour Saeed Zobahan ESF 0 3 0
389 Delavari NIma Malavan ANZ 0 3 0
390 Doostdaar Hossain Zobahan ESF 0 3 0
391 Guaza Lucumi Victor Zobahan ESF 0 3 0
392 Hossain Zadeh Sajjad Mes KRM 0 3 0
393 Pour Sheikh Ali Ehsan Mes KRM 0 3 0
394 Torabi Mahdi Saipa ALB 0 3 0
395 Zand Nima Saba QOM 0 3 0
396 Amiri Shoaib Saipa ALB 0 2 0
397 Daadrasi Mohamad Reza Damash GLN 0 2 0
398 Kamadani Milad Perspolis TEH 0 2 0
399 Khatibi Rasool Gostaresh TBZ 0 2 0
400 Mohamadi Farzad Mes KRM 0 2 0
401 Noori Milad Naft TEH 0 2 0
402 Abednejad Ebrahim Teraktor TBZ 0 1 0
403 Abedzadeh Amir Perspolis TEH 0 1 0
404 Ahaki Ali Akbar Esteghlal KHU 0 1 0
405 Bahadori Davood Saba QOM 0 1 0
406 Dabbagh Bahram Naft TEH 0 1 0
407 Daleer Mohsen Teraktor TBZ 0 1 0
408 Falahati Morteza Malavan ANZ 0 1 0
409 Ghasemi Farshad Perspolis TEH 0 1 0
410 Haydari Mohamad Hossain Mes KRM 0 1 0
411 Mehraban Shahram Saba QOM 0 1 0
412 Mohamadi Jalal Fajr Sepasi SHZ 0 1 0
413 Mortazavi Saeed Damash GLN 0 1 0
414 Niyayeshpour Mahdi Foolad KHU 0 1 0
415 Noorian Ali Naft TEH 0 1 0
416 Nosrati Milad Saipa ALB 0 1 0
417 Parvar Hamid Zobahan ESF 0 1 0
418 Rahmani Mahan Saipa ALB 0 1 0
419 Ramezani Alireza Malavan ANZ 0 1 0
420 Salari Bahman Saipa ALB 0 1 0
421 Vancea Cosmin Grigore Saipa ALB 0 1 0
Created on 4/10/2014


Matches by round
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
League tables
Overall   Home   Away   Scorers   Offense   Defense   Scores 1st   Opp. scores 1st  
Match list
By round   By date   Latest  
Streaks
Overview   Winning   Unbeaten   Clean sheet   Losing   No win   No score  
Scoring
Records   Total goals   Scores   Times   For/Against   Clean sheets   No score   
Player stats
Appearances   Cards   All players   
 
Team pages
Damash GLN    Matches    Squad
Esteghlal KHU    Matches    Squad
Esteghlal TEH    Matches    Squad
Fajr Sepasi SHZ    Matches    Squad
Foolad KHU    Matches    Squad
Gostaresh TBZ    Matches    Squad
Malavan ANZ    Matches    Squad
Mes KRM    Matches    Squad
Naft TEH    Matches    Squad
Perspolis TEH    Matches    Squad
Rahahan RAY    Matches    Squad
Saba QOM    Matches    Squad
Saipa ALB    Matches    Squad
Sepahan ESF    Matches    Squad
Teraktor TBZ    Matches    Squad
Zobahan ESF    Matches    Squad

(C) IPLstats.com