Iranian Premier League Stats: 2017-2018 Season
(C) IPLstats.com


Cards

  Player Team Y YY R Total
1 Cheshmi Roosbeh Esteghlal TEH 8 0 0 8
2 Gvelesiani Giorgi Zobahan ESF 7 1 0 8
3 Sayfollahi Rouhollah Pars Jonobi JAM 6 2 0 8
4 Ahmadi Mostafa SiahJamegan MSH 6 1 0 7
5 Kabi Hossain SepidRood RST 7 0 0 7
6 Karimi Amir Hossain Paykan TEH 7 0 0 7
7 Khalatbari Mohamad Reza Padideh MSH 6 0 1 7
8 Khanzadeh Mohamad Reza Padideh MSH 7 0 0 7
9 Lak Hamed Foolad KHU 6 1 0 7
10 Mohamadi Mehr Farshad Pars Jonobi JAM 6 1 0 7
11 Sadeghi Akbar Padideh MSH 6 0 1 7
12 Badamaki Hossain SiahJamegan MSH 4 1 1 6
13 Barani Mohamad Sadegh Paykan TEH 4 2 0 6
14 Batista Da Silva Magno Sanat Naft ABD 6 0 0 6
15 Dashti Ali Pars Jonobi JAM 6 0 0 6
16 Delfee Younes Esteghlal KHU 6 0 0 6
17 Ghaseminejad Amin Padideh MSH 6 0 0 6
18 Henrique Edson Gostaresh TBZ 6 0 0 6
19 Khaledi Omid Saipa TEH 6 0 0 6
20 Kiani Mahdi Teraktor TBZ 5 1 0 6
21 Nassari Hakeem Esteghlal KHU 6 0 0 6
22 Shah Alidoost Roozbeh Saipa TEH 5 1 0 6
23 Sharifi Mahdi Sepahan ESF 6 0 0 6
24 Shojaeian Dariush Esteghlal TEH 5 1 0 6
25 Toehidast Maysam SepidRood RST 5 0 1 6
26 Alimohamadi Jallaledin Sepahan ESF 5 0 0 5
27 Bengar Mohsen Naft TEH 5 0 0 5
28 Bouhamdan Hamid Zobahan ESF 5 0 0 5
29 Daneshgar Mohamd Saipa TEH 5 0 0 5
30 Ebrahimi Hossain SepidRood RST 5 0 0 5
31 Feshangchi Amir Hossain Naft TEH 5 0 0 5
32 Hossaini Mohamad Reza Zobahan ESF 5 0 0 5
33 Kamdar Ahmad Amir Naft TEH 5 0 0 5
34 Karrar Jassim Mohamad Sanat Naft ABD 5 0 0 5
35 Khalil Zadeh Shoja Perspolis TEH 5 0 0 5
36 Maeboudi Aziz Gostaresh TBZ 4 1 0 5
37 Mohamad Zadeh Vahid Zobahan ESF 4 1 0 5
38 Moradmand Mohamad Hossain Padideh MSH 4 1 0 5
39 Mousavi Hadi SepidRood RST 5 0 0 5
40 Naderi Mohamad Teraktor TBZ 4 1 0 5
41 Nasehi Mohamad Reza Padideh MSH 5 0 0 5
42 Nosrati Mohamad Naft TEH 4 1 0 5
43 Saghebi Shahin Paykan TEH 5 0 0 5
44 Soarez Ferraz Kiros Stanlley Zobahan ESF 5 0 0 5
45 Taheran Ali Teraktor TBZ 5 0 0 5
46 Torabi Mahdi Saipa TEH 5 0 0 5
47 Yazdani Siavash Sepahan ESF 5 0 0 5
48 Zahivi Raheem Foolad KHU 5 0 0 5
49 Abodollah Zadeh Ali Sanat Naft ABD 3 1 0 4
50 Ahmadzadeh Farshad Perspolis TEH 4 0 0 4
51 Asadi Reza Saipa TEH 4 0 0 4
52 Bagheri Farshid Esteghlal TEH 4 0 0 4
53 Cesar Augusto Sanat Naft ABD 4 0 0 4
54 Coulibaly Mousa Salif Esteghlal KHU 2 1 1 4
55 Doraghi Maysam Esteghlal KHU 4 0 0 4
56 Ebrahimzadeh Masoud Sanat Naft ABD 4 0 0 4
57 Esmaeeli Farshid Esteghlal TEH 4 0 0 4
58 Hossaini Seyed Abdollah Padideh MSH 4 0 0 4
59 Hossaini Seyed Majid Esteghlal TEH 4 0 0 4
60 Imani Akbar Zobahan ESF 4 0 0 4
61 Iran Pourian Mohamad Teraktor TBZ 4 0 0 4
62 Kamyabinia Kamal Perspolis TEH 4 0 0 4
63 Mehdizadeh Mohamad Reza Teraktor TBZ 4 0 0 4
64 Momeni Mehdi Paykan TEH 4 0 0 4
65 Moshkelpour Sajjad Paykan TEH 3 1 0 4
66 Nejad Mehdi Mohamad Zobahan ESF 4 0 0 4
67 Noorafkan Omid Esteghlal TEH 4 0 0 4
68 Panahi Amir Mohamad SiahJamegan MSH 4 0 0 4
69 Pourghaz Ezzatolah Sepahan ESF 3 1 0 4
70 Sarlak Milad Sepahan ESF 4 0 0 4
71 Sharifat Esmaeel Esteghlal KHU 3 1 0 4
72 Solyamani Mohamad Reza Saipa TEH 3 1 0 4
73 Zandavi Seyed Alireza Esteghlal KHU 4 0 0 4
74 Aalaei Abolfazl Esteghlal KHU 3 0 0 3
75 Aghaei Saeed Sepahan ESF 3 0 0 3
76 Aghakhan Morteza Paykan TEH 3 0 0 3
77 Ale Kaseer Eissa Naft TEH 3 0 0 3
78 Alipour Ali Perspolis TEH 2 1 0 3
79 Amini Pourya Naft TEH 3 0 0 3
80 Amiri Vahid Perspolis TEH 3 0 0 3
81 Amraeei Kayvon SiahJamegan MSH 2 0 1 3
82 Asadi Morteza Sanat Naft ABD 3 0 0 3
83 Asgari Mohamad Mahdi SiahJamegan MSH 3 0 0 3
84 Bahmani Farzad Esteghlal KHU 3 0 0 3
85 Djeparov Server Resatovich Esteghlal TEH 3 0 0 3
86 Ebrahimi Mohamad Teraktor TBZ 3 0 0 3
87 Ghasemi Arman Paykan TEH 3 0 0 3
88 Gholami Toeheed SepidRood RST 3 0 0 3
89 Gholizadeh Ali Saipa TEH 2 0 1 3
90 Ghorban Zadeh Milad SepidRood RST 3 0 0 3
91 Ghorbani Ali Esteghlal TEH 3 0 0 3
92 Haghverdi Hojjat Paykan TEH 3 0 0 3
93 Hashemi Farshad Naft TEH 3 0 0 3
94 Hashemi Mir Hani SiahJamegan MSH 3 0 0 3
95 Hatami Farzad Teraktor TBZ 3 0 0 3
96 Hossaini Seyed Jalal Perspolis TEH 3 0 0 3
97 Jafari Farzad Foolad KHU 3 0 0 3
98 Junior Claudier Esteghlal KHU 3 0 0 3
99 Kaabi Aghil Esteghlal KHU 3 0 0 3
100 Karami Abdollah Foolad KHU 2 1 0 3
101 Karimi Ali Sepahan ESF 3 0 0 3
102 Lotfi Saeed Sanat Naft ABD 2 0 1 3
103 Maridi Sina Foolad KHU 3 0 0 3
104 Mosalman Mohsen Perspolis TEH 3 0 0 3
105 Nariman Jahan Saman Gostaresh TBZ 3 0 0 3
106 Neeknafs Zobair Sanat Naft ABD 3 0 0 3
107 Noori Mohamad Pars Jonobi JAM 3 0 0 3
108 Noormoahamadi Hamed Pars Jonobi JAM 2 0 1 3
109 Nooshi Sofyani Davood Sanat Naft ABD 3 0 0 3
110 Nozhati Pooya SepidRood RST 3 0 0 3
111 Paakdel Hamed Sanat Naft ABD 3 0 0 3
112 Rabikhah Mohsen Perspolis TEH 3 0 0 3
113 Reekani Taleb Sanat Naft ABD 3 0 0 3
114 Saaki Hossain Sanat Naft ABD 3 0 0 3
115 Salehi Amir Hossain SiahJamegan MSH 3 0 0 3
116 Seyedi Yousef Gostaresh TBZ 3 0 0 3
117 Shaadkaam Mohamad Sanat Naft ABD 3 0 0 3
118 Sharbati Reza Teraktor TBZ 3 0 0 3
119 Shojaei Ali Saipa TEH 3 0 0 3
120 Taeedi Ehsan Pars Jonobi JAM 3 0 0 3
121 Taymoori Maysam Pars Jonobi JAM 3 0 0 3
122 Vaali Ayoub Foolad KHU 3 0 0 3
123 Vakia Yousef Foolad KHU 3 0 0 3
124 Zakipour Milad Esteghlal TEH 3 0 0 3
125 Zendeh Rooh Ahmad Reza Gostaresh TBZ 3 0 0 3
126 Abbas Zadeh Mohamad Saipa TEH 2 0 0 2
127 Abdollahzadeh Ahmad Foolad KHU 2 0 0 2
128 Afshin Arash Foolad KHU 2 0 0 2
129 Agha Zamani Saman Naft TEH 2 0 0 2
130 Ali Asgari Hamid Reza SiahJamegan MSH 2 0 0 2
131 Aliyari Majid Pars Jonobi JAM 2 0 0 2
132 Aliyari Reza Saipa TEH 2 0 0 2
133 Ansari Mohamad Perspolis TEH 2 0 0 2
134 Asgari Vahid SiahJamegan MSH 2 0 0 2
135 Badragheh Milad Foolad KHU 2 0 0 2
136 Bahrami Hossain SiahJamegan MSH 2 0 0 2
137 Bahrani Salman Esteghlal KHU 2 0 0 2
138 Bait Saeed Hassan Foolad KHU 2 0 0 2
139 Barzaay Behnam Esteghlal TEH 2 0 0 2
140 Bayranvand Alireza Perspolis TEH 2 0 0 2
141 Daffe Afrang Paykan TEH 2 0 0 2
142 Ebrahimi Abolfazl Paykan TEH 1 1 0 2
143 Emamali Faraz Paykan TEH 2 0 0 2
144 Ezzati Alireza Naft TEH 2 0 0 2
145 Fakhredini Milad Zobahan ESF 2 0 0 2
146 Forozan Mohsen Pars Jonobi JAM 2 0 0 2
147 Ghafoori Voorya Esteghlal TEH 2 0 0 2
148 Gordan Shahabeddin Padideh MSH 2 0 0 2
149 Hossaini Hossain Esteghlal TEH 2 0 0 2
150 Hossaini Seyed Hossain Naft TEH 2 0 0 2
151 Ikechukwu Ngwoke Kenneth Paykan TEH 2 0 0 2
152 Jaanfaza Farshad Foolad KHU 2 0 0 2
153 Jafari Abolhassan Sepahan ESF 2 0 0 2
154 Kafshgari Mehrdad Saipa TEH 2 0 0 2
155 Kakashvili Khakhi Gostaresh TBZ 1 1 0 2
156 Kamandani Milad Padideh MSH 2 0 0 2
157 Karmlachab Reza Esteghlal KHU 2 0 0 2
158 Khadempour Sina Naft TEH 2 0 0 2
159 Khorram Alhossaini Mohamad Gostaresh TBZ 2 0 0 2
160 Kolahkaj Adel Esteghlal KHU 2 0 0 2
161 Lotfi Mojtaba Pars Jonobi JAM 2 0 0 2
162 Mahdavi Mohamad Reza SepidRood RST 2 0 0 2
163 Mahdipour Mahdi Teraktor TBZ 2 0 0 2
164 Mahini Hossain Perspolis TEH 2 0 0 2
165 Makani Sosha Sanat Naft ABD 2 0 0 2
166 Maleki Hamid SepidRood RST 1 1 0 2
167 Malekian Payam SiahJamegan MSH 2 0 0 2
168 Mendes Luciano Pereira Sanat Naft ABD 2 0 0 2
169 Mobali Iman Foolad KHU 2 0 0 2
170 Mohamadi Zadeh Farid Naft TEH 2 0 0 2
171 Namdari Vahid Esteghlal KHU 2 0 0 2
172 Nasseri Abdollah Foolad KHU 2 0 0 2
173 Nasseri Mohamad SiahJamegan MSH 2 0 0 2
174 Navidkia Rasool Sepahan ESF 2 0 0 2
175 Nazari Mohamad Esmaeel Padideh MSH 2 0 0 2
176 Nemati Siamak Perspolis TEH 2 0 0 2
177 Pour Amini Hossain Pars Jonobi JAM 2 0 0 2
178 Rezavand Arash Saipa TEH 2 0 0 2
179 Riberio Fernando Jesus Gostaresh TBZ 2 0 0 2
180 Roostaei Amir Paykan TEH 1 1 0 2
181 Sadeghi Amir Hossain Paykan TEH 2 0 0 2
182 Salehi Ebrahim Pars Jonobi JAM 2 0 0 2
183 Sing Omid Pars Jonobi JAM 2 0 0 2
184 Taremi Mahdi Perspolis TEH 2 0 0 2
185 Tavadze Saba Esteghlal KHU 2 0 0 2
186 Taymorian Andranik Gostaresh TBZ 2 0 0 2
187 Thiam Mame Baba Esteghlal TEH 2 0 0 2
188 Zamehran Hossain Farzad SiahJamegan MSH 2 0 0 2
189 Zeneyedpour Milad Gostaresh TBZ 2 0 0 2
190 Abolghasempour Mehrdad Esteghlal KHU 1 0 0 1
191 Afrasiabi Salar Padideh MSH 1 0 0 1
192 Afzaar Erfan Gostaresh TBZ 1 0 0 1
193 Aghaei Mohsen SiahJamegan MSH 1 0 0 1
194 Akhbari Mohamad Reza Saipa TEH 1 0 0 1
195 Ansari Jaber Esteghlal TEH 1 0 0 1
196 Ashori Sina Teraktor TBZ 1 0 0 1
197 Ashouri Navid Foolad KHU 1 0 0 1
198 Ataya Rabih Zobahan ESF 1 0 0 1
199 Babaei Payman Gostaresh TBZ 1 0 0 1
200 Baghlani Hossain Sanat Naft ABD 1 0 0 1
201 Crivellaro Rafael Sepahan ESF 1 0 0 1
202 Daghagheleh Alireza Esteghlal KHU 1 0 0 1
203 Dehghan Ali SepidRood RST 1 0 0 1
204 Dehnavi Ghassem SiahJamegan MSH 1 0 0 1
205 Ebrahimi Omid Esteghlal TEH 1 0 0 1
206 Fallahzadeh Hamed Saipa TEH 1 0 0 1
207 Farahani Milad Naft TEH 1 0 0 1
208 Fazeli Hossain Padideh MSH 1 0 0 1
209 Ghaed Rahmati Mahmoud Sepahan ESF 1 0 0 1
210 Ghaedi Mahdi Esteghlal TEH 1 0 0 1
211 Ghanbari Mehrdad Gostaresh TBZ 1 0 0 1
212 Ghazi Mohamad Padideh MSH 1 0 0 1
213 Gholami Aref Sepahan ESF 1 0 0 1
214 Gholami Mohamad SepidRood RST 1 0 0 1
215 Golzari Amjad Hamid Foolad KHU 1 0 0 1
216 Goodarzi Shahram Pars Jonobi JAM 1 0 0 1
217 Haddadifar Ghasem Zobahan ESF 1 0 0 1
218 Haj Mohamadi Amin Gostaresh TBZ 1 0 0 1
219 Hamdinejad Vahid Pars Jonobi JAM 1 0 0 1
220 Hamoodi Ali Paykan TEH 1 0 0 1
221 Haydari Khosrow Esteghlal TEH 1 0 0 1
222 Hedayatian Mehrdad Foolad KHU 1 0 0 1
223 Hooshyar Nader Naft TEH 1 0 0 1
224 Hossain Ali Zadeh Hamed Teraktor TBZ 1 0 0 1
225 Hossaini Seyed Mohamad SepidRood RST 1 0 0 1
226 Hossaini Seyed Mohsen Gostaresh TBZ 1 0 0 1
227 Jalali Raad Saeed Padideh MSH 1 0 0 1
228 Kamyab Hossain Saipa TEH 1 0 0 1
229 Karimi Mohsen Esteghlal TEH 1 0 0 1
230 Manoochehri Amin Naft TEH 1 0 0 1
231 Mansouri Morteza Padideh MSH 1 0 0 1
232 Masoumi Erfan Pars Jonobi JAM 1 0 0 1
233 Mehdizadeh Seyed Ahmad Saipa TEH 1 0 0 1
234 Mir Javan Emad SepidRood RST 1 0 0 1
235 Mirferat Ali Naft TEH 1 0 0 1
236 Miri Mohamad SepidRood RST 1 0 0 1
237 Mirzaei Reza Sepahan ESF 1 0 0 1
238 Moharrami Sadegh Perspolis TEH 1 0 0 1
239 Mojdemi Moslem Sanat Naft ABD 1 0 0 1
240 Montazeri Pejman Esteghlal TEH 1 0 0 1
241 Moradian Ehsan Foolad KHU 1 0 0 1
242 Moslemipour Mohamad Teraktor TBZ 1 0 0 1
243 Mottahari Amir Arsalan Teraktor TBZ 1 0 0 1
244 Mousavi Seyed Ahmad Gostaresh TBZ 1 0 0 1
245 Naghizadeh Maysam Pars Jonobi JAM 1 0 0 1
246 Niazmand Payam Paykan TEH 1 0 0 1
247 Noormohamadi Alireza SepidRood RST 1 0 0 1
248 Oliviera Lee Sepahan ESF 1 0 0 1
249 Omranzadeh Hanif SiahJamegan MSH 1 0 0 1
250 Padovani Leandro Esteghlal TEH 1 0 0 1
251 Radosevic Bozidar Perspolis TEH 1 0 0 1
252 Rahmani Bakhtiar Zobahan ESF 1 0 0 1
253 Rahmati Seyed Mahdi Esteghlal TEH 1 0 0 1
254 Ramezani Arman Saipa TEH 1 0 0 1
255 Rasan Bashar Perspolis TEH 1 0 0 1
256 Rodriguez Jairo Sepahan ESF 1 0 0 1
257 Sadeghi Saeed Padideh MSH 1 0 0 1
258 Sadri Reza Padideh MSH 1 0 0 1
259 Salari Nasser Sanat Naft ABD 1 0 0 1
260 Salarvand Farshad Foolad KHU 1 0 0 1
261 Sarfo Samuel Saipa TEH 1 0 0 1
262 Sattari Mohamad Zobahan ESF 1 0 0 1
263 Sedghian Mahdi Sepahan ESF 0 0 1 1
264 Shafiei Khaled Zobahan ESF 1 0 0 1
265 Shahamati Nejad Arash Naft TEH 1 0 0 1
266 Shahbaz Zadeh Sajjad Esteghlal TEH 1 0 0 1
267 Shakeri Younes SiahJamegan MSH 1 0 0 1
268 Sharifi Mohamad Esteghlal KHU 1 0 0 1
269 Shiri Hamed Saipa TEH 1 0 0 1
270 Shirzadi Paymon Foolad KHU 1 0 0 1
271 Tabrizi Morteza Zobahan ESF 1 0 0 1
272 Tahami Seyed Fakher Teraktor TBZ 1 0 0 1
273 Umana Corrales Michael Pars Jonobi JAM 0 0 1 1
274 Yahya Zadeh Amir Hossain Naft TEH 1 0 0 1
275 Zahedi Masih Gostaresh TBZ 1 0 0 1
276 Zarkovic Dragan Gostaresh TBZ 1 0 0 1
Created on 4/23/2018


Matches by round
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
League tables
Overall   Home   Away   Scorers   Offense   Defense   Scores 1st   Opp. scores 1st  
Match list
By round   By date   Latest  
Streaks
Overview   Winning   Unbeaten   Clean sheet   Losing   No win   No score  
Scoring
Records   Total goals   Scores   Times   For/Against   Clean sheets   No score   
Player stats
Appearances   Cards   All players   
 
Team pages
Esteghlal KHU    Matches    Squad
Esteghlal TEH    Matches    Squad
Foolad KHU    Matches    Squad
Gostaresh TBZ    Matches    Squad
Naft TEH    Matches    Squad
Padideh MSH    Matches    Squad
Pars Jonobi JAM    Matches    Squad
Paykan TEH    Matches    Squad
Perspolis TEH    Matches    Squad
Saipa TEH    Matches    Squad
Sanat Naft ABD    Matches    Squad
Sepahan ESF    Matches    Squad
SepidRood RST    Matches    Squad
SiahJamegan MSH    Matches    Squad
Teraktor TBZ    Matches    Squad
Zobahan ESF    Matches    Squad

(C) IPLstats.com