Iranian Premier League Stats: 2010-2011 Season
(C) IPLstats.com


Cards

  Player Team Y YY R Total
1 Fakhreddini Milad Mes KRM 11 1 0 12
2 Haghi Davood Saba QOM 10 0 2 12
3 Khalatbari Mohamad Reza Zobahan ESF 11 0 0 11
4 Ahmadi Nader Paas HMD 9 0 1 10
5 Karami Abdollah Shahin Pars BSH 7 1 2 10
6 Pooladi Mehrdad Mes KRM 9 0 1 10
7 Sadeghi Amir Hossain Esteghlal TEH 10 0 0 10
8 Abbasfard Alireza Paykan GHZ 7 0 2 9
9 Ahmadi Mohamad Ali Zobahan ESF 8 0 1 9
10 Dehnavi Ghasem Mes KRM 7 1 1 9
11 Haddadifar Ghasem Zobahan ESF 8 1 0 9
12 Mirshafieian Alireza Saba QOM 8 1 0 9
13 Narcio Márcio Alemão Naft TEH 9 0 0 9
14 Akbarpour Siavash Steel Azin TEH 8 0 0 8
15 Aliabadi Vahid Paas HMD 7 0 1 8
16 Asgari Jahangir Paykan GHZ 8 0 0 8
17 Ashobi Farzad Esteghlal TEH 7 1 0 8
18 Hamdinejad Vahid Saba QOM 8 0 0 8
19 Karrar Jassim Mohammad Teraktor TBZ 6 1 1 8
20 Khayri Shahin Zobahan ESF 7 0 1 8
21 Mardasi Abbas Sanat Naft ABD 7 1 0 8
22 Shahverdi Kareem Foolad KHU 6 0 2 8
23 Ali Asgari Hamid Reza Perspolis TEH 7 0 0 7
24 Bengar Mohsen Sepahan ESF 7 0 0 7
25 Ghorbani Ali Paykan GHZ 7 0 0 7
26 Goodarzi Shahram Shahrdari TBZ 7 0 0 7
27 Hajizadeh Abolfazl Saba QOM 6 1 0 7
28 Hamidi Mohsen Shahin Pars BSH 7 0 0 7
29 Haydari Majid Paas HMD 7 0 0 7
30 Heydari Sepehr Perspolis TEH 7 0 0 7
31 Hossaini Seyed Mohammad Zobahan ESF 7 0 0 7
32 Kamyabinia Kamaleddin Rahahan RAY 6 0 1 7
33 Kolinia Sasha Paas HMD 7 0 0 7
34 Noori Pejman Malavan ANZ 7 0 0 7
35 Oladi Mehrdad Malavan ANZ 5 1 1 7
36 Omranzadeh Haneef Esteghlal TEH 6 0 1 7
37 Pirzadeh Rasool Shahrdari TBZ 6 1 0 7
38 Pourasdollah Mahmoud Paykan GHZ 6 0 1 7
39 Rostami Mohamad Malavan ANZ 5 2 0 7
40 Sayfi Mostafa Mes KRM 7 0 0 7
41 Arzani Mohsen Paykan GHZ 6 0 0 6
42 Badamaki Hossian Perspolis TEH 6 0 0 6
43 Borjloo Kazem Steel Azin TEH 6 0 0 6
44 Chamanara Mehdi Foolad KHU 6 0 0 6
45 Daghighi Saeed Shahrdari TBZ 6 0 0 6
46 Edinho Luciano Mes KRM 6 0 0 6
47 Farzaneh Hamid Reza Saba QOM 5 1 0 6
48 Feshangchi Amir Hossain Perspolis TEH 5 1 0 6
49 Ghazi Mohamad Zobahan ESF 6 0 0 6
50 Gordani Habib Shahrdari TBZ 6 0 0 6
51 Kabi Hossain Steel Azin TEH 5 0 1 6
52 Kashi Morteza Saba QOM 6 0 0 6
53 Khorej Omid Foolad KHU 6 0 0 6
54 Mombaini Ali Sanat Naft ABD 6 0 0 6
55 Mosalman Mohsen Malavan ANZ 6 0 0 6
56 Moshkelpour Sajjad Sanat Naft ABD 6 0 0 6
57 Navidkia Moharam Sepahan ESF 5 1 0 6
58 Pashaei Hossain Rahahan RAY 6 0 0 6
59 Rahmati Kianoosh Esteghlal TEH 6 0 0 6
60 Rezapour Maysam Paykan GHZ 6 0 0 6
61 Sadeghi Ebrahim Saipa KRJ 6 0 0 6
62 Sarlak Siamak Foolad KHU 6 0 0 6
63 Sharifinasab Omid Sanat Naft ABD 5 1 0 6
64 Soltani Rouhollah Paykan GHZ 6 0 0 6
65 Vaezi Mehdi Saba QOM 5 1 0 6
66 Yousefzadeh Saeed Saipa KRJ 5 0 1 6
67 Zareh Maziar Perspolis TEH 6 0 0 6
68 Alizadeh Ali Teraktor TBZ 5 0 0 5
69 Alonso Honori Mateus Steel Azin TEH 4 1 0 5
70 Amirabadi Mehdi Esteghlal TEH 5 0 0 5
71 Ansarifard Karim Saipa KRJ 5 0 0 5
72 Ashjari Hassan Steel Azin TEH 4 0 1 5
73 Aziz Mohamadi Morteza Paas HMD 5 0 0 5
74 Chiera Lech Shahin Pars BSH 5 0 0 5
75 Ebrahimi Mohamad Teraktor TBZ 5 0 0 5
76 Ebrahimi Omid Sepahan ESF 4 0 1 5
77 Gholami Mohamad Steel Azin TEH 4 0 1 5
78 Hatami Farzad Saba QOM 3 0 2 5
79 Hossain Khani Farzad Mes KRM 5 0 0 5
80 Iran Nejad Mohsen Shahin Pars BSH 5 0 0 5
81 Jafari Abolhassan Malavan ANZ 5 0 0 5
82 Jamaati Mehrdad Foolad KHU 5 0 0 5
83 Januario Fabio Daniel Sepahan ESF 4 1 0 5
84 Karimi Ali Shahrdari TBZ 4 1 0 5
85 Khosravi Maysam Foolad KHU 5 0 0 5
86 Khosravi Ramin Paas HMD 5 0 0 5
87 Kiani Mahdi Teraktor TBZ 4 0 1 5
88 Kooshki Hossain Rahahan RAY 5 0 0 5
89 Madanchi Mehrzad Steel Azin TEH 5 0 0 5
90 Mahini Hossain Zobahan ESF 5 0 0 5
91 Majidi Farhad Esteghlal TEH 5 0 0 5
92 Manoochehri Amin Saipa KRJ 4 1 0 5
93 Maydavoodi Milad Esteghlal TEH 5 0 0 5
94 Mirtoroghi Rasool Sanat Naft ABD 3 0 2 5
95 Mobali Iman Esteghlal TEH 4 1 0 5
96 Mohamadi Mahdi Steel Azin TEH 4 1 0 5
97 Noori Mohamad Perspolis TEH 5 0 0 5
98 Rafiei Mahdi Naft TEH 5 0 0 5
99 Safepanahi Pooya Paas HMD 5 0 0 5
100 Saki Nabi Sanat Naft ABD 5 0 0 5
101 Shah Alidoost Roozbeh Paas HMD 5 0 0 5
102 Talebi Farsheed Zobahan ESF 5 0 0 5
103 Tore Ebrahim Sepahan ESF 5 0 0 5
104 Abedinejad Hemat Paas HMD 4 0 0 4
105 Afshin Arash Foolad KHU 4 0 0 4
106 Allkhomais Farhad Sanat Naft ABD 4 0 0 4
107 Alnemae Ahmad Shahin Pars BSH 3 0 1 4
108 Alves de Souza Felipe Esteghlal TEH 4 0 0 4
109 Amraei Kayvon Mes KRM 4 0 0 4
110 Arab Rouhollah Sanat Naft ABD 4 0 0 4
111 Ashorizad Mohamad Al Steel Azin TEH 4 0 0 4
112 Bajlan Majid Rahahan RAY 4 0 0 4
113 Eslami Hassan Paykan GHZ 4 0 0 4
114 Ferrera Rosa Josiesley Naft TEH 4 0 0 4
115 Fraga Tiago Alves Perspolis TEH 4 0 0 4
116 Gholamnejad Majid Saipa KRJ 4 0 0 4
117 Hoori Hasan Sanat Naft ABD 4 0 0 4
118 Kazemi Hamid Paas HMD 4 0 0 4
119 Kazemi Hossain Steel Azin TEH 4 0 0 4
120 Khodabandelo Majid Paykan GHZ 3 0 1 4
121 Mohamad Alireza Perspolis TEH 4 0 0 4
122 Mohamad Zadeh Mahdi Naft TEH 4 0 0 4
123 Mohamadpour Mahdi Shahrdari TBZ 3 1 0 4
124 Mojiri Jaba Foolad KHU 4 0 0 4
125 Noori Mehdi Shahin Pars BSH 3 1 0 4
126 Noormohamadi Alireza Perspolis TEH 2 0 2 4
127 Nourozi Reza Foolad KHU 3 1 0 4
128 Pour Khosrovani Abbas Shahin Pars BSH 4 0 0 4
129 Rahmani Bakhtiar Foolad KHU 3 1 0 4
130 Rajabzadeh Mehdi Zobahan ESF 3 1 0 4
131 Razzaghirad Iman Rahahan RAY 4 0 0 4
132 Redha Emad Mohamad Shahin Pars BSH 4 0 0 4
133 Rinaldo Andre Foolad KHU 3 0 1 4
134 Roodbarian Hassan Rahahan RAY 2 1 1 4
135 Saghiri Akbar Naft TEH 3 1 0 4
136 Suarez Carlos Eduardo Shahrdari TBZ 4 0 0 4
137 Tajik Mehdi Paykan GHZ 4 0 0 4
138 Tamini Hadi Malavan ANZ 4 0 0 4
139 Tarshiz Mojtaba Teraktor TBZ 4 0 0 4
140 Taymorian Andranik Teraktor TBZ 3 0 1 4
141 Yazdani Darisuh Saipa KRJ 4 0 0 4
142 Yidigarian Artur Paas HMD 4 0 0 4
143 Yousefi Ershad Mes KRM 4 0 0 4
144 Abarghouei Ebrahim Shahrdari TBZ 3 0 0 3
145 Aghazamani Saman Perspolis TEH 3 0 0 3
146 Aghili Hadi Sepahan ESF 3 0 0 3
147 Amneh Mahmoud Rahahan RAY 3 0 0 3
148 Ansarian Ali Shahrdari TBZ 3 0 0 3
149 Ashna Hossain Naft TEH 3 0 0 3
150 Bagheri Karim Perspolis TEH 2 1 0 3
151 Bakhtiarizadeh Sohrab Saba QOM 3 0 0 3
152 Bayat Mohsen Saba QOM 3 0 0 3
153 Borjloo Mohamad Steel Azin TEH 2 1 0 3
154 Ebrahimi Hossain Malavan ANZ 2 0 1 3
155 Ebrahimi Morteza Saipa KRJ 3 0 0 3
156 Ekrami Mostafa Teraktor TBZ 3 0 0 3
157 Fathi Hamid Reza Naft TEH 3 0 0 3
158 Fayzollahi Sajjad Naft TEH 3 0 0 3
159 Ghorbani Pirooz Mes KRM 3 0 0 3
160 Gordan Shahabeddin Zobahan ESF 3 0 0 3
161 Haghdoost Ali Saipa KRJ 3 0 0 3
162 Hajsafi Ehsan Sepahan ESF 2 0 1 3
163 Hashemizadeh Morteza Saba QOM 3 0 0 3
164 Heydari Mohamad Malavan ANZ 3 0 0 3
165 Hossaini Seyed Jalal Sepahan ESF 3 0 0 3
166 Iran Pourian Mohamad Shahrdari TBZ 3 0 0 3
167 Jalili Alireza Teraktor TBZ 3 0 0 3
168 Jamshidian Ahmad Sepahan ESF 3 0 0 3
169 Jarrahkar Alireza Malavan ANZ 3 0 0 3
170 Karimi Ali Steel Azin TEH 3 0 0 3
171 Karimi Ebrahim Rahahan RAY 3 0 0 3
172 Khayri Mehdi Saipa KRJ 3 0 0 3
173 Kouroshi Siamak Naft TEH 3 0 0 3
174 Mansori Mohammad Mes KRM 3 0 0 3
175 Mehrazma Mohamad Hossain Naft TEH 3 0 0 3
176 Memarzadeh Meesagh Foolad KHU 3 0 0 3
177 Mirbozorgi Amir Paykan GHZ 3 0 0 3
178 Mirghorbani Saber Paykan GHZ 3 0 0 3
179 Moemeni Mehdi Foolad KHU 3 0 0 3
180 Mohebi Amir Paas HMD 3 0 0 3
181 Montazeri Pejman Esteghlal TEH 3 0 0 3
182 Nasehi Reza Naft TEH 3 0 0 3
183 Naysani Mohsen Shahrdari TBZ 3 0 0 3
184 Nazari Mohamad Esmaeel Steel Azin TEH 2 0 1 3
185 Nourozi Hadi Perspolis TEH 2 0 1 3
186 Nozhati Mohamad Malavan ANZ 3 0 0 3
187 Pimenta Leonardo Teraktor TBZ 3 0 0 3
188 Rahimi Abouzar Rahahan RAY 3 0 0 3
189 Rakhshan Araghi Milad Sanat Naft ABD 3 0 0 3
190 Ramezani Alireza Malavan ANZ 3 0 0 3
191 Rezaei Kaveh Foolad KHU 3 0 0 3
192 Rezaei Rahman Paykan GHZ 3 0 0 3
193 Rodriguez Marcilio Shahrdari TBZ 3 0 0 3
194 Salaripour Farhad Mes KRM 3 0 0 3
195 Samereh Ali Paas HMD 3 0 0 3
196 Seyed Salehi Seyed Mehdi Esteghlal TEH 3 0 0 3
197 Shapourzadeh Amir Steel Azin TEH 3 0 0 3
198 Sharifat Esmaeel Esteghlal TEH 2 0 1 3
199 Shiri Mehdi Perspolis TEH 3 0 0 3
200 Shokoh Magham Amjad Shahin Pars BSH 3 0 0 3
201 Tahmasebi Mohamad Reza Shahrdari TBZ 3 0 0 3
202 Tanhaei Mansour Shahin Pars BSH 3 0 0 3
203 Zandi Freydoon Steel Azin TEH 2 0 1 3
204 Zare Sattar Shahin Pars BSH 3 0 0 3
205 Zaynali Ali Saipa KRJ 3 0 0 3
206 Abedini Fardin Steel Azin TEH 2 0 0 2
207 Abolhassani Omid Zobahan ESF 2 0 0 2
208 Agha Babaei Maysam Naft TEH 2 0 0 2
209 Aghaei Maysam Rahahan RAY 2 0 0 2
210 Ahmadpouri Mohamad Teraktor TBZ 2 0 0 2
211 Amiri Mohamad Ali Paykan GHZ 2 0 0 2
212 Asghari Hadi Saba QOM 2 0 0 2
213 Ashori Sina Zobahan ESF 2 0 0 2
214 Castro Igor Zobahan ESF 2 0 0 2
215 Cesar Paolo Shahrdari TBZ 2 0 0 2
216 Daghagheleh Alireza Malavan ANZ 2 0 0 2
217 Daneshdoost Davood Teraktor TBZ 2 0 0 2
218 De Souza Ricardo Rahahan RAY 2 0 0 2
219 Diaz Andre Mes KRM 1 1 0 2
220 Ebrahimzadeh Masoud Teraktor TBZ 2 0 0 2
221 Elong Elong Jacques Paykan GHZ 1 0 1 2
222 Ezzati Alireza Naft TEH 2 0 0 2
223 Farhadi Esmail Zobahan ESF 2 0 0 2
224 Fatemi Faraz Mes KRM 2 0 0 2
225 Ghadiri Farshad Mes KRM 2 0 0 2
226 Ghafoori Voorya Shahrdari TBZ 2 0 0 2
227 Haghighi Alireza Perspolis TEH 2 0 0 2
228 Hallafi Saeed Perspolis TEH 2 0 0 2
229 Hamrang Mohamad Malavan ANZ 2 0 0 2
230 Harsányi Zoltán Paykan GHZ 2 0 0 2
231 Hasani Sefat Ali Malavan ANZ 2 0 0 2
232 Haydari Iman Shahin Pars BSH 2 0 0 2
233 Haydari Khosrow Sepahan ESF 2 0 0 2
234 Hemami Masoud Shahrdari TBZ 2 0 0 2
235 Holmatov Akmal Paas HMD 2 0 0 2
236 Imani Hadi Steel Azin TEH 1 1 0 2
237 Jabbari Mojtaba Esteghlal TEH 1 0 1 2
238 Janjuš Milorad Sepahan ESF 2 0 0 2
239 Karami Mohamad Sadegh Shahin Pars BSH 2 0 0 2
240 Karimian Mahdi Sepahan ESF 2 0 0 2
241 Khaldon Ebrahim Mohamad Naft TEH 2 0 0 2
242 Khan Mohamadi Amir Reza Naft TEH 2 0 0 2
243 Khayri Mohamad Reza Shahrdari TBZ 2 0 0 2
244 Khayrkhah Farhad Paas HMD 2 0 0 2
245 Kiani Mehdi Shahin Pars BSH 2 0 0 2
246 Maghooli Reza Foolad KHU 2 0 0 2
247 Mahmoudi Reza Saipa KRJ 2 0 0 2
248 Makani Soosha Steel Azin TEH 2 0 0 2
249 Mohamad Rezaei Abbas Saipa KRJ 1 0 1 2
250 Mohamadpour Ahmad Zobahan ESF 2 0 0 2
251 Neeknafs Mohamad Ziaeddin Sanat Naft ABD 2 0 0 2
252 Nemati Vahid Saba QOM 2 0 0 2
253 Niknahali Mohamad Reza Naft TEH 2 0 0 2
254 Noormohamadi Hamed Rahahan RAY 2 0 0 2
255 Nosrati Mohamad Teraktor TBZ 2 0 0 2
256 Palooch Vahid Sanat Naft ABD 2 0 0 2
257 Petrovic Ivan Shahin Pars BSH 2 0 0 2
258 Pourgholami Babak Malavan ANZ 2 0 0 2
259 Rahmati Seyed Mehdi Sepahan ESF 2 0 0 2
260 Rekabi Hadi Naft TEH 2 0 0 2
261 Rezaei Gholamreza Perspolis TEH 2 0 0 2
262 Salmani Ali Shahin Pars BSH 2 0 0 2
263 Shafiei Hamid Paykan GHZ 2 0 0 2
264 Shahriyari Hedayat Sanat Naft ABD 1 0 1 2
265 Shakoori Ebrahim Perspolis TEH 2 0 0 2
266 Shiri Mojtaba Perspolis TEH 2 0 0 2
267 Shirzad Javad Esteghlal TEH 2 0 0 2
268 Sofiani Davood Shahrdari TBZ 2 0 0 2
269 Taghavi Ahmad Saba QOM 2 0 0 2
270 Tahmasebi Bahman Naft TEH 2 0 0 2
271 Traore Issa Sanat Naft ABD 2 0 0 2
272 Znayadpour Milad Steel Azin TEH 2 0 0 2
273 Abdi Bahador Rahahan RAY 1 0 0 1
274 Aghamohamadi Mahdi Paas HMD 1 0 0 1
275 Ahmadi Rahman Perspolis TEH 1 0 0 1
276 Akbari Jalal Perspolis TEH 1 0 0 1
277 Asadi Morteza Teraktor TBZ 1 0 0 1
278 Ashtiani Mohamad Javad Saipa KRJ 1 0 0 1
279 Ataei Rouhollah Paykan GHZ 1 0 0 1
280 Ayoubi Majid Saipa KRJ 1 0 0 1
281 Azar Kayvon Naser Paykan GHZ 1 0 0 1
282 Azizi Hadi Malavan ANZ 1 0 0 1
283 Bagheriha Nabiollah Mes KRM 1 0 0 1
284 Baghlani Hossain Sanat Naft ABD 1 0 0 1
285 Bahrami Rouhollah Shahrdari TBZ 1 0 0 1
286 Baoo Maysam Shahrdari TBZ 1 0 0 1
287 Basic Alen Malavan ANZ 1 0 0 1
288 Bayatinia Mohsen Saba QOM 1 0 0 1
289 Bayk Zadeh Hashem Sepahan ESF 1 0 0 1
290 Berthé Sékou Perspolis TEH 1 0 0 1
291 Bigdeli Rouhollah Foolad KHU 1 0 0 1
292 Borhani Arash Esteghlal TEH 1 0 0 1
293 Dadashvand Behnam Shahrdari TBZ 1 0 0 1
294 Dyakite Bakary Foolad KHU 1 0 0 1
295 Emamian Hossain Naft TEH 1 0 0 1
296 Enayati Gholam Reza Sepahan ESF 1 0 0 1
297 Eslami Seyed Mehdi Paas HMD 1 0 0 1
298 Gerami Fariborz Steel Azin TEH 1 0 0 1
299 Ghaydar Pooria Paas HMD 1 0 0 1
300 Ghezelchi Saeed Saipa KRJ 1 0 0 1
301 Ghobakhlo Maghdad Paas HMD 1 0 0 1
302 Gholami Majid Shahin Pars BSH 1 0 0 1
303 Haj Mohamad Mohamad Amin Naft TEH 1 0 0 1
304 Hamdi Asl Mohamad Reza Sanat Naft ABD 1 0 0 1
305 Hamoodi Ali Foolad KHU 1 0 0 1
306 Hashemi Mirhani Rahahan RAY 1 0 0 1
307 Hassan Zadeh Ahmad Mes KRM 1 0 0 1
308 Hatami Babak Shahrdari TBZ 1 0 0 1
309 Haydari Saeed Steel Azin TEH 1 0 0 1
310 Hernadez Junior Paykan GHZ 1 0 0 1
311 Hossaini Mohsen Teraktor TBZ 1 0 0 1
312 Iheruome Uche Shahin Pars BSH 1 0 0 1
313 Izadi Morteza Naft TEH 1 0 0 1
314 Jafari Mehran Malavan ANZ 1 0 0 1
315 Karimi Maysam Foolad KHU 1 0 0 1
316 Kazemian Javad Sepahan ESF 1 0 0 1
317 Khaleghifar Reza Saipa KRJ 1 0 0 1
318 Khalil Zadeh Shojae Mes KRM 1 0 0 1
319 Khalili Mohsen Steel Azin TEH 1 0 0 1
320 Khani Saeed Saba QOM 1 0 0 1
321 Khosravi Hamed Steel Azin TEH 1 0 0 1
322 Kolahkaj Adel Mes KRM 1 0 0 1
323 Koohnavard Siamak Naft TEH 1 0 0 1
324 Lak Hamed Saba QOM 1 0 0 1
325 Latifi Alireza Saipa KRJ 1 0 0 1
326 Latifi Babak Steel Azin TEH 1 0 0 1
327 Lopez Rodrigo Rahahan RAY 1 0 0 1
328 Mahdavikia Mehdi Steel Azin TEH 1 0 0 1
329 Mahmoub Mojaz Mojtaba Esteghlal TEH 1 0 0 1
330 Mansori Mohammad Perspolis TEH 1 0 0 1
331 Mirabi Mohsen Rahahan RAY 1 0 0 1
332 Mirzapour Ebrahim Paykan GHZ 1 0 0 1
333 Mohamadi Abbas Teraktor TBZ 1 0 0 1
334 Mohamadi Mohamad Esteghlal TEH 1 0 0 1
335 Nasiri Mehdi Sepahan ESF 1 0 0 1
336 Navidkia Rasool Sanat Naft ABD 1 0 0 1
337 Nazarpak Hadi Sanat Naft ABD 1 0 0 1
338 Nazarzadeh Masoud Shahin Pars BSH 1 0 0 1
339 Neshatjoo Hamid Reza Steel Azin TEH 1 0 0 1
340 Noormohamadi Majid Zobahan ESF 1 0 0 1
341 Olerom Erfan Teraktor TBZ 1 0 0 1
342 Parvin Mohamad Perspolis TEH 1 0 0 1
343 Rafkhaei Seyed Jalal Zobahan ESF 1 0 0 1
344 Ramezani Hadi Paas HMD 0 0 1 1
345 Ravankhah Omid Reza Esteghlal TEH 1 0 0 1
346 Rezaian Ramin Saba QOM 1 0 0 1
347 Rezaie Shays Perspolis TEH 1 0 0 1
348 Sabeti Mehdi Teraktor TBZ 1 0 0 1
349 Sabri Mobbasher Mostafa Saipa KRJ 1 0 0 1
350 Sadeghian Payam Zobahan ESF 1 0 0 1
351 Safa Saman Paas HMD 1 0 0 1
352 Salarzadeh Saeed Malavan ANZ 1 0 0 1
353 Salmani Ali Paykan GHZ 1 0 0 1
354 Salsali Mohammad Zobahan ESF 1 0 0 1
355 Shaikh Vaysee Vahid Saipa KRJ 1 0 0 1
356 Shakori Hadi Esteghlal TEH 1 0 0 1
357 Solaymani Hamid Reza Shahin Pars BSH 1 0 0 1
358 Talebloo Vahid Esteghlal TEH 1 0 0 1
359 Taremi Mahdi Shahin Pars BSH 0 0 1 1
360 Vahedi Nikbakht Alireza Saba QOM 1 0 0 1
361 Zarei Mahdi Rahahan RAY 1 0 0 1
362 Zarei Mojtaba Perspolis TEH 1 0 0 1
363 Zolfonoon Mohamad Reza Sanat Naft ABD 1 0 0 1
Created on 5/24/2011


Matches by round
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
League tables
Overall   Home   Away   Scorers   Offense   Defense   Scores 1st   Opp. scores 1st  
Match list
By round   By date   Latest  
Streaks
Overview   Winning   Unbeaten   Clean sheet   Losing   No win   No score  
Scoring
Records   Total goals   Scores   Times   For/Against   Clean sheets   No score   
Player stats
Appearances   Cards   All players   
 
Team pages
Esteghlal TEH    Matches    Squad
Foolad KHU    Matches    Squad
Malavan ANZ    Matches    Squad
Mes KRM    Matches    Squad
Naft TEH    Matches    Squad
Paas HMD    Matches    Squad
Paykan GHZ    Matches    Squad
Perspolis TEH    Matches    Squad
Rahahan RAY    Matches    Squad
Saba QOM    Matches    Squad
Saipa KRJ    Matches    Squad
Sanat Naft ABD    Matches    Squad
Sepahan ESF    Matches    Squad
Shahin Pars BSH    Matches    Squad
Shahrdari TBZ    Matches    Squad
Steel Azin TEH    Matches    Squad
Teraktor TBZ    Matches    Squad
Zobahan ESF    Matches    Squad

(C) IPLstats.com