Iranian Pro League Stats: 2005-2006 Season
(C) IPLstats.com

Cards

  Player Team Y R Total
1 Matori Mohamad Bargh SHZ 11 2 13
2 Shojaei Masoud Saipa KRJ 11 0 11
3 Akbarpour Siavash Esteghlal TEH 10 0 10
4 Golmohamadi Yahya Saba TEH 9 0 9
5 Jamshidi Pejman Paas TEH 9 0 9
6 Nikbakht Alireza Esteghlal TEH 9 0 9
7 Sadeghi Amir Hossain Esteghlal TEH 7 2 9
8 Abolhail Abdolvahab Esteghlal AHV 8 0 8
9 Bakhtiarizadeh Sohrab Saba TEH 8 0 8
10 Fekri Mahmoud Esteghlal TEH 7 1 8
11 Khalatbari Mohammad Reza Abumoslem MSH 8 0 8
12 Navazi Mohamad Saba TEH 6 2 8
13 Naysani Mohsen Fajr SHZ 8 0 8
14 Noormohamadi Alireza Zobahan ESF 7 1 8
15 Pashaei Hossain Paas TEH 8 0 8
16 Rahimi Abouzar Shamooshak NSH 7 1 8
17 Seyedabbasi Davood Perspolis TEH 7 1 8
18 Yavarzadeh Behshad Ghandi YZD 8 0 8
19 Abbasfard Alireza Saipa KRJ 6 1 7
20 Ahmadi Nader Foolad KHU 7 0 7
21 Ansarian Ali Perspolis TEH 7 0 7
22 Arzani Mohsen Saipa KRJ 5 2 7
23 Ayoubi Koshali Majid Saipa KRJ 7 0 7
24 Madanchi Mehrzad Perspolis TEH 7 0 7
25 Noori Mohamad Sepahan ESF 7 0 7
26 Nosrati Mohamad Paas TEH 7 0 7
27 Pourgholami Babak Fajr SHZ 7 0 7
28 Rezai Gholamreza Fajr SHZ 5 2 7
29 Rezai Vahid Fajr SHZ 4 3 7
30 Sadeghi Ebrahim Saipa KRJ 6 1 7
31 Sarlak Siamak Foolad KHU 5 2 7
32 Tatar Mehdi Rahahan TEH 5 2 7
33 Taymorian Andranik Abumoslem MSH 6 1 7
34 Yousefi Mohsen Shamooshak NSH 6 1 7
35 Aghili Hadi Sepahan ESF 5 1 6
36 Alvandi Amir Reza Saba TEH 6 0 6
37 Bahadorani Farshad Zobahan ESF 6 0 6
38 Enayati Reza Esteghlal TEH 6 0 6
39 Gholamin Mohamad Malavan ANZ 6 0 6
40 Haghdoost Davood Bargh SHZ 6 0 6
41 Maleki Masoud Ghandi YZD 5 1 6
42 Mohseni Esfandiar Shamooshak NSH 6 0 6
43 Nekonam Javad Paas TEH 5 1 6
44 Normohamadi Majid Abumoslem MSH 6 0 6
45 Ravankhah Omid Fajr SHZ 6 0 6
46 Santos Carlos Ghandi YZD 5 1 6
47 Torkashvand Amir Rahahan TEH 6 0 6
48 Yahyanejad Ali Malavan ANZ 6 0 6
49 Zare Samad Bargh SHZ 6 0 6
50 Alvez Adriano Esteghlal AHV 5 0 5
51 Amirabadi Mehdi Esteghlal TEH 4 1 5
52 Badamaki Hossain Abumoslem MSH 4 1 5
53 Bagheri Karim Perspolis TEH 5 0 5
54 Bayatinia Mohsen Paas TEH 5 0 5
55 Baygi Saeed Saba TEH 5 0 5
56 Bayk Zavieh Alireza Ghandi YZD 5 0 5
57 Bengar Mohsen Sepahan ESF 4 1 5
58 Borhani Arash Paas TEH 4 1 5
59 Borjlou Kazem Saipa KRJ 4 1 5
60 Fooladi Jafar Ghandi YZD 5 0 5
61 Ghorbani Pirooz Esteghlal TEH 5 0 5
62 Hamedani Sattar Paas TEH 4 1 5
63 Heydari Sepehr Zobahan ESF 4 1 5
64 Hossaini Seyed Mohammad Abumoslem MSH 5 0 5
65 Jafari Hadi Sepahan ESF 4 1 5
66 Kabi Hossain Foolad KHU 5 0 5
67 Kavianpour Hamed Perspolis TEH 5 0 5
68 Kavianpour Majid Shamooshak NSH 4 1 5
69 Kazemian Javad Perspolis TEH 5 0 5
70 Khorej Omid Paas TEH 5 0 5
71 Mokhtari Mohamad Shamooshak NSH 4 1 5
72 Montazeri Pejman Foolad KHU 4 1 5
73 Nasehi Mohammad Reza Abumoslem MSH 4 1 5
74 Razavi Amin Esteghlal AHV 3 2 5
75 Santos Denis Ghandi YZD 5 0 5
76 Taghipour Ebrahim Esteghlal AHV 5 0 5
77 Tamini Hadi Malavan ANZ 4 1 5
78 Zeevari Rasool Shamooshak NSH 4 1 5
79 Abedi Farid Bargh SHZ 4 0 4
80 Abedinejad Hemat Bargh SHZ 4 0 4
81 Aidizadeh Gholamreza Esteghlal AHV 4 0 4
82 Alenameh Ahmad Esteghlal AHV 4 0 4
83 Alizadeh Ali Perspolis TEH 4 0 4
84 Baygi Sajjad Malavan ANZ 4 0 4
85 Bayk Zadeh Hashem Fajr SHZ 3 1 4
86 Bezik Edmond Sepahan ESF 4 0 4
87 Daghighi Saeed Saba TEH 3 1 4
88 Dehghan Ali Mohamad Fajr SHZ 3 1 4
89 Ebrahimian Mohamad Ali Saipa KRJ 4 0 4
90 Eyni Mehdi Bargh SHZ 4 0 4
91 Fazli Fereydoon Esteghlal AHV 3 1 4
92 Ghobishavi Nader Esteghlal AHV 3 1 4
93 Gholamzadeh Ghasem Bargh SHZ 4 0 4
94 Hajizadeh Abolfazl Perspolis TEH 4 0 4
95 Imani Hadi Bargh SHZ 4 0 4
96 Jafarpour Mehdi Sepahan ESF 4 0 4
97 Karimian Mehrdad Bargh SHZ 4 0 4
98 Kazemi Hossain Esteghlal TEH 4 0 4
99 Khalili Mohsen Saipa KRJ 4 0 4
100 Khanzade Morteza Fajr SHZ 4 0 4
101 Khayri Mehdi Abumoslem MSH 4 0 4
102 Kooshki Bijan Paas TEH 3 1 4
103 Mahabadi Davood Rahahan TEH 4 0 4
104 Mirzapour Ebrahim Foolad KHU 3 1 4
105 Mojiri Jaba Sepahan ESF 4 0 4
106 Nazarpak Hadi Malavan ANZ 4 0 4
107 Noori Pejman Perspolis TEH 4 0 4
108 Ramezani Saeed Esteghlal AHV 4 0 4
109 Rezai Mehrzad Esteghlal AHV 4 0 4
110 Shiri Mehdi Bargh SHZ 3 1 4
111 Silva Rodrigo Ghandi YZD 4 0 4
112 Taghavi Ahmad Rahahan TEH 4 0 4
113 Zare Masoud Saba TEH 4 0 4
114 Zare Maziar Malavan ANZ 4 0 4
115 Zare Sattar Bargh SHZ 4 0 4
116 Alavi Seyed Mohamad Foolad KHU 3 0 3
117 Asadi Morteza Saba TEH 3 0 3
118 Ashjari Hassan Zobahan ESF 3 0 3
119 Bahraini Mahmoud Reza Shamooshak NSH 1 2 3
120 Daei Ali Saba TEH 3 0 3
121 Darbandi Abdolhossain Ghandi YZD 3 0 3
122 Ebrahimi Morteza Esteghlal TEH 3 0 3
123 Ensafi Mojtaba Ghandi YZD 2 1 3
124 Entezari Sohrab Perspolis TEH 1 2 3
125 Faraji Moghadam Hassan Fajr SHZ 3 0 3
126 Farsiat Aziz Abumoslem MSH 3 0 3
127 Farzaneh Hamidreza Saipa KRJ 2 1 3
128 Fatemi Faraz Zobahan ESF 3 0 3
129 Gheravi Esmail Shamooshak NSH 3 0 3
130 Gholamhossaini Hamid Ghandi YZD 3 0 3
131 Haddad Ali Shamooshak NSH 3 0 3
132 Hamidi Lefteh Foolad KHU 1 2 3
133 Heydari Khosrow Paas TEH 3 0 3
134 Kameli Mofrad Jalal Foolad KHU 2 1 3
135 Karimi Mahmoud Sepahan ESF 3 0 3
136 Kazem Ahmad Paas TEH 3 0 3
137 Khavandi Jalal Malavan ANZ 2 1 3
138 Koozegar Saeed Shamooshak NSH 3 0 3
139 Kosari Alireza Rahahan TEH 3 0 3
140 Lotfi Saeed Esteghlal TEH 3 0 3
141 Mahdipour Aliakbar Esteghlal AHV 3 0 3
142 Majidi Farzad Esteghlal TEH 2 1 3
143 Mamani Mohamad Reza Perspolis TEH 3 0 3
144 Maniei Maysam Paas TEH 3 0 3
145 Mansourian Alireza Esteghlal TEH 3 0 3
146 Maydavoodi Milad Paas TEH 2 1 3
147 Meamar Mohamad Hossain Saipa KRJ 3 0 3
148 Mehdizadeh Mostafa Saba TEH 3 0 3
149 Mousavi Seyed Mohamad Fajr SHZ 2 1 3
150 Niknazar Reza Perspolis TEH 3 0 3
151 Omran Zade Hanif Malavan ANZ 3 0 3
152 Rajab Zadeh Mehdi Zobahan ESF 3 0 3
153 Rajabi Hamidreza Saipa KRJ 2 1 3
154 Rameshgar Asghar Foolad KHU 3 0 3
155 Regio Rodrigo Sepahan ESF 3 0 3
156 Rezai Shays Perspolis TEH 2 1 3
157 Roodbarian Hassan Paas TEH 3 0 3
158 Sabeti Mehdi Abumoslem MSH 3 0 3
159 Sadatzadeh Seyed Mohamad Ghandi YZD 3 0 3
160 Sadri Mostafa Fajr SHZ 3 0 3
161 Salehinejad Mostafa Zobahan ESF 3 0 3
162 Seyed Salehi Seyed Mehdi Sepahan ESF 3 0 3
163 Shahossaini Abdullah Abumoslem MSH 3 0 3
164 Shakori Hadi Paas TEH 3 0 3
165 Sharifi Maki Foolad KHU 3 0 3
166 Stratolat Georg Zobahan ESF 3 0 3
167 Vaziri Amir Saipa KRJ 3 0 3
168 Zadmahmoud Hojatollah Esteghlal AHV 3 0 3
169 Zarei Mojtaba Fajr SHZ 3 0 3
170 Abbasi Jamal Bargh SHZ 2 0 2
171 Aghaei Abbas Sepahan ESF 2 0 2
172 Ahmadi Mohamad Bagher Esteghlal AHV 2 0 2
173 Akbari Jalal Sepahan ESF 2 0 2
174 Araghi Afshin Rahahan TEH 2 0 2
175 Asadi Ebrahim Perspolis TEH 1 1 2
176 Asghari Hadi Rahahan TEH 2 0 2
177 Ashena Hossain Fajr SHZ 2 0 2
178 Ashorizad Ali Saipa KRJ 2 0 2
179 Bajlaneh Majd Zobahan ESF 2 0 2
180 Bargizar Morteza Abumoslem MSH 1 1 2
181 Bijani Mostafa Esteghlal AHV 2 0 2
182 Esmaili Bahram Fajr SHZ 2 0 2
183 Falahati Morteza Malavan ANZ 2 0 2
184 Farhadi Esmail Zobahan ESF 2 0 2
185 Ghasemian Ali Saba TEH 2 0 2
186 Gholamalizad Masoud Malavan ANZ 2 0 2
187 Ghorbani Ali Malavan ANZ 2 0 2
188 Habibi Moharam Rahahan TEH 1 1 2
189 Hamidi Mohsen Foolad KHU 1 1 2
190 Hamrang Mohammad Zobahan ESF 2 0 2
191 Hoori Hasan Foolad KHU 2 0 2
192 Hossaini Seyad Mojtaba Saba TEH 2 0 2
193 Hossaini Seyed Jalal Saipa KRJ 2 0 2
194 Jabbari Mojtaba Esteghlal TEH 2 0 2
195 Jabbari Reza Abumoslem MSH 2 0 2
196 Jafari Ali Ghandi YZD 2 0 2
197 Karami Mohamad Sadegh Fajr SHZ 2 0 2
198 Karimi Farsheed Perspolis TEH 1 1 2
199 Khatibi Rasool Sepahan ESF 2 0 2
200 Kia Hooshang Ghandi YZD 2 0 2
201 Mahdavi Mohamad Reza Esteghlal AHV 2 0 2
202 Mansori Mohammad Zobahan ESF 2 0 2
203 Mansori Mohammad Abumoslem MSH 2 0 2
204 Mehraban Shahram Rahahan TEH 2 0 2
205 Mohamad Alireza Rahahan TEH 2 0 2
206 Mohamadi Ali Asghar Saba TEH 2 0 2
207 Moslemzadeh Reza Abumoslem MSH 2 0 2
208 Navidkia Moharram Sepahan ESF 2 0 2
209 Oladi Mehrdad Perspolis TEH 1 1 2
210 Petrosian Armenak Sepahan ESF 2 0 2
211 Poormand Alireza Abumoslem MSH 2 0 2
212 Rahmati Kianoosh Paas TEH 2 0 2
213 Rasti Ehsan Bargh SHZ 2 0 2
214 Razmi Ghasem Bargh SHZ 1 1 2
215 Reza Emad Foolad KHU 2 0 2
216 Rezai Alireza Fajr SHZ 2 0 2
217 Saha Robert Perspolis TEH 2 0 2
218 Sajedi Kayvan Zobahan ESF 2 0 2
219 Salsalali Mohammad Zobahan ESF 2 0 2
220 Sarabadani Hamid Rahahan TEH 1 1 2
221 Sharifinasab Omid Foolad KHU 2 0 2
222 Shaverdi Karim Foolad KHU 2 0 2
223 Shirdel Naser Esteghlal AHV 2 0 2
224 Shiri Hamed Shamooshak NSH 2 0 2
225 Shirzad Javad Paas TEH 2 0 2
226 Sorori Hassan Rahahan TEH 2 0 2
227 Talebnasab Asghar Esteghlal TEH 1 1 2
228 Traore Eisa Paas TEH 2 0 2
229 Yousefi Amir Hossain Saba TEH 2 0 2
230 Yousefi Ershad Saipa KRJ 2 0 2
231 Aghamohamadi Reza Rahahan TEH 1 0 1
232 Ahmadi Rahman Saipa KRJ 1 0 1
233 Amiri Maysam Fajr SHZ 1 0 1
234 Amiri Mohamad Ali Bargh SHZ 0 1 1
235 Asgharpour Yasser Shamooshak NSH 1 0 1
236 Ashtiani Mohamad Javad Saipa KRJ 0 1 1
237 Assadollahi Saeed Ghandi YZD 0 1 1
238 Azari Ali Shamooshak NSH 0 1 1
239 Azhari Amir Rahahan TEH 1 0 1
240 Azizi Khodadad Rahahan TEH 1 0 1
241 Azizi Reza Zobahan ESF 1 0 1
242 Baoo Maysam Esteghlal TEH 1 0 1
243 Baygi Hassan Ghandi YZD 1 0 1
244 Booghdar Ali Foolad KHU 1 0 1
245 Broumand Parviz Rahahan TEH 1 0 1
246 Chahjoei Saeed Esteghlal AHV 1 0 1
247 Da Silva Joelson Zobahan ESF 0 1 1
248 Deevsalar Davood Shamooshak NSH 1 0 1
249 Ebrahimi Hamid Reza Ghandi YZD 1 0 1
250 Ebrahimpour Rahim Ghandi YZD 1 0 1
251 Elhaei Ali Foolad KHU 1 0 1
252 Gerayli Yunes Abumoslem MSH 1 0 1
253 Ghabakhlo Maghdad Perspolis TEH 1 0 1
254 Ghadimi Majid Abumoslem MSH 1 0 1
255 Gharib Mohamad Shamooshak NSH 1 0 1
256 Ghasemi Abbas Zobahan ESF 1 0 1
257 Ghelich Amir Masoud Rahahan TEH 1 0 1
258 Gholamnejad Majid Saipa KRJ 1 0 1
259 Ghorbani Mojtaba Malavan ANZ 1 0 1
260 Gooler Cezar Ghandi YZD 1 0 1
261 Hassani Sefat Seyed Ali Malavan ANZ 1 0 1
262 Heydari Hashem Rahahan TEH 1 0 1
263 Hossaini Peyman Shamooshak NSH 1 0 1
264 Jalali Sabet Reza Esteghlal AHV 0 1 1
265 Jamshidian Ahmad Rahahan TEH 1 0 1
266 Karmolahi Asghar Saba TEH 1 0 1
267 Khalifeasl Amir Esteghlal AHV 1 0 1
268 Khani Saeed Abumoslem MSH 1 0 1
269 Khaziravi Ahad Paas TEH 1 0 1
270 Khorsandi Ehsan Perspolis TEH 1 0 1
271 Kolahkaj Adel Foolad KHU 1 0 1
272 Komaei Afshin Esteghlal AHV 1 0 1
273 Kordjahan Ovais Ghandi YZD 1 0 1
274 Mahdavikia Mostafa Perspolis TEH 1 0 1
275 Mahmoudi Kazem Saba TEH 1 0 1
276 Mansori Mahmoud Sepahan ESF 1 0 1
277 Markosi Robert Saba TEH 1 0 1
278 Meshanovich Anis Bargh SHZ 1 0 1
279 Mirhossaini Jalal Shamooshak NSH 0 1 1
280 Mohamadi Farhad Bargh SHZ 1 0 1
281 Mohamadi Mohamad Perspolis TEH 1 0 1
282 Mohamadpour Seyed Ahmad Sepahan ESF 1 0 1
283 Moradi Yousef Fajr SHZ 1 0 1
284 Motevasselzadeh Amin Bargh SHZ 1 0 1
285 Nazari Mohamad Paas TEH 1 0 1
286 Ostovari Reza Shamooshak NSH 1 0 1
287 Pakniat Behrooz Bargh SHZ 1 0 1
288 Parhiszgar Ali Bargh SHZ 1 0 1
289 Pavia Julio Cezar Ghandi YZD 1 0 1
290 Rahbarifard Behrooz Perspolis TEH 1 0 1
291 Rasooli Mohsen Ghandi YZD 1 0 1
292 Razi Babak Shamooshak NSH 1 0 1
293 Rezai Rahimi Alireza Bargh SHZ 1 0 1
294 Salarzade Saeed Malavan ANZ 1 0 1
295 Saleh Shooshtari Maysam Sepahan ESF 1 0 1
296 Sasani Ehtesham Fajr SHZ 1 0 1
297 Sayfi Mehdi Ghandi YZD 1 0 1
298 Sayfi Mostafa Rahahan TEH 1 0 1
299 Shaytavi Khaled Esteghlal AHV 1 0 1
300 Shiri Mojtaba Esteghlal AHV 1 0 1
301 Solaymani Maysam Foolad KHU 0 1 1
302 Soltani Mohsen Saba TEH 1 0 1
303 Tabatabaei Majid Esteghlal AHV 1 0 1
304 Tabatabi Seyed Hadi Ghandi YZD 1 0 1
305 Talebi Farsheed Fajr SHZ 1 0 1
306 Talebian Siamak Malavan ANZ 1 0 1
307 Yazdani Dariush Saipa KRJ 0 1 1
308 Yousefzadeh Saeed Malavan ANZ 1 0 1
309 Zarei Mehdi Zobahan ESF 1 0 1
310 Zolrahmi Babak Saba TEH 1 0 1
Created on 4/22/2006


Matches by round
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
League tables
Overall   Home   Away   Scorers   Offense   Defense   Scores 1st   Opp. scores 1st  
Match list
By round   By date   Latest  
Streaks
Overview   Winning   Unbeaten   Clean sheet   Losing   No win   No score  
Scoring
Records   Total goals   Scores   Times   For/Against   Clean sheets   No score   
Player stats
Appearances   Cards   All players   
 
Team pages
Abumoslem MSH    Matches    Squad
Bargh SHZ    Matches    Squad
Esteghlal AHV    Matches    Squad
Esteghlal TEH    Matches    Squad
Fajr SHZ    Matches    Squad
Foolad KHU    Matches    Squad
Ghandi YZD    Matches    Squad
Malavan ANZ    Matches    Squad
Paas TEH    Matches    Squad
Perspolis TEH    Matches    Squad
Rahahan TEH    Matches    Squad
Saba TEH    Matches    Squad
Saipa KRJ    Matches    Squad
Sepahan ESF    Matches    Squad
Shamooshak NSH    Matches    Squad
Zobahan ESF    Matches    Squad

(C) IPLstats.com