Iranian Premier League Stats: 2008-2009 Season
(C) IPLstats.com


Cards

  Player Team Y YY R Total
1 Matori Mohamad Payam KHO 14 0 1 15
2 Khalatbari Mohamad Reza Zobahan ESF 11 1 1 13
3 Aghamohamadi Mohamad Esteghlal AHV 10 0 0 10
4 Alvez Adriano Pegah RST 10 0 0 10
5 Bargizar Morteza Payam KHO 9 0 1 10
6 Hossain Khani Farzad Mes KRM 9 0 1 10
7 Arzani Mohsen Payam KHO 8 1 0 9
8 Jadidi Alireza Payam KHO 9 0 0 9
9 Khorej Omid Paas HMD 6 1 2 9
10 Khosravi Maysam Paykan GHZ 9 0 0 9
11 Omranzadeh Haneef Paas HMD 8 1 0 9
12 Zare Maziar Perspolis TEH 8 0 1 9
13 Bengar Mohsen Sepahan ESF 7 1 0 8
14 Haghi Davood Rahahan RAY 7 0 1 8
15 Meamar Hossain Paykan GHZ 7 0 1 8
16 Rezapour Maysam Paykan GHZ 7 0 1 8
17 Shakori Ebrahim Payam KHO 8 0 0 8
18 Vahedi Nikbakht Alireza Perspolis TEH 7 1 0 8
19 Ashtiani Mohamad Javad Saipa KRJ 6 0 1 7
20 Bagheri Karim Perspolis TEH 7 0 0 7
21 Bahrami Rouhollah Payam KHO 6 1 0 7
22 Chamanara Mehdi Malavan ANZ 7 0 0 7
23 Gholamnejad Majid Paas HMD 7 0 0 7
24 Hamoodi Ali Mes KRM 7 0 0 7
25 Jafarpour Mehdi Sepahan ESF 6 1 0 7
26 Karami Mohamad Sadegh Moghavemat SHZ 7 0 0 7
27 Karimi Ali Perspolis TEH 7 0 0 7
28 Nasehi Mohammad Reza Abumoslem MSH 6 0 1 7
29 Pourgholami Babak Malavan ANZ 7 0 0 7
30 Sá Armando Miguel Sepahan ESF 7 0 0 7
31 Sharifinasab Omid Saipa KRJ 6 0 1 7
32 Tahmasebi Mohamad Reza Paykan GHZ 7 0 0 7
33 Tajik Mehdi Paykan GHZ 6 0 1 7
34 Tore Ebrahim Perspolis TEH 6 1 0 7
35 Zare Sattar Bargh SHZ 6 0 1 7
36 Afand Mohamad Bargh SHZ 6 0 0 6
37 Akbarpour Siavash Esteghlal TEH 6 0 0 6
38 Ansarian Ali Esteghlal AHV 6 0 0 6
39 Badavi Ali Foolad KHU 5 0 1 6
40 Bayat Saeed Abumoslem MSH 5 0 1 6
41 Farahani Sivash Pegah RST 6 0 0 6
42 Ghorbani Pirooz Esteghlal TEH 5 1 0 6
43 Goodarzi Shahram Moghavemat SHZ 6 0 0 6
44 Haghdoost Ali Abumoslem MSH 6 0 0 6
45 Hajsafi Ehsan Sepahan ESF 6 0 0 6
46 Hossaini Seyed Jalal Saipa KRJ 5 0 1 6
47 Mahdavi Mohamad Reza Pegah RST 6 0 0 6
48 Mansori Mohammad Zobahan ESF 5 0 1 6
49 Momoning Abdoljabbar Abumoslem MSH 4 1 1 6
50 Noori Pejman Perspolis TEH 6 0 0 6
51 Omidian Jalal Mes KRM 6 0 0 6
52 Pashaei Hossain Rahahan RAY 6 0 0 6
53 Petrovich Ivan Perspolis TEH 6 0 0 6
54 Pourasdollah Mahmoud Paykan GHZ 6 0 0 6
55 Rahimi Abouzar Rahahan RAY 5 0 1 6
56 Sabri Mostafa Moghavemat SHZ 6 0 0 6
57 Sadeghi Amir Hossain Mes KRM 5 1 0 6
58 Sadeghi Ebrahim Saipa KRJ 6 0 0 6
59 Taghavi Ahmad Rahahan RAY 6 0 0 6
60 Tamini Hadi Malavan ANZ 6 0 0 6
61 Zare Samad Bargh SHZ 6 0 0 6
62 Abolhail Abdolvahab Sepahan ESF 5 0 0 5
63 Akbari Jalal Sepahan ESF 5 0 0 5
64 Ashobi Farzad Mes KRM 5 0 0 5
65 Bahadorani Farshad Sepahan ESF 3 0 2 5
66 Bakhtiarizadeh Sohrab Foolad KHU 5 0 0 5
67 Bayat Mohsen Saba QOM 4 0 1 5
68 Ebrahimi Morteza Mes KRM 5 0 0 5
69 Fazli Fereydoon Saba QOM 4 0 1 5
70 Haddadifar Ghasem Zobahan ESF 5 0 0 5
71 Jamshidian Ahmad Sepahan ESF 5 0 0 5
72 Janavario Fabio Daniel Esteghlal TEH 5 0 0 5
73 Kabi Hossain Saipa KRJ 4 0 1 5
74 Kazemi Hossain Esteghlal TEH 5 0 0 5
75 Khayri Shahin Zobahan ESF 5 0 0 5
76 Majidi Farhad Esteghlal TEH 4 1 0 5
77 Mokhtari Mohamad Pegah RST 5 0 0 5
78 Nezhati Mohamad Malavan ANZ 5 0 0 5
79 Noori Mohamad Saba QOM 5 0 0 5
80 Olerom Erfan Abumoslem MSH 5 0 0 5
81 Omidi Sajjad Payam KHO 5 0 0 5
82 Rahmati Seyed Mehdi Mes KRM 5 0 0 5
83 Rajabi Hamid Reza Esteghlal AHV 5 0 0 5
84 Rasooli Mohsen Esteghlal AHV 5 0 0 5
85 Redha Emad Mohamad Sepahan ESF 5 0 0 5
86 Rezaei Rahman Perspolis TEH 4 1 0 5
87 Sahimi Mohamad Payam KHO 5 0 0 5
88 Salehinejad Mostafa Zobahan ESF 4 0 1 5
89 Salsali Mohammad Zobahan ESF 4 1 0 5
90 Seyed Salehi Seyed Mehdi Paykan GHZ 4 0 1 5
91 Shirzad Javad Paas HMD 5 0 0 5
92 Tinkof Nenad Bargh SHZ 5 0 0 5
93 Yazdani Darioush Bargh SHZ 4 0 1 5
94 Aghili Hadi Sepahan ESF 3 1 0 4
95 Ahmadi Nader Foolad KHU 4 0 0 4
96 Alves de Souza Felipe Malavan ANZ 3 0 1 4
97 Aziz Mohamadi Morteza Paykan GHZ 4 0 0 4
98 Bijani Mostafa Esteghlal AHV 4 0 0 4
99 Borhani Arash Esteghlal TEH 4 0 0 4
100 Daghaghele Mehdi Esteghlal AHV 4 0 0 4
101 Daneshdoost Davood Abumoslem MSH 4 0 0 4
102 Ebrahimi Hossain Pegah RST 4 0 0 4
103 Erkinov Shahboz Paas HMD 4 0 0 4
104 Esenjo William Pegah RST 4 0 0 4
105 Fayzollahi Sajjad Foolad KHU 4 0 0 4
106 Fernandez Carlos Foolad KHU 4 0 0 4
107 Ghafoori Varya Paas HMD 4 0 0 4
108 Hajizadeh Abolfazl Paas HMD 4 0 0 4
109 Hashemi Mirhani Moghavemat SHZ 4 0 0 4
110 Hasheminasab Mehdi Payam KHO 3 0 1 4
111 Honarvar Armin Bargh SHZ 3 1 0 4
112 Jabbari Mojtaba Esteghlal TEH 4 0 0 4
113 Jalali Sabet Reza Esteghlal AHV 3 0 1 4
114 Kazem Ahmad Esteghlal AHV 4 0 0 4
115 Mamani Mohamad Reza Paas HMD 4 0 0 4
116 Mirghorbani Saber Saipa KRJ 4 0 0 4
117 Mohamadi Mahmoud Moghavemat SHZ 4 0 0 4
118 Mohamadi Mohamad Paykan GHZ 4 0 0 4
119 Mombini Ali Moghavemat SHZ 4 0 0 4
120 Mosalman Mohsen Zobahan ESF 4 0 0 4
121 Naysani Mohsen Moghavemat SHZ 4 0 0 4
122 Noori Mehdi Pegah RST 4 0 0 4
123 Rajabzadeh Mohamad Hassan Payam KHO 4 0 0 4
124 Ramezani Hadi Moghavemat SHZ 4 0 0 4
125 Rezai Gholamreza Saba QOM 3 0 1 4
126 Sangcholi Siroos Payam KHO 3 0 1 4
127 Sarlak Siamak Foolad KHU 4 0 0 4
128 Shakroon Mohamad Nasser Esteghlal AHV 3 0 1 4
129 Traore Issa Saipa KRJ 4 0 0 4
130 Zadmahmoud Hojatolah Foolad KHU 4 0 0 4
131 Zaferani Mohamad Bagher Moghavemat SHZ 4 0 0 4
132 Zarei Mojtaba Rahahan RAY 3 1 0 4
133 Abedinejad Hemat Bargh SHZ 3 0 0 3
134 Abolhassani Omid Paas HMD 2 0 1 3
135 Aghamohamadi Mehdi Abumoslem MSH 3 0 0 3
136 Alamdari Mehrdad Bargh SHZ 3 0 0 3
137 Alavi Seyed Mohamad Paas HMD 3 0 0 3
138 Aliabadi Vahid Paas HMD 3 0 0 3
139 Alizade Ali Esteghlal TEH 3 0 0 3
140 Amiri Maysam Paykan GHZ 3 0 0 3
141 Aoulang Aoulang Sepahan ESF 3 0 0 3
142 Arifi Shpejtim Payam KHO 2 0 1 3
143 Asadi Morteza Saba QOM 3 0 0 3
144 Asgari Jahangir Paykan GHZ 3 0 0 3
145 Ashjari Hassan Zobahan ESF 3 0 0 3
146 Ashorizad Mohamad Ali Pegah RST 3 0 0 3
147 Ayoubi Majid Saipa KRJ 3 0 0 3
148 Baoo Maysam Abumoslem MSH 3 0 0 3
149 Bašic Alen Malavan ANZ 3 0 0 3
150 Borjlou Kazem Saipa KRJ 3 0 0 3
151 Castro Igor Zobahan ESF 3 0 0 3
152 Dehghan Ali Mohamad Rahahan RAY 3 0 0 3
153 Dragicevic Ivan Pegah RST 1 0 2 3
154 Edison Joseph Paas HMD 3 0 0 3
155 Farhadi Esmail Zobahan ESF 2 0 1 3
156 Gholami Mohamad Paas HMD 2 0 1 3
157 Ghorbani Ali Paykan GHZ 2 0 1 3
158 Giahi Mohsen Malavan ANZ 3 0 0 3
159 Haajati Mostafa Pegah RST 2 0 1 3
160 Haydari Khosrow Esteghlal TEH 3 0 0 3
161 Hedayati Hamid Paykan GHZ 3 0 0 3
162 Hooshyar Habib Pegah RST 2 0 1 3
163 Jamshidi Pejman Foolad KHU 3 0 0 3
164 Jasem Haydar Abid Zobahan ESF 3 0 0 3
165 Kameli Mofrad Jalal Foolad KHU 3 0 0 3
166 Khaleghifar Reza Moghavemat SHZ 3 0 0 3
167 Khani Saeed Abumoslem MSH 3 0 0 3
168 Khatibi Rasool Sepahan ESF 2 0 1 3
169 Khodabandelo Majid Mes KRM 2 0 1 3
170 Khodamoradi Amir Malavan ANZ 3 0 0 3
171 Khorsandi Ehsan Abumoslem MSH 3 0 0 3
172 Kolahkaj Adel Saba QOM 3 0 0 3
173 Koohnavard Siamak Moghavemat SHZ 3 0 0 3
174 Mikaeli Masoud Pegah RST 2 1 0 3
175 Navidkia Rasool Mes KRM 3 0 0 3
176 Nazar Mohamadi Ali Pegah RST 3 0 0 3
177 Nazarzadeh Masoud Bargh SHZ 3 0 0 3
178 Nazifkar Alireza Pegah RST 3 0 0 3
179 Noormohamadi Majid Rahahan RAY 3 0 0 3
180 Rafkhaei Seyed Jalal Malavan ANZ 2 0 1 3
181 Ramezani Saeed Foolad KHU 2 0 1 3
182 Razzaghirad Iman Saipa KRJ 3 0 0 3
183 Rezai Shays Saba QOM 3 0 0 3
184 SeyedAbbasi Davood Abumoslem MSH 3 0 0 3
185 Soltani Mohsen Pegah RST 3 0 0 3
186 Soltani Ruhollah Payam KHO 3 0 0 3
187 Talebi Farsheed Zobahan ESF 2 0 1 3
188 Tartar Mehdi Rahahan RAY 3 0 0 3
189 Toheedifar Abdollah Esteghlal AHV 3 0 0 3
190 Yousefi Mohsen Saba QOM 3 0 0 3
191 Zahedi Mohsen Payam KHO 3 0 0 3
192 Zaynadpour Milad Paykan GHZ 2 1 0 3
193 Abbasfard Alireza Esteghlal TEH 2 0 0 2
194 Abbasi Jamal Moghavemat SHZ 2 0 0 2
195 Afsheh Behnam Pegah RST 2 0 0 2
196 Ahmadi Rahman Sepahan ESF 2 0 0 2
197 Akbari Yadollah Esteghlal TEH 1 1 0 2
198 Amirabadi Mehdi Esteghlal TEH 2 0 0 2
199 Asgari Vahid Abumoslem MSH 1 0 1 2
200 Azhari Omid Abumoslem MSH 2 0 0 2
201 Baykzavieh Alireza Payam KHO 2 0 0 2
202 Bigdeli Rouhollah Mes KRM 2 0 0 2
203 Chavoshi Afshin Pegah RST 2 0 0 2
204 Da Silva Sandro Foolad KHU 1 0 1 2
205 De Negodi Jean Abumoslem MSH 2 0 0 2
206 Edinho Luciano Mes KRM 2 0 0 2
207 Endoy Issa Zobahan ESF 2 0 0 2
208 Entezari Sohrab Rahahan RAY 2 0 0 2
209 Fatemi Faraz Mes KRM 2 0 0 2
210 Feshangchi Amir Hossain Saba QOM 1 0 1 2
211 Ghasemian Ali Pegah RST 2 0 0 2
212 Gholamzadeh Ghasem Bargh SHZ 2 0 0 2
213 Gordan Shahabeddin Abumoslem MSH 1 0 1 2
214 Haghighi Alireza Perspolis TEH 2 0 0 2
215 Haghighi Reza Payam KHO 1 0 1 2
216 Hamrang Mohamad Saba QOM 2 0 0 2
217 Harati Shahram Pegah RST 2 0 0 2
218 Heydari Sepehr Perspolis TEH 2 0 0 2
219 Jalali Reza Foolad KHU 2 0 0 2
220 Karimian Mehrdad Paas HMD 2 0 0 2
221 Kashi Morteza Saba QOM 1 0 1 2
222 Khanifar Abdolhadi Esteghlal AHV 2 0 0 2
223 Kiani Mehdi Mes KRM 2 0 0 2
224 Kooshki Bijan Esteghlal TEH 2 0 0 2
225 Kordjahan Ovais Paas HMD 2 0 0 2
226 Lofti Saeed Paykan GHZ 2 0 0 2
227 Mahini Hossain Esteghlal AHV 2 0 0 2
228 Makani Soosha Paas HMD 2 0 0 2
229 Manoochehri Amin Saipa KRJ 1 0 1 2
230 Maximo Diego Payam KHO 2 0 0 2
231 Mikhitarian Hamlet Rahahan RAY 1 0 1 2
232 Mirtoroghi Rasool Mes KRM 2 0 0 2
233 Mohamad Alireza Perspolis TEH 2 0 0 2
234 Momenzadeh Ahmad Rahahan RAY 2 0 0 2
235 Nazarzadeh Reza Bargh SHZ 2 0 0 2
236 Parvin Mohamad Saipa KRJ 2 0 0 2
237 Rahimi Mohsen Foolad KHU 1 0 1 2
238 Rahmati Kianoosh Saipa KRJ 2 0 0 2
239 Ramezani Alireza Malavan ANZ 2 0 0 2
240 Ravankhah Omid Reza Esteghlal TEH 2 0 0 2
241 Rezai Mehrzad Esteghlal AHV 2 0 0 2
242 Sadeghi Jasem Esteghlal AHV 2 0 0 2
243 Salarzadeh Safar Malavan ANZ 2 0 0 2
244 Shaikh Vaysee Vahid Saipa KRJ 2 0 0 2
245 Shakori Hadi Esteghlal TEH 2 0 0 2
246 Shiri Mehdi Bargh SHZ 2 0 0 2
247 Shiri Mojtaba Perspolis TEH 2 0 0 2
248 Taheri Reza Foolad KHU 2 0 0 2
249 Torkashvand Amin Rahahan RAY 2 0 0 2
250 Traore Aloo Saipa KRJ 2 0 0 2
251 Yahyanejad Ali Esteghlal AHV 2 0 0 2
252 Yousefi Amir Hossain Pegah RST 2 0 0 2
253 Yousefzadeh Saeed Malavan ANZ 2 0 0 2
254 Zaltron Paolo Roberto Mes KRM 2 0 0 2
255 Abdi Bahador Perspolis TEH 1 0 0 1
256 Abedi Farid Bargh SHZ 1 0 0 1
257 Aghazadeh Seyyed Mehdi Pegah RST 1 0 0 1
258 Aghazamani Saman Saipa KRJ 1 0 0 1
259 Ahmadzadeh Mansour Paas HMD 1 0 0 1
260 Ali Asgari Hamid Reza Perspolis TEH 1 0 0 1
261 Alizadeh Mostafa Yousef Paas HMD 0 0 1 1
262 Alnemae Ahmad Foolad KHU 1 0 0 1
263 Ansarifard Karim Saipa KRJ 1 0 0 1
264 Armian Maysam Saipa KRJ 1 0 0 1
265 Asghari Hadi Sepahan ESF 1 0 0 1
266 Aziz Zade Hamid Sepahan ESF 1 0 0 1
267 Badamaki Hossian Perspolis TEH 1 0 0 1
268 Baygi Saeed Saipa KRJ 1 0 0 1
269 Bayk Zadeh Hashem Esteghlal TEH 1 0 0 1
270 Bilchov Marian Esteghlal AHV 1 0 0 1
271 Biranvand Behnam Rahahan RAY 1 0 0 1
272 Boazar Ahmad Esteghlal AHV 1 0 0 1
273 Chahjoei Saeed Abumoslem MSH 1 0 0 1
274 Decarmo Paolo Perspolis TEH 1 0 0 1
275 Faraji Hassan Moghavemat SHZ 1 0 0 1
276 Garba Mario Paas HMD 1 0 0 1
277 Ghanizadeh Reza Mes KRM 1 0 0 1
278 Ghaydar Pooria Paas HMD 1 0 0 1
279 Ghazi Mohamad Kazem Foolad KHU 1 0 0 1
280 Ghobishavi Nader Rahahan RAY 1 0 0 1
281 Gholamalizad Masoud Malavan ANZ 1 0 0 1
282 Golmohamadi Yahya Saba QOM 1 0 0 1
283 Haj Osboei Mohamad Reza Malavan ANZ 1 0 0 1
284 Haydari Iman Paykan GHZ 1 0 0 1
285 Heydari Mohamad Malavan ANZ 1 0 0 1
286 Hossaini Seyed Hossain Saipa KRJ 1 0 0 1
287 Iranpourian Mohamad Moghavemat SHZ 1 0 0 1
288 Jafari Mehran Malavan ANZ 1 0 0 1
289 Jafari Saeed Bargh SHZ 1 0 0 1
290 Jasem Mohamad Abumoslem MSH 0 0 1 1
291 Kamkar Saeed Amir Mes KRM 1 0 0 1
292 Karimi Ebrahim Rahahan RAY 1 0 0 1
293 Karimi Farsheed Pegah RST 1 0 0 1
294 Karimi Hossain Saipa KRJ 1 0 0 1
295 Karimian Mahdi Sepahan ESF 1 0 0 1
296 Karimian Mehdi Bargh SHZ 1 0 0 1
297 Kazem Haytham Esteghlal AHV 1 0 0 1
298 Kiani Hamed Sepahan ESF 1 0 0 1
299 Komaei Afshin Esteghlal AHV 1 0 0 1
300 Mahmoudi Reza Saipa KRJ 1 0 0 1
301 Maleki Hossain Pegah RST 1 0 0 1
302 Mehdizadeh Mostafa Saba QOM 1 0 0 1
303 Mirmohamadi Alireza Rahahan RAY 1 0 0 1
304 Mohamadi Abbas Sepahan ESF 1 0 0 1
305 Mohamadi Mehdi Moghavemat SHZ 1 0 0 1
306 Mohamadpour Ahmad Zobahan ESF 1 0 0 1
307 Moreno William Bargh SHZ 1 0 0 1
308 Motevasel Zadeh Amin Moghavemat SHZ 1 0 0 1
309 Namdari Ashkan Esteghlal TEH 0 0 1 1
310 Nazari Mohamad Esmaeel Paas HMD 1 0 0 1
311 Nematpour Iman Abumoslem MSH 1 0 0 1
312 Noezad Ahmad Esteghlal AHV 1 0 0 1
313 Noormohamadi Alireza Rahahan RAY 1 0 0 1
314 Noormohamadi Hamed Rahahan RAY 1 0 0 1
315 Papi Hossain Sepahan ESF 1 0 0 1
316 Pintoz Alvaro Rahahan RAY 1 0 0 1
317 Pooladi Mehrdad Esteghlal TEH 1 0 0 1
318 Rahmani Bakhtiar Foolad KHU 1 0 0 1
319 Razaghi Javad Abumoslem MSH 1 0 0 1
320 Rezaei Farzad Bargh SHZ 1 0 0 1
321 Rostami Mohamad Malavan ANZ 1 0 0 1
322 Saadati Amir Hoshang Sepahan ESF 1 0 0 1
323 Sabeti Mehdi Abumoslem MSH 1 0 0 1
324 Sadeghi Ebrahim Malavan ANZ 1 0 0 1
325 Salmani Ali Paykan GHZ 1 0 0 1
326 Sanati Mohamad Payam KHO 1 0 0 1
327 Sarabadani Hamid Saba QOM 1 0 0 1
328 Sasani Ehtesham Esteghlal AHV 1 0 0 1
329 Sayfi Mostafa Mes KRM 1 0 0 1
330 Shah Alidoost Roozbeh Saipa KRJ 1 0 0 1
331 Sharifat Esmaeel Foolad KHU 1 0 0 1
332 Shojaei Mehdi Moghavemat SHZ 0 0 1 1
333 Shokoh Magham Amjad Abumoslem MSH 1 0 0 1
334 Siah Mohamad Pegah RST 1 0 0 1
335 Stanic Tomislav Malavan ANZ 1 0 0 1
336 Taghipour Ebrahim Esteghlal TEH 0 0 1 1
337 Tahmasebi Bahman Sepahan ESF 1 0 0 1
338 Tolja Elmir Saba QOM 1 0 0 1
339 Vaezi Mehdi Perspolis TEH 1 0 0 1
340 Valente Luciano Foolad KHU 1 0 0 1
341 Vali Ayoub Foolad KHU 1 0 0 1
342 Vaziri Amir Esteghlal AHV 1 0 0 1
343 Yousefi Ershad Saba QOM 1 0 0 1
344 Zolfonoon Mohamad Reza Foolad KHU 1 0 0 1
Created on 4/27/2009


Matches by round
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
League tables
Overall   Home   Away   Scorers   Offense   Defense   Scores 1st   Opp. scores 1st  
Match list
By round   By date   Latest  
Streaks
Overview   Winning   Unbeaten   Clean sheet   Losing   No win   No score  
Scoring
Records   Total goals   Scores   Times   For/Against   Clean sheets   No score   
Player stats
Appearances   Cards   All players   
 
Team pages
Abumoslem MSH    Matches    Squad
Bargh SHZ    Matches    Squad
Esteghlal AHV    Matches    Squad
Esteghlal TEH    Matches    Squad
Foolad KHU    Matches    Squad
Malavan ANZ    Matches    Squad
Mes KRM    Matches    Squad
Moghavemat SHZ    Matches    Squad
Paas HMD    Matches    Squad
Payam KHO    Matches    Squad
Paykan GHZ    Matches    Squad
Pegah RST    Matches    Squad
Perspolis TEH    Matches    Squad
Rahahan RAY    Matches    Squad
Saba QOM    Matches    Squad
Saipa KRJ    Matches    Squad
Sepahan ESF    Matches    Squad
Zobahan ESF    Matches    Squad

(C) IPLstats.com